Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Next)
  ALL

logout

αποσύνδεση


lognormal

λογαριθμοκανονική


log in

σύνδεση, είσοδος


log file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών


listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογοlist all

λίστα όλων


link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμοςlike

τύπου


license

άδεια, νομική άδεια, άδεια χρήσης


lesson

διδασκαλία, διδακτική ενότητα


learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)


learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις


launcher

αυτός που εκκινεί κάτι, αυτός που ξεκινά κάτι, εκκινητής


label


knowledge


InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία


insight

ενόραση, διόραση, πρόβλεψη, μαντεψιά, πιθανολόγηση με βάση συμπέρασμα στατιστικής ανάλυσης


inform

πληροφορώ, ειδοποιώ


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός


indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


identity number

αριθμός ταυτότητας


identification number

αριθμός αναγνώρισης


ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός


ID

αναγνωριστικό, ID, κωδικός


hub


host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

home page

αρχική σελίδα, κύρια σελίδα, κεντρική σελίδα, βασική σελίδα, αρχική σελίδα ιστοτόπου/χρήστη, οκεία σελίδα, οικοσελίδα, εισαγωγική σελίδα.

highlight

φωτοεπισήμανση, φωτο-επισήμανση, επισήμανση, φωτο-επισημαίνω με μαρκαδόρο


grouping


group

ομάδα, ομάδα συμμετεχόντων, ομάδα συμμετεχόντων μαθήματος


graded item

βαθμολογούμενο στοιχείο


gradebook


grade item

στοιχείο βαθμού, επιμέρους βαθμολογήσιμo στοιχείo, επιμέρους βαθμός, επιμέρους στοιχείο βαθμολογίας


grade

βαθμός, βαθμολογώ, θέτω/αντιστοιχώ αριθμό σε διαβαθμισμένη κλίμακα, βαθμολογίαGPS

Σύστημα Παγκόσμιας Θέσης


go (to)

μεταβείτε (σε/προς)


glossary


global

καθολικός, συστήματος ή ιστοτόπου


get prediction

εξάγω προβλέψεις


front page

πρώτη σελίδα, πρώτη σελίδα (ιστοτόπου), «πρώτη ιστοτόπου», αρχική σελίδα (ιστοτόπου), «αρχική ιστοτόπου», αρχική ιστοτόπου, εξώφυλλο, κύρια σελίδα, αρχική ιστοτόπου/χρήστη


framework

πλαίσιο (λογισμικού)


frame

πλαίσιο


forum post

ανάρτηση σε φόρουμ, ανακοίνωση φόρουμ, δημοσίευση σε φόρουμ


forum

φόρουμ, ομάδες συζήτησης, χώροι συζήτησης


format/formatting

μορφότυπος/μορφοτύπηση, διαμόρφωση/φορμάρισμα, μορφοποίηση/μορφοποιώ, μορφότυπος/μορφοτυπώ


forced

υποχρεωτικός, αναγκαστικός, επιβεβλημένος


force

υποχρεώνω, αναγκάζω, επιβάλω


flag

σημαιοδότηση, σημαιοδοτώ, επισήμανση, θέτω επισήμανση, επισημαίνω, σημαία, σηματοδότης, ανάβω σηματοδότη, «ανεβαίνει» μια σημαία (flagging: σημαιοδοτήσεις)Page: (Previous)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  (Next)
  ALL