Vaega uma ua vaevaeina ai

E leai ni mea fou na maua i lea vaega