Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

empty

κενόςenable


entry

καταχώρησηevaluate

αποτιμώ, αξιολογώ


event

γεγονός, συμβάν, προγραμματισμένο γεγονός, μελλοντικό γεγονός

evidence

αποδεικτικό


existing

υπάρχων, υφιστάμενοςexpand

ανάπτυξη


extra credit

πριμοδότηση


failed

κάτω από τη βάση, αποτυχών


feature

χαρακτηριστικό, λειτουργία, δυνατότητα


feedback


feeds

τροφοδοσίες, τροφοδοτήσεις, ροές, κανάλια


feel

αισθάνομαι (λαμβάνω μέσω των αισθήσεων)


feeling


file permissions


δικαιώματα αρχείων, άδειες αρχείωνfilter


flag

σημαιοδότηση, σημαιοδοτώ, επισήμανση, θέτω επισήμανση, επισημαίνω, σημαία, σηματοδότης, ανάβω σηματοδότη, «ανεβαίνει» μια σημαία (flagging: σημαιοδοτήσεις)


force

υποχρεώνω, αναγκάζω, επιβάλω


forced

υποχρεωτικός, αναγκαστικός, επιβεβλημένος


format/formatting

μορφότυπος/μορφοτύπηση, διαμόρφωση/φορμάρισμα, μορφοποίηση/μορφοποιώ, μορφότυπος/μορφοτυπώ


forum

φόρουμ, ομάδες συζήτησης, χώροι συζήτησης


forum post

ανάρτηση σε φόρουμ, ανακοίνωση φόρουμ, δημοσίευση σε φόρουμ


frame


framework

πλαίσιο (λογισμικού)


front page

πρώτη σελίδα, πρώτη σελίδα (ιστοτόπου), «πρώτη ιστοτόπου», αρχική σελίδα (ιστοτόπου), «αρχική ιστοτόπου», αρχική ιστοτόπου, εξώφυλλο, κύρια σελίδα, αρχική ιστοτόπου/χρήστη


get prediction

εξάγω προβλέψεις


global

καθολικός, συστήματος ή ιστοτόπου


glossary


go (to)

μεταβείτε (σε/προς)


GPS

Σύστημα Παγκόσμιας Θέσης


grade

βαθμός, βαθμολογώ, θέτω/αντιστοιχώ αριθμό σε διαβαθμισμένη κλίμακα, βαθμολογίαgrade item

στοιχείο βαθμού, επιμέρους βαθμολογήσιμo στοιχείo, επιμέρους βαθμός, επιμέρους στοιχείο βαθμολογίας


gradebook


graded item

βαθμολογούμενο στοιχείο


group

ομάδα, ομάδα συμμετεχόντων, ομάδα συμμετεχόντων μαθήματος


grouping


highlight

φωτοεπισήμανση, φωτο-επισήμανση, επισήμανση, φωτο-επισημαίνω με μαρκαδόρο


home page

αρχική σελίδα, κύρια σελίδα, κεντρική σελίδα, βασική σελίδα, αρχική σελίδα ιστοτόπου/χρήστη, οκεία σελίδα, οικοσελίδα, εισαγωγική σελίδα.

host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

hub


ID


ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός


identification number

αριθμός αναγνώρισης


identity number

αριθμός ταυτότητας


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ


individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


inform

πληροφορώ, ειδοποιώPage: (Previous)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL