Γλωσσάριο Αγγλικών & Ελληνικών Όρων του Moodle


Γ λ ω σ σ ά ρ ι ο  αγγλικών & ελληνικών όρων Moodle με την ελληνική/αγγλική μετάφραση (και εναλλακτικές μεταφράσεις/αντιστοιχίσεις). (Προσοχή: προτιμάται η απόδοση της προστακτικής με απρόσωπες εκφράσεις. Π.χ. save --> αποθήκευση και όχι σώσε ή αποθήκευσε.) Προσοχή, για να δείτε ή να κάνετε σχόλια πρέπει πρώτα να έχετε κάνει Εγγραφή στον ιστότοπο moodle.org, κατόπιν Σύνδεση στον λογαριασμό σας και τέλος Εγγραφή μέλους στην Ελληνική κοινότητα. Ειδικά για λάθη σε ελληνικό πακέτο, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα εδώ.

Προτιμώμενη εμφάνιση (όλων)

Εμφάνιση κατά ημερομηνία


Currently sorted By last update ascending Sort chronologically: By last update change to descending | By creation date

Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL

be processed

υπόκειμαι σε επεξεργασία


forum

φόρουμ, ομάδες συζήτησης, χώροι συζήτησης


glossary


grouping


identification number

αριθμός αναγνώρισης


identity number

αριθμός ταυτότητας


incomplete

ανολοκλήρωτη, ημιτελής


Individual Portfolio of Competence

προσωπικός φάκελος προσόντων [Απασχόληση, Παιδεία]


inform

πληροφορώ, ειδοποιώ


InterProcess Communication, IPC

Διαδιεργασιακή επικοινωνία


knowledge


label


learning outcomes

μαθησιακά αποτελέσµατα, μαθησιακές εκβάσεις


like

τύπου


link

σύνδεσμος, υπερσύνδεσμοςlist all

λίστα όλων


listing

εμφάνιση λίστας, εμφάνιση σε λίστα, συμπερίληψη στον κατάλογοlog file

καταγραφολόγιο,    αρχείο καταγραφών


log in

σύνδεση, είσοδος


lognormal

λογαριθμοκανονική


logout

αποσύνδεση


logs

καταγραφές


logstore

αποθήκη καταγραφών


loguniform

λογαριθμικά ομοιόμορφηmanually

χειροκίνητα, με το χέρι, μη αυτόματα, χειρωνακτικά


memory allocation

εκχώρηση μνήμης, δέσμευση μνήμης


migrate

μετεγκαθιστώ (μεταφέρω/μετατρέπω), μετατρέπω


migration

μετεγκατάσταση (μεταφορά/μετατροπή), μετάβαση/μετατροπή (δεδομένων σε άλλο λογισμικό) [αλλά μεταβάθηκε;;-->έπαθε την μετάβαση-->του έγινε μετάβαση;]    μετάβαση


mode

κατάσταση, φάση, τρόπος, κατάσταση (λειτουργίας), λειτουργία


modify

τροποποιώ


module

άρθρωμα


My home

Αρχική χρήστη, Η αρχική μου


My home page

Αρχική σελίδα χρήστη, Η αρχική μου σελίδα


nav drawer

συρτάρι πλοήγησης, συρόμενο μενού (πλοήγησης), πλευρικό μενού, συρταριέρα πλοήγησηςnavigation

πλοήγησηnote

λάβετε υπόψη, σημειώστε


notes


notification


notify

ειδοποιώ, κοινοποιώ


OAuth 2

OAuth 2 (μέθοδος εξουσιοδοτήσεων)


online text

κείμενο σε ιστοσελίδα (σε σύνδεση)


own

δικού σας, ιδίου


passed

πάνω από τη βάση, επιτυχών


PDO

Αντικείμενα δεδομένων της PHP (PDO: PHP's Data Objects)


permission


php script

σενάριο php, δέσμη ενεργειών php


pinned

καρφιτσωμένο


placeholder

δεσμευτικό θέσης, σύμβολo υποκατάστασης, προσδιοριστικό κράτησης θέσης, σημάδι επισήμανσης θέσης, μεταβλητή, όνομα μεταβλητής


plan

πλάνο


point value

τιμή βαθμών (πχ. 2 points, -1 point)Page:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  17  (Next)
  ALL