Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date descending Sort chronologically: By last update | By creation date change to ascending

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

cross-reference

διασταυρούμενη παραπομπή, διαπαραπομπή, παραπομπή, διασταυρούμενη αναφορά, δια-αναφορά


προπαροχή

provisioning


provision

προπαροχή, προπαρέχω, προετοιμασία, προμήθεια, προμήθευση, έκδοση, παροχή,

provisioned=προπαρεχόμενος

provisioning=προπαροχή


προτροπή


prompt

προτροπή, προτρεπτικό, παρακίνηση, προτρέπω, παρακινώ.


parse

ανάλυση, συντακτική ανάλυση, ανάλυση/σάρωση, προσεκτική ανάλυση


Time Zones

Ζώνες ώρας


εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)


σχηματομορφή


μοτίβο

pattern


pattern

μοτίβο, σχηματομορφή, πρότυπο, υπόδειγμα, πατρόν, μορφή


σχεδιασμένος


planned

σχεδιασμένος, προγραμματισμένος


χρονοπρογραμματισμένος


scheduled

χρονοπρογραμματισμένος, -η, -ο, προγραμματισμένος, -η, -ο, χρονοδρομολογημένος, -η, -ο.


supervised learning

επιβλεπόμενη μάθηση, εποπτευόμενη μάθηση, επιτηρούμενη μάθηση

clue

ένδειξη, νύξη, στοιχείο, ίχνος, υπαινιγμός, υπόδειξη


flash cards

εκπαιδευτικές κάρτες, κάρτες διδασκαλίας, κάρτες φλας, κάρτες flash


tertial

τετράμηνο, το 1/3 του έτους.


learning path

μαθησιακό μονοπάτι, μαθησιακή διαδρομή, μαθησιακή πορεία, γραμμή μάθησης


breadcrumb

δυναμική διαδρομή, δυναμικό μονοπάτι, γραμμή με ψίχουλα


μονοπάτι

path


διαδρομή


route

διαδρομή


επίλυση


resolve


discussion


διασύνδεση


interconnection


διεπαφή


trust

καταπίστευμα, εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι


fund

ταμείο, κεφάλαιο


ακατάλληλος


proper

κατάλληλος


improper


ανάρμοστος


inappropriate

ανάρμοστος, απρεπής, ακατάλληλος


unexpected

μη αναμενόμενος, απροσδόκητος, αναπάντεχος


μη αναμενόμενος


μη κανονικός


abnormal

μη κανονικός, μη αναμενόμενος


ανεπίτρεπτος


illegal

ανεπίτρεπτος, αντικανονικός, παράτυπος, παράνομος,

αντικανονικός


irregular

αντικανονικός, ακανόνιστος, παράτυπος


απαράδεκτος


unacceptable

απαράδεκτος, μη αποδεκτός


instance

στιγμιότυπο


unregister

κατάργηση καταχώρησης

ιστοσεμινάριοPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL