Terminologický slovník


Tento slovník obsahuje seznam klíčových českých termínů, které byly použity při překladu Moodle do češtiny (té češtiny, která je součástí distribuce). Je možné (a velice pravděpodobné), že s překladem některých pojmů nebudete souhlasit a svou vlastní instalaci Moodle si proto přizpůsobíte svým vlastním představám a zvyklostem vaší instituce (zeptejte se na podrobnosti vašeho místního správce Moodlu). Budeme rádi, když se o svou verzi překladu či o své názory a připomínky podělíte prostřednictvím tohoto kurzu - přesně podle principů svobodně sdíleného softwaru.
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Q

Obrázek: David Mudrák

Quiz

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.36
 

Quiz - Test
Quiz Question - Testová úloha

Při překladu tohoto modulu čerpáno z české pedagogické terminologie uváděné v publikacích
  • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999
  • BYČKOVSKÝ, P. Základy měření výsledků výuky : tvorba didaktického testu. Praha : ČVUT, 1982