Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

php script

σενάριο php, δέσμη ενεργειών php


pinned

καρφιτσωμένο


placeholder

δεσμευτικό θέσης, σύμβολo υποκατάστασης, προσδιοριστικό κράτησης θέσης, σημάδι επισήμανσης θέσης, μεταβλητή, όνομα μεταβλητής


plan

πλάνο


plugin


point value

τιμή βαθμών (πχ. 2 points, -1 point)


pop

προς υποβολή


pop-up


portfolio

χαρτοφυλάκιο, προσωπικός φάκελος


possibility

πιθανότητα


post

ανάρτηση, δημοσίευση, αναρτώ, δημοσιεύω


potential

δυναμικό (-ο,-η,-ο, της δύναμης)


practice

πρακτική, πρακτική (εξάσκηση)


predefined

προκαθορισμένος


pre-defined

προ-καθορισμένος


prediction

πρόβλεψη, πρόγνωση


preset

προρύθμιση, σετ προρυθμίσεων, προεπιλογή, προκαθορισμένη τιμή


privacy officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


privacy policy

πολιτική απορρήτου, πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


processor


profiling

δημιουργία προφίλ


provider

πάροχος, παροχέας


proxy

διακομιστής μεσολάβησης


Public Domain Dedication

Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, δημοσιοποίηση χωρίς περιορισμούς


publish

εκδίδω, δημοσιεύω


Publish as LTI tool

«Δημοσίευση ως εργαλείο LTI», Έκδοση ως εργαλείου LTI (Learning Tools Interoperability=Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων).


purge

εκκαθαρίζω


purging

εκκαθάριση


push

ωθώ


qualification

διαδικασία για να κάνω κάποιον να τηρεί τις προϋποθέσεις, τυπικό προσόν, τυπικές προϋποθέσεις, ποιοτικές προϋποθέσεις


qualify

κάνω κάποιον ικανό/ποιοτικό/να τηρεί τις προϋποθέσεις, τηρώ τις προϋποθέσεις


radio button

κουμπί επιλογής, κουμπί μοναδικής επιλογής, ραδιοκομβίo


rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός


rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;


Read only from

Μόνο για ανάγνωση από


Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι


re-attempt

ξανα-προσπαθώ


recipient

αποδέκτης


record

εγγραφή, ιστορικό


recover

ανάκτηση, ανακτώ


refresh

ανανεώνω


register

καταχωρώ, καταχωρητής


registered

καταχωρημένος


registration

καταχώρηση


registry

μητρώο


rejected

μη δεκτή, απόρριψη, απορρίφθηκε, απαράδεκτη


release

διανομή, υποέκδοση, έκδοση/διανομή (για λογισμικό)

αποδέσμευση, απελευθέρωση (για IP)


request

αίτημα


reset

επαναρύθμιση, επαναφορά, επαναφέρω, επαναρχικοποιώ, επαναρχικοποίηση, δημιουργία νέου, ορισμός νέου, ξαναρύθμιση.


resource

πόροςPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL