Terminologický slovník


Tento slovník obsahuje seznam klíčových českých termínů, které byly použity při překladu Moodle do češtiny (té češtiny, která je součástí distribuce). Je možné (a velice pravděpodobné), že s překladem některých pojmů nebudete souhlasit a svou vlastní instalaci Moodle si proto přizpůsobíte svým vlastním představám a zvyklostem vaší instituce (zeptejte se na podrobnosti vašeho místního správce Moodlu). Budeme rádi, když se o svou verzi překladu či o své názory a připomínky podělíte prostřednictvím tohoto kurzu - přesně podle principů svobodně sdíleného softwaru.
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka: (Předchozí)   1  2  3  4  (Další)
  VŠE

L

Obrázek: David Mudrák

Legacy role

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.42
 

Legacy role - Archetyp role


Viz wiki dokumentace.

Obrázek: David Mudrák

Login

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.11
 

Login - Přihlásit se, Přihlášení
Logout - Odhlásit se, Odhlášení

Ve smyslu ověření uživatelského jména a hesla na příslušné stránky. Nepoužívat ve významu "přihlásit se do kurzu" - viz "Enrol".

Obrázek: David Mudrák

Logs

autor David Mudrák - Pondělí, 18. červenec 2005, 16.53
 

Logs - Protokoly

Veškerá činnost uživatelů Moodlu je protokolována - tj. zaznamenávána až na úroveň kliknutí na jednotlivé odkazy na stránkách Moodle. To umožňuje učitelům a správcům analyzovat návštěvnost stránek kurzů i trajektorii pohybu po nich u jednotlivých uživatelů.
Učitelé mají právo sledovat protokoly svých kurzů, popř. protokoly studentů ve svých kurzech. Správci stránek mají právo sledovat všechny protokoly (typicky sestavu návštěvnosti všech kurzů na serveru).

M

Obrázek: David Mudrák

Moodle

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.03
 

Moodle

Slovo Moodle je zkratkou z Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modulové objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí). Vyslovuje se [můdl] a do češtiny jej nepřekládáme. Ve starších textech nebylo toto slovo skloňováno, nyní se již můžeme setkávat s Moodlem či mluvit o Moodlu.O

Obrázek: David Mudrák

Outcome

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.38
 

Outcome - Očekávaný výstup

Od verze 1.9 umožňuje Moodle opřít hodnocení o definované výstupy vzdělávání. Při překladu jsme se drželi terminologie zavedené Rámcovými vzdělávacími programy a mluvíme o "očekávaných výstupech".


Obrázek: David Mudrák

Override

autor David Mudrák - Neděle, 6. květen 2007, 20.02
 

Override - Přenastavit


Používá se tam, kde např. jedno nastavení potlačuje nastavení jiné. Od verze 1.7 se používá též v systému rolí.

P

Obrázek: David Mudrák

Potential

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.13
 

Potential - K dispozici

Např. "Potential admins", tedy uživatelé, ze kterých je možno udělat administrátory

Q

Obrázek: David Mudrák

Quiz

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.36
 

Quiz - Test
Quiz Question - Testová úloha

Při překladu tohoto modulu čerpáno z české pedagogické terminologie uváděné v publikacích
  • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999
  • BYČKOVSKÝ, P. Základy měření výsledků výuky : tvorba didaktického testu. Praha : ČVUT, 1982

R

Obrázek: David Mudrák

Rate

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.17
 

Rate, Ratings - Hodnotit, Hodnocení

U příspěvků v diskusních fórech. Jiný význam hodnocení viz u "Assessment"

Obrázek: David Mudrák

RFC

autor David Mudrák - Pátek, 15. prosinec 2006, 00.29
 
RFC - Request for Comments

Na těchto stránkách se nejčastěji jedná o označení příspěvku s návrhem řešení nějakého problému či situace s požadavkem na komentáře ostatních členů zainteresované komunity zveřejněný předtím, než dojde k samotné implementaci návrhu.
Podobným procesem vznikla celá řada Internetových protokolů, více viz např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/RFC


Stránka: (Předchozí)   1  2  3  4  (Další)
  VŠE