Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By creation date ascending Sort chronologically: By last update | By creation date change to descending

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

default

προεπιλογή, προεπιλεγμένος,-η,-ο, εξορισμού (τιμή), αρχική (τιμή);

·

semicolon --> άνω τελεία


&editor

επεξεργαστής, επεξεργαστής (κειμένου), συντάκτης, συντάκτης (κειμένου), διορθωτής, κειμενογράφος


ability


accepted

δεκτή, έγκριση


accessed

προσπελασμένος, που τους έγινε πρόσβαση, επισκευθέν, επισκευθέντα, αναγνωσμένος.

προσβάσιμα


accumulated


accumulative

αθροιστικός, -ή, -ό, σωρευτικός, -ή, -ό

action


activity


add-on

πρόσθετο


advanced

προχωρημένος, σύνθετος


against which

σε σχέση με τον οποίο, έναντι του οποίου, σύμφωνα με το οποίο


age of consent

ηλικία συγκατάθεσης


alert

σήμα επαγρύπνησης, αποστολή σήματος επαγρύπνησης, συναγερμική ειδοποίηση, ειδοποιώ συναγερμικά, (προ)ειδοποιώ, προειδοποίηση, ειδοποιώ επειγόντως, ειδοποιώ, γνωστοποιώ, επείγουσα ειδοποίηση, προειδοποιώ, ειδοποίηση που εφιστά την προσοχή, εφιστώ την προσοχή, ειδοποίηση επαγρύπνησης, ειδοποίηση ετοιμότητας


annotate

επισημειώνω, σχολιασμός, σχολιάζω.


announcement


apply

εφαρμογή


apply copy

Προς υποβολή (αντιγράφου)


assign role

ανάθεση ρόλου, εκχώρηση ρόλου, απόδοση ρόλου


assignment

εργασία (που έχει ανατεθεί), θέμα εργασίας


associate


attachments


attempt


attribute

ιδιοχαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό, απόδοση ιδιοχαρακτηριστικού, αποδίδω χαρακτηριστικό


available to


backend

υποστήριξη λειτουργίας,

π.χ. backend server = εξυπηρετητής υποστήριξης (λειτουργίας).


background


backpack

σακίδιο πλάτης


backup


badge

διακριτικό, κονκάρδα, σήμα, βραβείο


banner

πανό, (διαφημιστικό) πανό (ιστοτόπου), διαφημιστικό πλαίσιο, εικόνα προώθησης


batch

δέσμη (εντολών ή ενεργειών), μαζικός


be processed

υπόκειμαι σε επεξεργασία


block

μπλοκ, (συστατικό πλαίσιο), τουβλάκι, δομοστοιχείο, πλοκάδα, οικοδομικό τετράγωνο, συγκρότημα, φραγή


blog


blog entry

ανάρτηση ιστολογίου


bookmark


browser

περιηγητής, ιστοπλοηγός, πλοηγός ιστού, φυλλομετρητής, ιστοσελιδομετρητής, ιστοσελιδοκομιστής, ιστοκομιστής, ιστοπροβολέας, αναγνώστης ιστοσελίδων.

 browser=περιηγητής

web browser=περιηγητής ιστού

web browser program=πρόγραμμα περιήγησης ιστού

web browser software=λογισμικό περιήγησης ιστού

web browser application=εφαρμογή περιήγησης ιστού


buffer

ενδιάμεση μνήμη, ενταμιευτής


build

εσωτερική έκδοση


cache

(αποθηκεύω σε) κρυφή μνήμη


capability

δυνατότητα


capacity

δυναμικότητα (π.χ. χωρητικότητα)


cartridge

πακέτο, φυσίγγιο


CBM

βαθμολόγηση βάσει βεβαιότητας (Certainty Based Marking, για την αποφυγή τυχερών απαντήσεων), βαθμολόγηση με βάση την βεβαιότητα, βαθμολόγηση συνυπολογίζοντας την βεβαιότητα, βαθμολόγηση με συνυπολογισμό της βεβαιότηταςchat

συνομιλία, κουβεντούλα


checkbox


checklist

λίστα επιλογής


chooser


class


client–server model

μοντέλο αρχιτεκτονικής λογισμικού πελάτη-διακομιστή ή πελάτη-εξυπηρετητή


cluster


cognitive (depth)

βάθος κατανόησης


cohort

σύνολο χρηστών, σετ χρηστών, τμήμα/σώμα στρατού, λόχος στρατού, κοόρτη (: μονάδα ρωμαϊκού στρατού αποτελούμενη από έξι εκατονταρχίες, ίση με το ένα δέκατο της λεγεώνας).

A cohort of people is a group who have something in common. Cohort is used especially when a group is being looked at as a whole for statistical purposes.


collapse


collate

σύστημα (ταξινόμησης), τακτοποίηση (ταξινόμησης), τρόπος τακτοποίησης (συλλογής), επιλογές ταξινόμησης ή σειρά ταξινόμησης.


commit

αποδοχή, αποδοχή υποβολής, Προς αποθετήριο, εναποθέτω (στο αποθετήριο).


commit transaction

εκτέλεση συναλλαγής


committer

εγκρίνων, εγκρίνων την υποβολή, εναποθέτης (στο αποθετήριο).


competence

(ανταγωνιστική) ικανότητα


competences

(ανταγωνιστικές) ικανότητες


competencies


competency

προσόν


condition

συνθήκη, προϋπόθεση, όρος


configuration

ρυθμίσεις, σετ ρυθμίσεων, διαμόρφωση, διαρρύθμιση


confirmed

επιβεβαιωμένος


connect

συνδέομαι


context

πλαίσιο, πλαίσιο (συμφραζομένων), (εννοιολογικό) πλαίσιο, πλαίσιο εφαρμογής, περιβ. πλαίσιο, (περιβάλλον) πλαίσιο, (γενικότερο) πλαίσιο, περιβάλλον, συμφραζόμενα, συγκείμενα


course

μάθημα, σειρά μαθημάτων


course module

άρθρωμα μαθήματος, (δεν έχει αυτονομία)


course section

τμήμα μαθήματος


course unit

ενότητα μαθήματος, μονάδα (στοιχειώδης) μαθήματος (έχει αυτονομία).


cron

εντολή χρονοπρογραμματισμού cron.


cronjob

χρονο-προγραμματισμένη μέσω της εντολής cron εργασία.


csv

Comma Separated Values text file: μορφότυπος αρχείου κειμένου τιμών διαχωρισμένων με κόμμα


custom


customised

προσαρμοσμένος


customization

προσαρμογή


Dashboard

Ταμπλό.

«Η αρχική μου», «Αρχική χρήστη»


Data Protection Officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων , Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


datagram

αυτοδύναμο πακέτο, δεδομενόγραμμα


dataset

σύνολο δεδομένων, σετ δεδομένων


deadline

καταληκτική ημερομηνία


dictionary


dictionary entry

λήμμα λεξικούdisable


dock

πλευρική ελαχιστοποίηση


domain

τομέας (διευθύνσεων Διαδικτύου)download

λήψη, κατέβασμα


drag

μεταφορά


draggable

μεταφέρσιμος, με δυνατότητα μεταφοράς

(και drag item)


dragging and dropping

μεταφορά και απόθεσηdrop

απόρριψη, απόθεση


DSN

όνομα προέλευσης δεδομένων (DSN: Data Source Name)earn

κερδίζωeffectiveness


efficiency


emoticon

εικονίδιο διάθεσης, εικονίδιο συναισθημάτων, φατσούλα, προσωπάκι

smiley=χαμογελαστό προσωπάκι


emotion


empty

κενόςenable

ενεργοποιώentry

καταχώρησηevaluate

αποτιμώ, αξιολογώ


event

γεγονός, συμβάν, προγραμματισμένο γεγονός, μελλοντικό γεγονός

evidence

αποδεικτικό


existing

υπάρχων, υφιστάμενοςexpand

ανάπτυξη


extra credit

πριμοδότηση


failed

κάτω από τη βάση, αποτυχών


feature

χαρακτηριστικό, λειτουργία, δυνατότητα


feedback


feeds

τροφοδοσίες, τροφοδοτήσεις, ροές, κανάλια


feel

αισθάνομαι (λαμβάνω μέσω των αισθήσεων)


feeling

αίσθημα, συναίσθημα


file permissions


δικαιώματα αρχείων, άδειες αρχείωνfilter


flag

σημαιοδότηση, σημαιοδοτώ, επισήμανση, θέτω επισήμανση, επισημαίνω, σημαία, σηματοδότης, ανάβω σηματοδότη, «ανεβαίνει» μια σημαία (flagging: σημαιοδοτήσεις)


force

υποχρεώνω, αναγκάζω, επιβάλω


forced

υποχρεωτικός, αναγκαστικός, επιβεβλημένος


format/formatting

μορφότυπος/μορφοτύπηση, διαμόρφωση/φορμάρισμα, μορφοποίηση/μορφοποιώ, μορφότυπος/μορφοτυπώ


forum

φόρουμ, ομάδες συζήτησης, χώροι συζήτησης


forum post

ανάρτηση σε φόρουμ, ανακοίνωση φόρουμ, δημοσίευση σε φόρουμ


frame

πλαίσιο


framework

πλαίσιο (λογισμικού)


front page

πρώτη σελίδα, πρώτη σελίδα (ιστοτόπου), «πρώτη ιστοτόπου», αρχική σελίδα (ιστοτόπου), «αρχική ιστοτόπου», αρχική ιστοτόπου, εξώφυλλο, κύρια σελίδα, αρχική ιστοτόπου/χρήστη


get prediction

εξάγω προβλέψεις


global

καθολικός, συστήματος ή ιστοτόπου


glossary


go (to)

μεταβείτε (σε/προς)


GPS

Σύστημα Παγκόσμιας Θέσης


grade

βαθμός, βαθμολογώ, θέτω/αντιστοιχώ αριθμό σε διαβαθμισμένη κλίμακα, βαθμολογίαgrade item

στοιχείο βαθμού, επιμέρους βαθμολογήσιμo στοιχείo, επιμέρους βαθμός, επιμέρους στοιχείο βαθμολογίας


gradebook


graded item

βαθμολογούμενο στοιχείο


group

ομάδα, ομάδα συμμετεχόντων, ομάδα συμμετεχόντων μαθήματος


grouping


highlight

φωτοεπισήμανση, φωτο-επισήμανση, επισήμανση, φωτο-επισημαίνω με μαρκαδόρο


home page

αρχική σελίδα, κύρια σελίδα, κεντρική σελίδα, βασική σελίδα, αρχική σελίδα ιστοτόπου/χρήστη, οκεία σελίδα, οικοσελίδα, εισαγωγική σελίδα.

host

υπολογιστής που φιλοξενεί, κεντρικός Η/Υ, κόμβος H/Y, δικτυακό όνομα Η/Υ, Η/Υ δικτύου

hub


ID


ID number

αριθμός αναγνωριστικού, αναγνωριστικός αριθμός


identification number

αριθμός αναγνώρισης


identity number

αριθμός ταυτότητας


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


indicate

δείχνω, υποδεικνύω, υποδηλώνω, σηματοδοτώ


individual

ιδιαίτερος, διαφορετικός, ξεχωριστός, ατομικός, προσωπικός


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


inform

πληροφορώ, ειδοποιώ


insight

ενόραση, διόραση, πρόβλεψη, μαντεψιά, πιθανολόγηση με βάση συμπέρασμα στατιστικής ανάλυσης


InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία


knowledge


label


launcher

αυτός που εκκινεί κάτι, αυτός που ξεκινά κάτι, εκκινητής


learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις


learning plan

σχέδιο μάθησης (πιο συνηθισμένο), μαθησιακό πλάνο (πιο συγκεκριμένο)


lesson

διδασκαλία, διδακτική ενότητα


license

άδεια, νομική άδεια, άδεια χρήσης


like

τύπου


link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμοςlist all

λίστα όλων


listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογοlog file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών


log in

σύνδεση, είσοδος


lognormal

λογαριθμοκανονική


logout

αποσύνδεση


logs

καταγραφές


logstore

αποθήκη καταγραφών


loguniform

λογαριθμικά ομοιόμορφηmanually

χειροκίνητα, με το χέρι, μη αυτόματα, χειρωνακτικά


map

αντιστοίχιση, χάρτης,αντιστοιχίζω, χαρτογραφώ


mark

μαρκάρω, σημαδεύω, βαθμολογώ, βαθμός, επισήμανση, επισημαίνω, θέτω επισήμανση, χαρακτηρίζω, σημειώνω

memcache

memcache (κρυφή μνήμη ΒΔ στη RAM), memcache (κρυφή μνήμη για βελτίωση απόκρισης βάσεων δεδομένων από ιστοσελίδες)


memory allocation

εκχώρηση μνήμης, δέσμευση μνήμης


migrate

μετεγκαθιστώ (μεταφέρω/μετατρέπω), μετατρέπω


migration

μετεγκατάσταση (μεταφορά/μετατροπή), μετάβαση/μετατροπή (δεδομένων σε άλλο λογισμικό) [αλλά μεταβάθηκε;;-->έπαθε την μετάβαση-->του έγινε μετάβαση;]    μετάβαση


misconfigured

κακοδιαμορφωμένος, κακορυθμισμένος, κακώς ρυθμισμένος, με κακές ρυθμίσεις


mode

κατάσταση, φάση, τρόπος, κατάσταση (λειτουργίας), λειτουργία


modify

τροποποιώ


module

άρθρωμα


My home

Αρχική χρήστη, Η αρχική μου


My home page

Αρχική σελίδα χρήστη, Η αρχική μου σελίδα


nav drawer

συρτάρι πλοήγησης, συρόμενο μενού (πλοήγησης), πλευρικό μενού, συρταριέρα πλοήγησηςnavigation

πλοήγησηnote

λάβετε υπόψη, σημειώστε


notes


notification

ειδοποίηση


notify

ειδοποιώ, κοινοποιώ


OAuth 2

OAuth 2 (μέθοδος εξουσιοδοτήσεων)


online

εντός σύνδεσης, σε σύνδεση, σε απευθείας σύνδεση, με σύνδεση, κατά τη σύνδεση, ενώ υπάρχει σύνδεση, επιγραμμικός, διαδικτυακός


online text

κείμενο σε ιστοσελίδα (σε σύνδεση)


ordered list

αριθμημένη λίστα, διατεταγμένη λίστα, ταξινομημένη λίστα, διατεταγμένος κατάλογος


override

παρακάμπτω, υπερκαλύπτω, επικαλύπτω, υπερβαίνω, υπερθέτω, υπερισχύω, καταπατώ


overridden

παρακάμπτομαι, υπερκαλύπτομαι, έχω υπερκαλυφθεί, επικαλύπτομαι, έχει επικαλυφθεί, υπερβαίνομαι, έχει υπερτεθεί, υπερισχύομαι, καταπατούμαι/καταπατιέμαι


own

δικού σας, ιδίου


passed

πάνω από τη βάση, επιτυχών


path


PDO

Αντικείμενα δεδομένων της PHP (PDO: PHP's Data Objects)


permission

δικαίωμα, άδεια


php script

σενάριο php, δέσμη ενεργειών php


pinned

καρφιτσωμένο


placeholder

δεσμευτικό θέσης, σύμβολo υποκατάστασης, προσδιοριστικό κράτησης θέσης, σημάδι επισήμανσης θέσης, μεταβλητή, όνομα μεταβλητής


plan

πλάνο


plugin


point value

τιμή βαθμών (πχ. 2 points, -1 point)


pop

προς υποβολή


pop-up


portfolio

χαρτοφυλάκιο, προσωπικός φάκελος


possibility

πιθανότητα


post

ανάρτηση, δημοσίευση, αναρτώ, δημοσιεύω


potential

δυναμικό (-ο,-η,-ο, της δύναμης)


practice

πρακτική, πρακτική (εξάσκηση)


predefined

προκαθορισμένος


pre-defined

προ-καθορισμένος


prediction

πρόβλεψη, πρόγνωση


preset

προρύθμιση, σετ προρυθμίσεων, προεπιλογή, προκαθορισμένη τιμή


privacy officer

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)


privacy policy

πολιτική απορρήτου, πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


processor

επεξεργαστής


profiling

δημιουργία προφίλ


provider

πάροχος, παροχέας


proxy

διακομιστής μεσολάβησης


Public Domain Dedication

Εκχώρηση ως Κοινό Κτήμα, δημοσιοποίηση χωρίς περιορισμούς


publish

εκδίδω, δημοσιεύω


Publish as LTI tool

«Δημοσίευση ως εργαλείο LTI», Έκδοση ως εργαλείου LTI (Learning Tools Interoperability=Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων).


purge

εκκαθαρίζω


purging

εκκαθάριση


push

ωθώ


qualification

διαδικασία για να κάνω κάποιον να τηρεί τις προϋποθέσεις, τυπικό προσόν, τυπικές προϋποθέσεις, ποιοτικές προϋποθέσεις


qualify

κάνω κάποιον ικανό/ποιοτικό/να τηρεί τις προϋποθέσεις, τηρώ τις προϋποθέσεις


radio button

κουμπί επιλογής, κουμπί μοναδικής επιλογής, ραδιοκομβίo


rate

εκτιμώ ή αξιολογώ; ρυθμός


rating

εκτίμηση ή αξιολόγηση;


Read only from

Μόνο για ανάγνωση από


Read only to

Μόνο για ανάγνωση μέχρι


re-attempt

ξανα-προσπαθώ


recipient

αποδέκτης


record

εγγραφή, ιστορικό


recover

ανάκτηση, ανακτώ


refresh

ανανεώνω


register

καταχωρώ, καταχωρητής


registered

καταχωρημένος


registration

καταχώρηση


registry

μητρώο


rejected

μη δεκτή, απόρριψη, απορρίφθηκε, απαράδεκτη


release

διανομή, υποέκδοση, έκδοση/διανομή (για λογισμικό)

αποδέσμευση, απελευθέρωση (για IP)


request

αίτημα


reset

επαναρύθμιση, επαναφορά, επαναφέρω, επαναρχικοποιώ, επαναρχικοποίηση, δημιουργία νέου, ορισμός νέου, ξαναρύθμιση.


resource

πόρος


restore

επαναφορά, αποκατάσταση


restorer

συντηρητής


review

αξιολογώ, αξιολόγηση, εξετάζω, κρίνω, διορθώνω, εξέταση, κρίση, διόρθωση, ανασκόπηση, επισκόπηση


review (in ~)

εξέταση, υπο εξέταση, υπο αξιολόγηση, εξετάζεται, υπο κρίση, κρίνεται, επανεξέταση


reviewer

αξιολογητής, εξεταστής, κριτής, διορθωτής


rights

δικαιώματα


RSS feeds

τροφοδοσίες RSS, ροές (ειδήσεων) RSS, τροφοδοτήσεις RSS


rubric

ρουμπρίκα, Κλίμακα Διαβαθμισμένων Κριτηρίων, στήλη, στοιχείο, τίτλος, επικεφαλίδα, υπο στοιχείοSafe Exam Browser

Περιηγητής για Ασφαλείς Εξετάσεις, περιηγητής Safe Exam Browser (για ασφαλείς εξετάσεις), περιηγητής (Safe Exam Browser) για ασφαλείς εξετάσεις


scalable

κλιμακώσιμος, με ικανότητα κλιμάκωσηςscript

σενάριο, δέσμη ενεργειών


section

ενότητα, χώρος, περιοχή, τμήμα


see

δείτε, δες, βλ., βλέπε


server

εξυπηρετητής, διακομιστής, διαμετακομιστής, σερβιτόρος/υπηρέτης


service

υπηρεσία


session

συνεδρία, σύνοδος, περίοδος λειτουργίας


setting

ρύθμιση, παράμετρος


shared

κοινόχρηστος, διαμοιραζόμενος


shared key

κοινόχρηστο κλειδί

shared secret

κοινόχρηστο μυστικό


Shibboleth

Shibboleth (μέθοδος αυθεντικοποίησης SSO)


site

ιστότοπος, ιστοτόπου, τόπος, δικτυακός τόπος, δικτυακή τοποθεσία


Site home

Αρχική ιστοτόπου, «Αρχική ιστοτόπου»


site's front page

Αρχική σελίδα του ιστοτόπου


skill


slash arguments

παράμετροι γραμμής εντολών, ορίσματα γραμμής εντολών


socket

υποδοχή, πρίζα, υποδοχέας


social (breadth)

εύρος κοινωνικοποίησης


software components

συστατικά λογισμικού, συνιστώσες λογισμικού, στοιχεία λογισμικού


software modules

αρθρώματα λογισμικού


specify

καθορίζω


SSO (Single sign-on)

ενιαία σύνδεση (SSO)


stage

προς υποβολήstandard

τυπικός, πρότυπο (που ακολουθείται)

standard components

βασικά πρόσθεταstandard text

αρχικό κείμενοstandardized

τυποποιημένος, που έγινε (σύμφωνος με) πρότυπο (ενώ δεν ήταν)


string

συμβολοσειρά, μήνυμα


subject

θέμα, επιστημονικός ή μαθησιακός τομέας, υπόθεση


submission

υποβολή, υποβολή εργασίας, εργασία, εργασία που υπέβαλε ένας μαθητής


submit

υποβάλλω, υποβολή (αντί υπόβαλε)


subscribe

εγγραφή συμμετοχής, δηλώνω συμμετοχή, δηλώνω εγγραφή, εγγράφομαι, γίνομαι συνδρομητής, κάνω συνδρομή


summary

περίληψη


tag

ετικέτα, ταμπελάκι


take precedence

υπερισχύω


task

εργασία, διεργασία


teacher

διδάσκων, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής, καθηγητής
(Καλύτερα να αποφεύγεται το «διδάσκοντας» εδώ.)template (DB)

φόρμα (ΒΔ)


test

δοκιμασία, δοκιμή


textarea field

πεδίο περιοχής κειμένου


threshold

όριο, κατώφλι, κατώτατο όριο


timeout

χρονικό όριο, λήξη χρονικού ορίου, λήξη χρόνου, εκτός χρόνου


toggle

εναλλαγή, διακόπτης, διακόπτης εναλλαγής


token

κουπόνιtokenizer

διαχωριστής λεκτικών μονάδων, σχηματιστής λεξημάτων, τεμαχιστής


tour

ξενάγηση, περιήγησηtranslation

μετάφρασηtransmit

μεταδίδω


unassign role

αφαίρεση ρόλου


unordered list

μη αριθμημένη λίσταunshare

κατάργηση κοινής χρήσης, διακοπή κοινής χρήσηςupcoming

επικείμενα, επερχόμενα


upload

ανέβασμα, ανεβάζω, μεταφόρτωση, (ανω)φόρτωση


validation

έλεγχος εγκυρότητας


verbose scale

περιγραφική κλίμακα


verify

επαληθεύω, επιβεβαιώνω (=confirm)version

έκδοσηviewed

αναγνωσμένος, εμφανισμένος, προβεβλημένος, προβλήθηκε, που έχει εμφανιστείvocabulary

λεξιλόγιοwarn

προειδοποιώ, ειδοποιώwebsite

ιστότοποςwebspace

ιστοχώροςwildcard

μπαλαντέρword processor

επεξεργαστής κειμένου, επεξεργαστής λέξεων


legacy

παλαιότερης έκδοσης, παλαιότερου τύπου, παλαιού τύπου, παλαιότερος, κλασικός


quota


aggregate


screenshot

στιγμιότυπο οθόνης


downloadable

Μπορεί να ληφθεί, που μπορεί να κατεβεί, μπορεί να κατεβαστεί, κατωφορτώσιμο, καταφορτώσιμο.


draft

προσχέδιο, πρόχειρο σχέδιο, πρόχειρο


revert

αναίρεση, αναιρώ, επαναφορά, επαναφέρω, επιστροφή, επιστρέφω, επαναστρέφω, επαναστροφή


archive

αρχειοθήκη, αρχείο συμπίεσης, αρχείο


antivirus

αντι-ιικός, αντι-ιϊκός, αντιιικός, κατά των ιών, λογισμικό προστασίας από ιούςmedia

πολυμέσαrepository

αποθετήριο, χώρος αποθήκευσης

invalid

μη έγκυρος, άκυρος

valid

έγκυρος, ισχύωνvalidate

επικυρώνωcallback function

συνάρτηση επανάκλησης


hint

υπόδειξη, υπαινιγμός, συμβουλή, βοήθεια


cloze test

τεστ ολοκλήρωσης κενών, τεστ συμπλήρωσης κενών, δοκιμασία ολοκλήρωσης κενών, δοκιμασία πλήρωσης κενών


single view

ατομική προβολή, απλή προβολή, προβολή ενός


timestamp

χρονοσήμανση, χρονοσημαίνω, χρονική σήμανση, χρονοσφραγίδα, χρονοσφραγίζω.

form template

υπόδειγμα φόρμας, πρότυπο φόρμας


worksheet

φύλλο εργασίας


spreadsheet

λογιστικό φύλλο


IMS CP

Πακέτο (εκπαιδευτικού) περιεχομένου της IMS

report

αναφορά, έκθεση


caption

λεζάντα


specified

καθορισμένος

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol, Ελαφρύ πρωτόκολλο πρόσβασης καταλόγου


property

ιδιότητα


URL

διεύθυνση ιστού, διεύθυνση URL, διεύθυνση ιστού (URL), Unifrom Resource Locator (: Ενιαίος Προσδιοριστής Πόρου)


CAS

Central Authentication Service: Κεντρική υπηρεσία αυθεντικοποίησης


track

παρακολουθώ ίχνη, ακολουθώ τα ίχνη, ίχνος, διαδρομή

κομμάτι (μουσικό/βίντεο)

~ down: ανιχνεύω, εντοπίζω (ίχνη)


player

πρόγραμμα αναπαραγωγής, λογισμικό αναπαραγωγής (μουσικής/βίντεο/σεναρίου)expire

λήγω, εκπνέω


TLS

TLS, Transport Layer Security, Πρωτόκολλο κρυπτογράφησης/ασφαλείας TLS επιπέδου δικτύου (TCP/IP) (εξέλιξη του SSL)

grace login

σύνδεση χάριτος, χαριστική ευκαιρία σύνδεσης μετά την κανονική λήξη


LTI

Learning Tools Interoperability (: Διαλειτουργικότητα μαθησιακών εργαλείων)


interface


interpreter

διερμηνέας


LAN

τοπικό δίκτυο, Local Area Network (: δίκτυο τοπικής περιοχής)


pixel

εικονοστοιχείo, PIcture ELement (: στοιχείο εικόνας), ελάχιστη περιοχή οθόνης στην οποία εμφανίζεται ένα μόνο χρώμα κάθε φορά


paste


toolbox

εργαλειοθήκη


email

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Υπάρχουν 3 διακριτές χρήσεις:


* email message: μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email address: διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

* email service: υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


virus

ιός


webpage

ιστοσελίδα


chip

φύλλο (ημιαγωγού), ολοκληρωμένο κύκλωμα (integrated circuit)


authenticate

αυθεντικοποίηση, πιστοποίηση επαλήθευσης ταυτότητας (identity verification certification)


query

ερώτημα, αναζήτηση


querying

αναζήτηση...


CSS

Cascading Style Sheets (:Διαδοχικά Φύλλα Στυλ, αλληλουχία φύλλων στυλ)


DNS

DNS, Domain Name System (Σύστημα Ονομάτων Τομέων ή Χώρων ή Περιοχών)

agent

πράκτορας, πράκτορας λογισμικού, πρακτορεύων πελάτης λογισμικού


jump

μεταπήδηση, μεταπηδώ, άλμα, κάνω άλμα


mentee

καθοδηγούμενος, μεντορευόμενος, συμβουλευόμενος, μαθητευόμενος, εκπαιδευόμενος, υπό την καθοδήγηση ενός μέντορα


mentor

μέντωρ, μέντορας, καθοδηγητής, σύμβουλος, πνευματικός οδηγός, πνευματικός καθοδηγητής


trim

περικοπή, περικόπτω


tag cloud

σύννεφο ετικετών

APC

Alternative PHP Cache (Εναλλακτική κρυφή μνήμη PHP) (a framework that caches the output of the PHP bytecode compiler in shared memory)


overhead

έξτρα φόρτος, επιπλέον φόρτος, επιβάρυνση, επίφορτος


hash (digest)

hash (digest) ==> σύνοψη (κατατεμαχισμού)

hash = κατατεμαχισμός, συνάρτηση  κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού.

digest = σύνοψη

hash digest = σύνοψη κατατεμαχισμού, το αποτέλεσμα της συνάρτησης κατατεμαχισμού


rotating

εκ περιτροπής, περιστρεφόμενος

seed

σπόρος (πλήρες αντίγραφο προς λήψη), σπόρος, πλήρες αντίγραφο

serializer

σειριοποιητής


cachestore

αποθήκευση κρυφής μνήμης (cachestore)


deprecated

παρωχημένος, αποδοκιμαζόμενος, υπό απόσυρση, ξεπερασμένος, απαρχαιούμενος, απαρχαιωμένος

obsolete

απαρχαιωμένος


overview

επισκόπηση


retention

διατήρηση, αποθήκευση


toolbar

γραμμή εργαλείων


nest

εμφωλεύω, φωλιάζω


inline

στη γραμμή, σε γραμμή, στη σειρά, σε σειρά, στην ίδια γραμμή, στις ίδιες γραμμές, εντός γραμμής, εμβόλιμος, ένθετος  (και embedded, και build-in, και nested)


embedded

ενσωματωμένος (και build-in), ένθετος (και inline, και build-in, και nested)


bind

δέσμευση, δεσμεύω, πρόσδεση, προσδένω, διάδεση, διαδένω, σύνδεση, συνδέω


pad

εσωτερικό περιθώριο, μαξιλαράκι, συμπλήρωμα, γέμισμα, εσωτερική επένδυση, υπόθεμα

π.χ. cell pad: εσωτερικό περιθώριο κελιού (μεταξύ περιγράμματος και περιεχομένου/δεδομένων)


build-in

ενσωματωμένος (και embedded), ένθετος (και inline, και embedded, και nested)


distinguished

διακεκριμένος


self enrolment

αυτο-εγγραφή


delimiter

delimiter (character): οριοθέτης, χαρακτήρας οριοθέτησης, διαχωριστής, διαχωριστικός χαρακτήρας


credentials


response

απόκριση, απάντηση


answer

απάντηση, απόκριση


separate learning

μεμονωμένη μάθηση

separate way of learning: μεμονωμένος τρόπος μάθησης


connected learning

συνδεδεµένη µάθηση

connected way of learning: συνδεδεμένος τρόπος μάθησηςdecimal places

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις, δεκαδικά


decimal points

δεκαδικά ψηφία, δεκαδικές θέσεις


The term "decimal point" properly refers only to those signs marking the boundary between integer and decimal numbers with a point. For convenience, it is also used to speak of marks serving a similar function in other cultures. The use of "decimal point" to mean "one of the digits in the fractional part of a decimal" is, however, typically taken to be mistaken. [from en.wiktionary decimal point]decimal point

υποδιαστολή, κόμμα


group message

ομαδικό μήνυμα, μήνυμα ομάδαςstar

επισημαίνω με αστερίσκο, επισημαίνω με αστέρι, δίνω αστέρι


starred

με αστερίσκο, με αστέρι


MUC

Moodle Unified Cache (ενοποιημένη κρυφή μνήμη του Moodle)


endorse

υποστηρίζω επίσημα, υποστηρίζω (επίσημα), υποστηρίζω


cource overview

επισκόπηση μαθημάτων, επισκόπηση μαθήματος


timeline

χρονολόγιο, χρονογραμμή, ιστορικό, ιστορικό αλλαγών, χρονοδιάγραμμα


mastery

αριστοτεχνία


score

σκορ, βαθμός, βαθμολογία

σκοράρω, παίρνω βαθμό, πετυχαίνω βαθμολογία


question


learning analytics

μαθησιακή αναλυτική, μαθησιακές αναλύσεις


active

σε δράση, εν δράσει, ενεργός(-ή,-ό), ενεργοποιημένος


activate

δραστηριοποίηση, δραστηριοποίησε


messaging

ανταλλαγή μηνυμάτων, μηνύματα


offline

εκτός σύνδεσης, χωρίς σύνδεση, δίχως σύνδεση, αποσυνδεδεμένος, χωρίς απευθείας σύνδεση, άνευ σύνδεσης, απογραμμικά, μη επιγραμμικά

client

λογισμικό πελάτης, πελάτης λογισμικού


ODBC

ODBC, Open Database Connectivity: Ανοιχτή Συνδεσιμότητα Βάσεων Δεδομένων


container

περιέκτης, κοντέινερ


parameter

(η) παράμετρος


applet

μικροεφαρμογή, εφαρμογίδιο, μικρή εφαρμογή, εφαρμογούλα, προγραμματάκι


widget

γραφικό στοιχείο, μικρό κομμάτι κώδικα, γραφικό συστατικό (λογισμικού), μικρομηχανισμός, εφαρμογίδιο, μικροεφαρμογή


gadget

γκάτζετ, μικροεφεύρημα, μηχανηματάκι


source

πηγή


pluggable

συνδέσιμος, βυσματούμενος, βυσματώσιμος


slot

υποδοχή, (μεμονωμένο) κενό, πεδίο απάντησης


overdue

εκπρόθεσμος, καθυστερημένος, ληγμένος, έχει λήξει


main

κύριος, -α, -ο, κυρίως


re-calculate

επαν-υπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. recalculate


recalculate

επανυπολογίζω, επαναϋπολογίζω, επανα-υπολογίζω, βλ. re-calculate


assessment

αξιολόγηση


allocate

εκχωρώ, καταχωρίζω, διαθέτω, αναθέτω, διανέμω, κατανέμω, καταμερίζω


distribute

κατανέμω, διανέμω


επεξεργαστής

processor, editor


drop-down

πτυσσόμενος, -η, -ο, αναπτυσσόμενος, -η, -ο, αναδυόμενος, -η, -ο, αναδιπλούμενος, -η, -ο


additional

επιπρόσθετος, πρόσθετος, επιπλέον


marker

διορθωτής, βαθμολογητής

δείκτης θέσης, δείκτης τοποθεσίας, ταμπελάκι, ταμπελάκι επισήμανσης, στοιχείο επισήμανσης, αντικείμενο δείκτης, ενδείκτης


grader

βαθμολογητής, διορθωτής


CLI

Command Line Interface, διεπαφή γραμμής εντολών


ικανότητα

ability

ενέργεια

action

αθροιστικός


drag item

μεταφέρσιμο στοιχείο, μεταφερτό στοιχείο, στοιχείο προς απόθεση, μεταφέρσιμο αντικείμενο, μεταφερτό αντικείμενο, αντικείμενο προς απόθεση, στοιχείο με δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης.

(και draggable item)


reference

αναφορά, παραπομπή


Attribution

Αναφορά Δημιουργού (BY)

(~ Licence: Άδεια με Αναφορά Δημιουργού)


NonCommercial

Μη Εμπορική Χρήση (NC)

(~ Licence: Άδεια για Μη Εμπορική Χρήση)


NoDerivs

Όχι Παράγωγα Έργα

(~ Licence: Άδεια Όχι Παράγωγα Έργα)


ShareAlike

Παρόμοια Διανομή

(~ Licence: Άδεια Παρόμοια Διανομή)


licence

Δείτε license


theme

αισθητικό θέμα, εικαστικό θέμα, θέμα, κεντρική ιδέα (δημιουργίας), μοτίβο

(Ένα σύνολο αισθητικών κυρίως επιλογών ενός λογισμικού)


no

καθόλου, χωρίς, όχι, κανένας, καμία, κανένα


deallocate

ακύρωση εκχώρησης, απεκχωρώ, αποκαταχωρίζω, ακυρώνω καταχώριση, ματαιώνω καταχωρισμό, ακυρώνω ανάθεση/διάθεση, καταργώ καταμερισμό


καταχωρώ

register


καταχωρίζω

allocate


εκχωρώ

allocate


GDPR

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (General Data Protection Regulation)

consider

θεωρώ, μελετώ, εξετάζω


scope

εμβέλεια, πεδίο εφαρμογής, πεδίο δράσης, δικαιώματα σε πόρους, σετ δικαιωμάτων σε πόρους, δικαιοδοσία, σκοπός

Παράμετρος για το σετ πόρων & δικαιωμάτων που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης που αυθεντικοποιείται με OAuth 2.0.


purpose

σκοπός, δικαιολογητικός λόγος


σκοπός


Are you sure you want to

Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να, Σίγουρα θέλετε να, Σίγουρα να.


webmaster

διαχειριστής ιστοτόπου.

Με λίγο χιούμορ κάποτε ελπίζω να γίνουν: ιστάρχοντας, ιστοτοπάρχης.


username

όνομα χρήστη, όνομα λογαριασμού, χρηστώνυμο, παρωνύμιο.


resend

επανάληψη αποστολής, επαναποστολή, επαναπροώθηση


decline

άρνηση, απόρριψη, μη αποδοχή

συνώνυμα: refuse, reject, deny


inactivating

κατάργηση, τερματισμός εφαρμογής, λήξη εφαρμογής, παύση ισχύος, απενεργοποίηση


συγκατάθεση

consent, agreed


consent

συγκατάθεση, συναίνεση


agreed

συγκατάθεση, consent


null

μηδενικού μήκους, μη ορισμένο, (τελείως) κενό


παύλα

dash

[Πηγές: https://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=51340.0 & http://www.moto-teleterm.gr/search_gr.asp]

dash  ->  παύλα

dash {in Morse code}  ->  παύλα {στον κώδικα Μορς}

em dash  ->  παύλα του εμ

en dash  ->  παύλα του εν

stroke  ->  διάπαυλα

underscore  ->  υπόπαυλα, κάτω παύλα

underscore character  ->  χαρακτήρας υπόπαυλας

macron  ->  επίπαυλα, μακρόν

upper bar  ->  υπέρπαυλα

lower bar  ->  υπόπαυλα

central horizontal bar jointive    ->  κεντρική ενωτική παύλα


URI

URI (Ενιαίο αναγνωριστικό πόρου), URI (Uniform Resource Identifier)


tick

τικάρω, τικάρισμα, τσεκάρω (check;), τσεκάρισμα, επιλέγω (πλαίσιο επιλογής), (βάζω) σημαδάκι (αποδοχής).


greyed-out


greylisted


dropdown


drop down


δεκτή


συσσωρευμένος


δραστηριότητα


επιπρόσθετος


addon


plug-in

add-on


προχωρημένος


πράκτορας


συναθροίζω


επισημειώνω


ανακοίνωση


απάντηση


απόκριση

response


συσχετίζω


συνημμένα


προσπάθεια

attempt

απόπειρα

attempt

ιδιοχαρακτηριστικό


διαθέσιμο

available


υπόβαθρο


αντίγραφο ασφαλείας

backup copy


εφεδρικό αντίγραφo

backup copy


διακριτικό


αναδυόμενο

pop-up


συντάκτης

editor


αναπτυσσόμενο

drop-down

κονκάρδα

badge

δέσμη


ιστολόγιο

blog

μπλοκ


σελιδοδείκτης


περιηγητής

browser


προσόν


διαμόρφωση


ρυθμίσεις

settings, configuration


επισκόπηση

overview


μάθημα

course


τμήμα

section


διαπιστευτήρια


προσαρμοσμένο

custom, customised

προεπιλογή


outdated

ξεπερασμένος, μη ενημερωμένος

παρωχημένο


δραστηριοποίηση


ενεργός


αρχειοθήκη


κουμπί

button

ποσόστωση

quota


ερώτηση


ερώτημα


εκτιμώ

rate


λεζάντα


φυσίγγιο


συνομιλία


επιλογέας


κλάση


δεξιότητα

skill


γνώση

knowledge


αναγνωριστικό

ID


αποτελεσματικότητα


αποδοτικότητα


σημειώσεις

notes


ειδοποίηση

notification


ειδοποιώ

notify


απαρχαιωμένο

obsolete, deprecated, outdated


ξεπερασμένο

outdated, deprecated, obsolete


συναίσθημα


αισθάνομαι

feel


αίσθημα


ενεργοποιώ


φατσούλα


smiley

χαμογελαστό προσωπάκι


nested

εμφωλευμένος, φωλιασμένος, ένθετος (και embedded, και build-in, και inline)


συστάδα


σύμπτυξη


αποτιμώ


γεγονός


ανατροφοδότηση


φίλτρο


πλαίσιο

frame, framework, context

παράμετρος


επικόλληση


δικαίωμα

permission

άδεια

license

σενάριο

script

εικονοστοιχείo


χαρτοφυλάκιο

portfolio


private data

ιδιωτικά δεδομένα


personal data

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, προσωπικά δεδομένα


προσωπικά

personal


ιδιωτικά

private


πτυσσόμενο

drop-down


επιγραμμικός

online


time-splitting

διαίρεση χρόνου


component

στοιχείο, συνιστώσα, συστατικό, εξάρτημα, μέρος

εκπρόθεσμο


χαρακτηριστικό


format

μορφότυπος, μορφή, μορφοποίηση


formatting

μορφοτύπηση, διαμόρφωση, φορμάρισμα, μορφοποίηση, μορφότυπος


μορφότυπος

format


μορφοτύπηση

formatting


μορφοποίηση

formatting, format


φόρουμ

forum


καθολικό


γλωσσάριο

glossary


λεξικό

dictionary


λεξιλόγιο

vocabulary


βαθμός

grade, mark, score


βαθμολόγιο


βαθμολογητής


διορθωτής


σκιασμένο


υπό κατάργηση


γκριζαρισμένη

greylisted


ομάδα

group


ομαδοποίηση

grouping


digest

σύνοψη


σύνοψη

digest, synopsis

hash

κατατεμαχισμός


κατατεμαχισμός

hash


form

μορφή, φόρμα


μορφή

form


ταμπέλα

label


ετικέτα

tag


pipe

κάθετη γραμμή, κάθετη μπάρα, κατακόρυφη μπάρα, κατακόρυφη γραμμή, κατακόρυφη 


tooltip title

αναδυόμενος τίτλος εργαλείου


υπόδειξη


κεντρικός Η/Υ

host


κεντρικός κόμβος

hub


κωδικός

code


ανολοκλήρωτη

incomplete


alignment


εναρμόνιση


ευθυγράμμιση

alignment


παρασκήνιο

background, backstage


index

ευρετήριο, ευρετηριάζω, δείκτης, δεικτοδοτώ


ένδειξη


indicator

δείκτης, ένδειξη, ενδείκτης


discrimination

διάκριση, διάκριση (γενικά), κακή διάκριση, κακοδιάκριση, υπερδιάκριση (υπερβολική), άστοχη διάκριση (εκεί που δεν υπάρχει λόγος), έλλειψη (σωστής) διάκρισης.


conversation

συζήτηση, συνομιλία, συνδιάλεξη


συζήτηση


show

εμφάνιση, προβολή

view

προβολή, εμφάνιση


προβολή

view, show

εμφάνιση

show, view


unit

μονάδα, ενότητα


μονάδα

unit


hover

αιώρηση, αιωρούμαι, περνάω ή μένω από πάνω, κατάδειξη με ποντίκι (χωρίς κλικ), κατάδειξη, υπέρδειξη.


εργασία

task, job


διεργασία

process, task


process

διαδικασία, διεργασία, εργασία στο παρασκήνιο/υπόβαθρο, πρόγραμμα σε εκτέλεση

trigger

προκαλώ, πρόκληση, έναυσμα, σκανδάλη, δίνω έναυσμα, σκανδαλίζω, πατάω τη σκανδάλη, πυροδοτώ, πυροδότηση,


έναυσμα


n/a

δ/υ

not available --> δεν υπάρχει


recording

εγγραφή ήχου/βίντεο, εγγραφή πολυμέσου, βίντεο/ηχογράφηση, εγγραφή


εγγραφή ήχου/βίντεο


εγγραφή πολυμέσου

recording


attendance

παρουσίες, παρουσία, παρακολούθηση, συμμετοχή


tutorial

οδηγός εκμάθησης, βίντεο εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης, πρόγραμμα εκμάθησης (βήμα-βήμα), βοήθημα εκμάθησης, καθοδηγούμενη αυτοδιδασκαλία, βοήθημα αυτοδιδασκαλίας, βοηθός αυτοδιδασκαλίας, εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομος εκπαιδευτικός οδηγός, σύντομη αυτοδιδασκαλία, πρακτικός οδηγός επίδειξης λειτουργίας, λεπτομερής οδηγός, οδηγός για αρχάριους, υλικό εκμάθησης, μάθημα, παράδοση, παράδοση μαθήματος, συνοπτικός οδηγός, διδακτικός, παιδαγωγικός, επιτροπικός, κηδεμονικός, εκπαιδευτικός, φροντιστηριακός


template

σχεδιότυπο, πρότυπο, πρότυπο φόρμας, πρότυπο υπόδειγμα


paradigm

ολοκληρωμένο παράδειγμα, παράδειγμα, πρότυπο παράδειγμα, αρχέτυπο παράδειγμα, συνολικό παράδειγμα, συστηματικό παράδειγμα, υπόδειγμα, πρότυπο, μοντέλο, κοσμοθεωρία, κοσμοείδωλο, κοσμοθέαση, κοσμοαντίληψη, εννοιολογικό πλαίσιο


enter

δώστε, εισαγάγετε, εισάγετε, πληκτρολογήστε


subscription

εγγραφή, συνδρομή


συνδρομή

subscription, support

εγγραφή

subscription, recording, registration, record


push notification

προωθητικό μήνυμα


join

ένταξη, συμμετοχή


mobile app

εφαρμογή για κινητά


Moodle app

εφαρμογή Moodle, Moodle για κινητά, εφαρμογή Moodle για κινητά


περίγραμμα


border


blockquote

μπλοκ παράθεσης, μπλοκ παράθεσης (κατά λέξη),  πλαισιωμένο παράθεμα


featured

προβεβλημένος, προτεινόμενος, επιλεγμένος, συνιστώμενος


προβεβλημένος


χρονοδιάγραμμα


χρονολόγιο


επιλεγμένος


selected

επιλεγμένος


συνιστώμενος

recommended


προτεινόμενος

suggested, proposed, recomended


περίληψη


legend

λεζάντα


ρύθμιση

setting, adjustment


μικρορύθμιση

fine tuning


ρύθμιση/προσαρμογή

adjust


adjust


στοίχιση

alignment


permanent


μόνιμος


persistent

εμμένων, εμμένουσα, εμμένον, επιμένων, επίμονος, μόνιμος, διαρκής, που παραμένει


εμμένων


persist

παραμένω


convert

μετατρέπω


converted

μετατραπείς, μετατρεμμένος, μετατετραμμένος, παραχθείς από μετατροπή, μεταποιημένος


favicon

αγαπ.εικονίδιο, εικονιδιάκι, εικονίδιο ιστοσελίδας, εικονίδιο ιστοτόπου, αγαπημένο εικονίδιο, δημοφιλές εικονίδιο, εικονιδιάκι ιστοτόπου, εικονίτσα ιστοσελίδας στον περιηγητή

objective

αντικειμενικός σκοπός, αντικειμενικός στόχος, σκοπούμενο.


ticket

δελτίο, εισητήριο

solver

επιδιορθωτής, διορθωτής, λύτης, επιλύτης

επιδιορθωτής


cascade

διαδοχική επικάλυψη


margin

περιθώριο


περιθώριο


διαδικασία

process, procedure


fallback

εφεδρικός, υποκατάσταστο, εναλλακτικός, μετάπτωση


newsletter

ενημερωτικό δελτίο


calendar


ημερολόγιο


journal

χρονικό υποβολών, χρονικό, επίσημο ημερολόγιο, ημερολόγιο, εφημερίδα, περιοδικό, χρονολόγιο


render

τρόπος απόδοσης, τρόπος εμφάνισης

capture

σύλληψη, αρπάζω, αιχμαλωτίζω


σύλληψη


stream

συνεχής ροή πολυμέσου, συνεχής ροή, ροή πολυμέσουσημαιοδότηση


σημαιοδοτώ

flag

επισήμανση

mark

επισημαίνω

mark

carousel

κυκλική εναλλαγή, καρουζέλ, παιχνίδι με περιστρεφόμενα αλογάκια, περιστρεφόμενα σε λούνα πάρκ


launch

εκκίνηση


prevent

παρεμπόδιση, παρεμποδίζω, εμποδίζω, αποτροπή, αποφυγή


issue

ζήτημα, πρόβλημα, θέμα


ζήτημα


σχεδιότυπο

template


χρονικό όριο


τικάρω

tick


crowdfunding

πληθοχρηματοδότηση, χρηματοδότηση από το πλήθος


πληθοχρηματοδότηση


crowdsourcing


πληθοπορισμός


structure


δομή


webinar

ιστοσεμινάριο, διαδικτυακό σεμινάριο


ιστοσεμινάριο


unregister

κατάργηση καταχώρησης

instance

στιγμιότυπο


unacceptable

απαράδεκτος, μη αποδεκτός


απαράδεκτος


irregular

αντικανονικός, ακανόνιστος, παράτυπος


αντικανονικός


illegal

ανεπίτρεπτος, αντικανονικός, παράτυπος, παράνομος,

ανεπίτρεπτος


abnormal


μη κανονικός


μη αναμενόμενος


unexpected

μη αναμενόμενος, απροσδόκητος, αναπάντεχος


inappropriate


ανάρμοστος


improper

ακατάλληλος

proper

κατάλληλος


ακατάλληλος


fund

ταμείο, κεφάλαιο


trust

καταπίστευμα, εμπιστοσύνη, εμπιστεύομαι


διεπαφή

interface


interconnection

διασύνδεση


διασύνδεση


discussion

συζήτηση


resolve


επίλυση


route

διαδρομή


διαδρομή


μονοπάτι


breadcrumb

δυναμική διαδρομή, δυναμικό μονοπάτι, γραμμή με ψίχουλα


learning path

μαθησιακό μονοπάτι, μαθησιακή διαδρομή, μαθησιακή πορεία, γραμμή μάθησης


tertial

τετράμηνο, το 1/3 του έτους.


flash cards

εκπαιδευτικές κάρτες, κάρτες διδασκαλίας, κάρτες φλας, κάρτες flash


clue

ένδειξη, νύξη, στοιχείο, ίχνος, υπαινιγμός, υπόδειξη


supervised learning

επιβλεπόμενη μάθηση, εποπτευόμενη μάθηση, επιτηρούμενη μάθηση

scheduled

χρονοπρογραμματισμένος, -η, -ο, προγραμματισμένος, -η, -ο, χρονοδρομολογημένος, -η, -ο.


χρονοπρογραμματισμένος


planned

σχεδιασμένος, προγραμματισμένος


σχεδιασμένος


pattern

μοτίβο, σχηματομορφή, πρότυπο, υπόδειγμα, πατρόν, μορφή


μοτίβο


σχηματομορφή

pattern


εκπαίδευση

education (παιδεία), teaching (διδασκαλία), training (κατάρτιση, προπόνηση), instruction (καθοδήγηση, οδηγίες)


Time Zones

Ζώνες ώρας


parse

ανάλυση, συντακτική ανάλυση, ανάλυση/σάρωση, προσεκτική ανάλυση


prompt

προτροπή, προτρεπτικό, παρακίνηση, προτρέπω, παρακινώ.


προτροπή


provision

προπαροχή, προπαρέχω, προετοιμασία, προμήθεια, προμήθευση, έκδοση, παροχή,

provisioned=προπαρεχόμενος

provisioning=προπαροχή


προπαροχή

provisioning


cross-reference

διασταυρούμενη παραπομπή, διαπαραπομπή, παραπομπή, διασταυρούμενη αναφορά, δια-αναφορά


citation

παραπομπή, ετεροαναφορά, βιβλιογραφική αναφορά, μνεία, μνημόνευση

scan

σαρώνω, ανιχνεύω, σκανάρω, εξετάζω με τη σειρά


σαρώνω


learner

εκπαιδευόμενος, μαθητευόμενος, μαθητής


εκπαιδευόμενος


check box

πλαίσιο ελέγχου


tick box

κουτάκι επιλογής, πλαίσιο επιλογής (πλαίσιο ελέγχου=check box)


κουτάκι επιλογής


πλαίσιο ελέγχου

check box

supervisor

επόπτης, επιτηρητής, επιστάτης, επιβλέπων


επόπτης


live

ζωντανά, σε πραγματικό χρόνο, live


supervision


mentoring

καθοδήγηση, συμβουλευτική καθοδήγηση


καθοδήγηση


εποπτεία


due

οφειλόμενος


conference

σύσκεψη, συνέδριο, συνδιάσκεψη, συνεδρίαση, διάσκεψη, τηλεσυνάντηση, βιντεοδιάσκεψη


ad hoc

ειδικού σκοπού, ad hoc, επί τούτω, ειδικός, για τον σκοπό αυτό, αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό, ακριβώς για τον σκοπό αυτό


emoji

εμότζι, ηλεκτρονικό ιδεόγραμμα, φατσούλες/emoticons/εικονίδια διάθεσης που δεν μπορούν να εισαχθούν με το πληκτρολόγιο.

moderator


συντονιστής


tutor

(προσωπικός) εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος εκπαιδευτικός, ιδιαίτερος καθηγητής, προσωπικός καθηγητής, (επιβλέπων) εκπαιδευτής, επιβλέπων εκπαιδευτής, προσωπικός εκπαιδευτής, ιδιαίτερος εκπαιδευτής, βοηθός εκμάθησης, ιδιαίτερος δάσκαλος, φροντιστής, προγυμναστής, κάποιος που διδάσκει έναν μόνο ή μια μικρή ομάδα μαθητών, οικοδιδάσκαλος, επιβλέπων καθηγητής, επίτροπος, προστάτης, κηδεμόνας, εκπαιδευτής

Credits

Ευχαριστίες, Συντελεστές/Προγραμματιστές, πριμοδότηση


expert

εμπειρογνώμων, έμπειρος, ειδικός, εξπέρ.


schedule

χρονοπρόγραμμα, χρονοδιάγραμμα, πρόγραμμα.


χρονοπρόγραμμα

schedule


πρόγραμμα

program


program

πρόγραμμα, προγραμματίζω


share

(κάνω) κοινόχρηστο, διαμοιράζω


deploy

παρατάσσω, εγκαθιστώ/ετοιμάζω για χρήση, κάνω εγκατάσταση/χρήση, εγκαθιστώ σε εξυπηρετητή ιστού, αναπτύσσω, εξαπλώνω, κάνω διαθέσιμο, εγκαθιστώ για συγκεκριμένη χρήση, εφαρμόζω αλλαγές σε λογισμικό


privacy policy statement

δήλωση απορρήτου, δήλωση πολιτικής απορρήτου, δήλωση περί απορρήτου, δήλωση εχεμύθειας, δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, δήλωση περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής


(data) processor

εκτελών την επεξεργασία (δεδομένων)

(data) controller


υπεύθυνος επεξεργασίας (δεδομένων)


quotation

παράθεση, παράθεση/μνεία, παράθεση/μνημόνευση, παράθεση/αναφορά, παράθεση/παραπομπή


παράθεση


παραπομπή


αναφορά

reference


ετεροαναφορά


quote

παρένθεση


ενότητα

section


skin

όψη, εμφανισιακό στυλ, στυλ εμφάνισης, εξωτερική εμφάνιση, δέρμα, επιδερμίδα, παρουσιαστικό, εμφάνιση, οπτική εμφάνιση.


appearance

εμφάνιση, παρουσιαστικό

time limit

χρονικό όριο, όριο χρόνου, προθεσμία


opt-in

επιλογή ένταξης, δυνατότητα ένταξης, δικαίωμα ένταξης, συγκατάθεση, ρήτρα προαιρετικής υπαγωγής, προαιρετική ένταξη, απαίτηση συγκατάθεσης


opt-out

επιλογή εξαίρεσης, δυνατότητα εξαίρεσης, δικαίωμα εξαίρεσης, εξαίρεση, ρήτρα εξαίρεσης, ρήτρα προαιρετικής εξαίρεσης, προαίρεση εναντίωσηςavatar

εικόνα προφίλ (avatar), ψηφιακή αναπαράσταση, avatar, ψηφιακό προφίλ, προσωπικό λογότυπο, προσωπικό εικονίδιο, γραφική αναπαράσταση, άβαταρ, αβατάρα, ενσάρκωση, γραφική απεικόνιση χρήστη, εικονική ταυτότητα χρήστη, αναγνωριστικό εικονίδιο, εικονίδιο αναγνώρισης.


fetch

εύρεση & λήψη, πηγαίνω και φέρνω, κλήση/λήψη


gallery

χώρος έκθεσης, έκθεση, συλλογή, γκαλερίPage:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL