Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  17  (Next)
  ALL

threshold

όριο, κατώφλι, κατώτατο όριο


timeout

χρονικό όριο, λήξη χρονικού ορίου, λήξη χρόνου, εκτός χρόνου


toggle

εναλλαγή, διακόπτης, διακόπτης εναλλαγής


token

κουπόνιtokenizer

διαχωριστής λεκτικών μονάδων, σχηματιστής λεξημάτων, τεμαχιστής


tour

ξενάγηση, περιήγησηtranslation

μετάφρασηtransmit

μεταδίδω


unassign role

αφαίρεση ρόλου


unordered list

μη αριθμημένη λίσταunshare

κατάργηση κοινής χρήσης, διακοπή κοινής χρήσηςupcoming

επικείμενα, επερχόμενα


upload

ανέβασμα, ανεβάζω, μεταφόρτωση, (ανω)φόρτωση


validation

έλεγχος εγκυρότητας


verbose scale

περιγραφική κλίμακα


verify

επαληθεύω, επιβεβαιώνω (=confirm)version

έκδοσηviewed

αναγνωσμένος, εμφανισμένος, προβεβλημένος, προβλήθηκε, που έχει εμφανιστείvocabulary


warn

προειδοποιώ, ειδοποιώwebsite

ιστότοποςwebspace

ιστοχώροςwildcard

μπαλαντέρword processor

επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων


legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός


quota


aggregate


screenshot

στιγμιότυπο οθόνης


downloadable

Μπορεί να ληφθεί, που μπορεί να κατεβεί, μπορεί να κατεβαστεί, κατωφορτώσιμο, καταφορτώσιμο.


draft

προσχέδιο, πρόχειρο σχέδιο, πρόχειρο


revert

αναίρεση, αναιρώ, επαναφορά, επαναφέρω, επιστροφή, επιστρέφω, επαναστρέφω, επαναστροφή


archive

αρχειοθήκη, αρχείο συμπίεσης, αρχείο


antivirus

αντι-ιικός, αντι-ιϊκός, αντιιικός, κατά των ιών, λογισμικό προστασίας από ιούςmedia

πολυμέσαrepository

αποθετήριο, χώρος αποθήκευσης

invalid

μη έγκυρος, άκυρος

valid

έγκυρος, ισχύωνvalidate

επικυρώνωcallback function

συνάρτηση επανάκλησης


hint

υπόδειξη, υπαινιγμός, συμβουλή, βοήθεια


cloze test

τεστ ολοκλήρωσης κενών, τεστ συμπλήρωσης κενών, δοκιμασία ολοκλήρωσης κενών, δοκιμασία πλήρωσης κενών


single view

ατομική προβολή, απλή προβολή, προβολή ενός


timestamp

χρονοσήμανση, χρονοσημαίνω, χρονική σήμανση, χρονοσφραγίδα, χρονοσφραγίζω.

form template

υπόδειγμα φόρμας, πρότυπο φόρμας


worksheet

φύλλο εργασίας


spreadsheet

λογιστικό φύλλο


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

report

αναφορά, έκθεση


caption


specified

καθορισμένος


Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  17  (Next)
  ALL