Terminologický slovník


Tento slovník obsahuje seznam klíčových českých termínů, které byly použity při překladu Moodle do češtiny (té češtiny, která je součástí distribuce). Je možné (a velice pravděpodobné), že s překladem některých pojmů nebudete souhlasit a svou vlastní instalaci Moodle si proto přizpůsobíte svým vlastním představám a zvyklostem vaší instituce (zeptejte se na podrobnosti vašeho místního správce Moodlu). Budeme rádi, když se o svou verzi překladu či o své názory a připomínky podělíte prostřednictvím tohoto kurzu - přesně podle principů svobodně sdíleného softwaru.
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

S

Obrázek: David Mudrák

Site

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.07
 

Site, Sites - Stránky

Stránky ve smyslu celé intalace Moodle. "Stránka" v jednotném čísle používám pro právě zobrazovanou "Page".


Obrázek: David Mudrák

Social

autor David Mudrák - Čtvrtek, 15. červenec 2004, 23.18
 

Social - Společné

Social format - Diskusní uspořádání

V Moodle překládáme toto slovo většinou jako Společné. Označují se tak kurzy nebo činnosti v kurzech, u nichž se předpokládá zapojení většího množství studentů.

Diskusní fórum označované jako Social forum proto překládáme jako Společné fórum.

V dřívějších verzích (před R1.3.2) existoval rovněž překlad Společenské, který byl však shledán nevhodným (srov. Společná diskuse x Společenská diskuse).

Uspořádání kurzu Social format je překládáno jako Diskusní uspořádání (viz Course format).

Obrázek: David Mudrák

Submit

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.18
 

Submit, Submission - Odevzdat, Odeslat, Odevzdaný úkol

Překlad tohoto termínu zdá se mi býti dosti komplikovaný. Většinou vystihuje buď proces odesílání či odevzdávání něčeho, typicky úkolu k hodnocení. V podobě podstatného jména "Submission" pak většinou obecný výsledek tohoto odevzdání. Nabízí se pak možný jednoslovný překlad "Řešení", ale je třeba ještě zvážit, zda bude opravdu vhodný.

Obrázek: David Mudrák

Subscribe

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.15
 

Subscribe forum - Odebírat nové příspěvky emailem
Unsubscribe - Neodebírat


Obrázek: David Mudrák

Survey

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.08
 

Survey - Průzkum

Jeden z modulů činností v Moodle. Před verzí R1.4 byl překládán jako Dotazník, toto slovo je však nyní vyhrazeno pro vyvíjený modul Questionnaire.
Modul Průzkum umožuje vložit do vašeho kurzu jeden ze standardních (rozuměj v Tichomoří běžnějším než u nás) dotazníků, které zjišují například postoje vašich studentů k myšlení a učení (ATTLS) nebo jejich pocity z online výuky (COLLES).