Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

webinar

ιστοσεμινάριο, διαδικτυακό σεμινάριο


δομή


structure


πληθοπορισμός


crowdsourcing


πληθοχρηματοδότηση


crowdfunding

πληθοχρηματοδότηση, χρηματοδότηση από το πλήθος


τικάρω


χρονικό όριο


σχεδιότυπο


ζήτημα


issue

ζήτημα, πρόβλημα, θέμα


prevent

παρεμπόδιση, παρεμποδίζω, εμποδίζω, αποτροπή, αποφυγή


launch

εκκίνηση


carousel

κυκλική εναλλαγή, καρουζέλ, παιχνίδι με περιστρεφόμενα αλογάκια, περιστρεφόμενα σε λούνα πάρκ


επισημαίνω


επισήμανση

mark

σημαιοδοτώ


σημαιοδότηση

flag

stream

συνεχής ροή πολυμέσου, συνεχής ροή, ροή πολυμέσουσύλληψη


capture

σύλληψη, αρπάζω, αιχμαλωτίζω


render

τρόπος απόδοσης, τρόπος εμφάνισης

journal

χρονικό υποβολών, χρονικό, επίσημο ημερολόγιο, ημερολόγιο, εφημερίδα, περιοδικό, χρονολόγιο


ημερολόγιο


calendar

ημερολόγιο

newsletter

ενημερωτικό δελτίο


fallback

εφεδρικός, υποκατάσταστο, εναλλακτικός, μετάπτωση


διαδικασία

process, procedure


περιθώριο


margin


cascade

διαδοχική επικάλυψη


επιδιορθωτής


solver

επιδιορθωτής, διορθωτής, λύτης, επιλύτης

ticket

δελτίο, εισητήριο

objective

αντικειμενικός σκοπός, αντικειμενικός στόχος, σκοπούμενο.


favicon

αγαπ.εικονίδιο, εικονιδιάκι, εικονίδιο ιστοσελίδας, εικονίδιο ιστοτόπου, αγαπημένο εικονίδιο, δημοφιλές εικονίδιο, εικονιδιάκι ιστοτόπου, εικονίτσα ιστοσελίδας στον περιηγητή

converted

μετατραπείς, μετατρεμμένος, μετατετραμμένος, παραχθείς από μετατροπή, μεταποιημένος


convert

μετατρέπω


persist

παραμένω


εμμένων


persistent

εμμένων, εμμένουσα, εμμένον, επιμένων, επίμονος, μόνιμος, διαρκής, που παραμένει


μόνιμος


permanent

μόνιμος


στοίχιση


adjust


ρύθμιση/προσαρμογή


μικρορύθμιση

fine tuning


ρύθμιση

setting, adjustment


legendPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL