Terminologický slovník


Tento slovník obsahuje seznam klíčových českých termínů, které byly použity při překladu Moodle do češtiny (té češtiny, která je součástí distribuce). Je možné (a velice pravděpodobné), že s překladem některých pojmů nebudete souhlasit a svou vlastní instalaci Moodle si proto přizpůsobíte svým vlastním představám a zvyklostem vaší instituce (zeptejte se na podrobnosti vašeho místního správce Moodlu). Budeme rádi, když se o svou verzi překladu či o své názory a připomínky podělíte prostřednictvím tohoto kurzu - přesně podle principů svobodně sdíleného softwaru.
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE

A

Obrázek: Petr Skoda

Activity

autor Petr Skoda - Neděle, 1. červen 2008, 03.40
 

Activity - Činnost, Aktivita

Každý Moodle kurz sestává z řady činností studentů (například čtení studijních materiálů, brainstorming, samostatná písemná práce, kritické posouzení prací spolužáků apod.). Pro podporu těchto činností existuje v Moodle řada tzv. modulů aktivit (Activity Modules). Sem patří například Studijní materiály, Diskusní fóra, Chaty, Písemné práce a mnoho dalších.

Vyučující skládá z těchto modulů obsah svého kurzu a studenti postupně plní úkoly, které jim modul ukládá.

Hovoříme-li o uživatelích, používáme překlad činnost, která se zaznamenává v protokolech (Logs). Aktivitou rozumíme instanci některého z modulů aktivit.

pozn. precizní rozlišování mezi činností a aktivitou by mělo být zahrnuto v překladu verze 1.6

pozn. precizní rozlišování mezi činností a aktivitou se nikdy nepodařilo dodržet úsměv

Obrázek: David Mudrák

AFAIK

autor David Mudrák - Čtvrtek, 24. květen 2007, 17.38
 

AFAIK (As Far As I Know) - Pokud vím, Kam až sahají mé znalosti


V diskusích používané uvození dalšího textu

Obrázek: David Mudrák

Aggregation

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.36
 

Aggregation - Souhrnná známka


Od verze 1.9 lze známky "agregovat", tedy vypočítávat jednu souhrnnou známku z několika jiných. Metod výpočtu souhrnné známky je celá řada.


C

Obrázek: David Mudrák

Choice

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.12
 

Choice - Anketa

Jeden z modulů v Moodle. Před verzí R1.4 překládán jako Hlasování, poté změněno na Anketa (tento termín je na českých WWW stránkách běžnější).
Anketa umožuje vložit do vašeho kurzu jednoduchou anketní otázku s předdefinovanými odpověďmi. Výsledky ankety je možno utajit, zveřejnit anonymně nebo zveřejnit včetně jmen studentů.


Obrázek: David Mudrák

Comment Bank

autor David Mudrák - Čtvrtek, 30. červen 2005, 21.13
 

Comment Bank - Zásobárna komentářů

Funkce modulu Workshop, která umožňuje předdefinovat si sadu často používaných slovních komentářů ke studentským pracem a jednoduše je vkládat.


Obrázek: Petr Skoda

Course format

autor Petr Skoda - Čtvrtek, 15. červenec 2004, 23.03
 

Course format - Upořádání kurzu

Určuje uspořádání kurzu, definuje se pro každý kurz v jeho Nastavení. Současná verze Moodle umožňuje tři možné způsoby uspořádání kurzu:

Týdenní uspořádání (Weekly format)

  • Kurz je uspořádán v týdnech jdoucích po sobě s jasným datem začátku a konce. V každém z nich jsou určeny činnosti studentů v daném týdnu. Některé z těchto činností, například "písemná práce", mohou mít určenu dobu, řekněme dva týdny, po které se stanou nepřístupnými.

Tématické uspořádání (Topics format)

  • Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze "týdnu" říkáme "téma". Tato témata nejsou vázána žádným časovým limitem, proto nemusíte určovat žádné datumy.

Diskusní uspořádání (Social format)

  • Toto uspořádání je zaměřeno na jedno hlavní diskusní fórum - "Společné fórum" (Social forum), které se objevuje v seznamu na hlavní stránce. Toto uspořádání je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, ale například o školní či třídní nástěnku.

Obrázek: David Mudrák

Curve to

autor David Mudrák - Středa, 8. červen 2005, 23.17
 

Curve to - Přepočítat na

V Klasifikaci je možno nastavit jakoby jiný maximální dosažitelný počet bodů:

Curve To: Allows you to curve grades. Set this item to what you would like the particular graded item graded out of. So if the max grade was 30 and curve to was set at 28 students grades and percents would be calculated against a possible 28 points rather than 30.


D

Obrázek: David Mudrák

Delete

autor David Mudrák - Neděle, 18. červenec 2004, 20.21
 

Delete - Odstranit

I když se pro překlad nabízí více termínů (typicky Smazat), téměř všude používám pro překlad slovo Odstranit.E

Obrázek: David Mudrák

Enrol

autor David Mudrák - Pátek, 30. duben 2004, 22.22
 

Enrol - Zapsat do kurzu
Enrolment key - Klíč k zápisu
Unenrol - Vyškrtnout z kurzu

Zapsáním do kurzu se rozumí proces, kdy se (již zaregistrovaný a přihlášený) uživatel stává studentem v daném kurzu. To se děje většinou tak, že se poprvé pokusí otevřít stránky žádaného kurzu a souhlasí s tím, že se stává účastníkem vybraného kurzu.
Je-li kurz uzamčen a chráněn klíčem k zípisu, je uživatel vyzván k jeho vložení.

Srov. terminologii: Registration (registrace uživatele), Login (přihlášení na stránky), Enrol (zápis do kurzů), Logout (odhlášení ze stránek), Unenrol (vyškrtnout ze seznamu účastníků kurzu).
Pozor na míchání těchto pojmů (např. "odhlásit se z kurzu").


Obrázek: David Mudrák

eXe

autor David Mudrák - Středa, 6. únor 2008, 18.32
 

eXe - e-learning XML editor


V rámci projektu eXe je vyvíjen volně dostupný editor, který má učitelům a dalším tvůrcům webového obsahu pomáhat s přípravou vzdělávacích objektů. Není nutná znalost HTML/XML. Editor umožňuje exportovat vzdělávací objekt do podoby samonosné webové stránky, SCORM 1.2 balíčku nebo IMS Content balíčku. Všechny tyto formáty je možno přidávat do Moodle kurzů.

Více na http://www.exelearning.org/

Obrázek: David Mudrák

Existing

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.12
 

Existing - Stávající

Například "Existing teachers", tedy již založení učitelé. Viz též "Potential"

F

Obrázek: David Mudrák

Feedback

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.39
 

Feedback - Komentář


Bez komentáře úsměv

Obrázek: David Mudrák

Force

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.15
 

Force - Vnutit

Např. odebírání nových příspěvků emailem

Peter Svec

FYI

autor Peter Svec - Pátek, 3. říjen 2008, 06.19
 
FYI, skr. "For Your Information" - "Pre tvoju informáciu"

Skratka sa používa pri preposielaní správ, ktoré sú len informačné a nevyžadujú odpoveď.

G

Obrázek: David Mudrák

Grade

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.35
 

Grade - Známka, Známkovat, Hodnocení

Gradebook - Klasifikace

Grade item - Položka hodnocení

Dříve překládáno jako Body, Bodovat. Hodnocení formou bodů je však jen jednou z možností - k dispozici je (vedle hodnocení slovního) celá řada škál či stupnic (Scale), z nichž některé jsou vestavěné a další si může vyučující definovat sám.
Přestože klasifikace v podobě udělování bodů je snad nejčastěji používaná, bylo v zájmu obecnosti a přesnosti od verze 1.5 přistoupeno k překladu Grade jako Známka, Známkovat, přičemž tímto termínem rozumíme udělení klasifikovaného hodnocení studentských prací.

Gradebook je označení komponenty Moodlu pro evidenci a zpracování známek (grades) z jednotlivých modulů. Skládá se z řady Položek hodnocení (např. úkoly)

H

Obrázek: David Mudrák

Hi

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.05
 

Hi! - Zdravíčko! zubit se

I přes časté námitky proti tomuto nepříliš formálnímu pozdravu bych rád ctil něco jako "Ducha Moodlu" - Martin Dougiamas vkládal přátelský pozdrav "Hi!" do začátku všech automaticky generovaných emailů a uvedený překlad pokládám za rozumný kompromis mezi velmi osobním "Ahoj!" a příliš formálním "Dobrý den".

Obrázek: David Mudrák

HTH

autor David Mudrák - Čtvrtek, 27. březen 2008, 05.56
 

HTH - Hope this helps


česky "snad to pomůže" - jedna ze zkratek používaných v internetových diskusích.


Obrázek: David Mudrák

HTML

autor David Mudrák - Sobota, 3. prosinec 2005, 05.49
 

HTML, zkr. Hypertext Markup Language - Hypertextový popisný jazyk

Jazyk HTML se používá při vytváření WWW stránek a WWW aplikací, jako je například Moodle. Syntaxi jazyka vyvinul Tim Berners-Lee při své práci v laboratořích CERN (European Laboratory for Particle Physics) v Ženevě. Dnes jeho specifikaci vydává konsorcium W3C.

I

Obrázek: David Mudrák

IIRC

autor David Mudrák - Středa, 18. červenec 2007, 04.04
 

IIRC - If I recall / remember correctly

Pokud si správně vzpomínám / pamatuji

Obrázek: David Mudrák

IMHO

autor David Mudrák - Sobota, 3. prosinec 2005, 05.39
 

IMHO, zkr. "In My Humble Opinion" - "Dle mého skromného názoru"


Zkratka se typicky používá v diskusních fórech v případech, kdy autor vyjadřuje svůj osobní, diskutabilní nebo neověřený názor či doporučení.

L

Obrázek: David Mudrák

Legacy role

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.42
 

Legacy role - Archetyp role


Viz wiki dokumentace.

Obrázek: David Mudrák

Login

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.11
 

Login - Přihlásit se, Přihlášení
Logout - Odhlásit se, Odhlášení

Ve smyslu ověření uživatelského jména a hesla na příslušné stránky. Nepoužívat ve významu "přihlásit se do kurzu" - viz "Enrol".

Obrázek: David Mudrák

Logs

autor David Mudrák - Pondělí, 18. červenec 2005, 16.53
 

Logs - Protokoly

Veškerá činnost uživatelů Moodlu je protokolována - tj. zaznamenávána až na úroveň kliknutí na jednotlivé odkazy na stránkách Moodle. To umožňuje učitelům a správcům analyzovat návštěvnost stránek kurzů i trajektorii pohybu po nich u jednotlivých uživatelů.
Učitelé mají právo sledovat protokoly svých kurzů, popř. protokoly studentů ve svých kurzech. Správci stránek mají právo sledovat všechny protokoly (typicky sestavu návštěvnosti všech kurzů na serveru).

M

Obrázek: David Mudrák

Moodle

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.03
 

Moodle

Slovo Moodle je zkratkou z Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment (modulové objektově orientované dynamické vzdělávací prostředí). Vyslovuje se [můdl] a do češtiny jej nepřekládáme. Ve starších textech nebylo toto slovo skloňováno, nyní se již můžeme setkávat s Moodlem či mluvit o Moodlu.O

Obrázek: David Mudrák

Outcome

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.38
 

Outcome - Očekávaný výstup

Od verze 1.9 umožňuje Moodle opřít hodnocení o definované výstupy vzdělávání. Při překladu jsme se drželi terminologie zavedené Rámcovými vzdělávacími programy a mluvíme o "očekávaných výstupech".


Obrázek: David Mudrák

Override

autor David Mudrák - Neděle, 6. květen 2007, 20.02
 

Override - Přenastavit


Používá se tam, kde např. jedno nastavení potlačuje nastavení jiné. Od verze 1.7 se používá též v systému rolí.

P

Obrázek: David Mudrák

Potential

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.13
 

Potential - K dispozici

Např. "Potential admins", tedy uživatelé, ze kterých je možno udělat administrátory

Q

Obrázek: David Mudrák

Quiz

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.36
 

Quiz - Test
Quiz Question - Testová úloha

Při překladu tohoto modulu čerpáno z české pedagogické terminologie uváděné v publikacích
  • CHRÁSKA, M. Didaktické testy. Brno : Paido, 1999
  • BYČKOVSKÝ, P. Základy měření výsledků výuky : tvorba didaktického testu. Praha : ČVUT, 1982

R

Obrázek: David Mudrák

Rate

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.17
 

Rate, Ratings - Hodnotit, Hodnocení

U příspěvků v diskusních fórech. Jiný význam hodnocení viz u "Assessment"

Obrázek: David Mudrák

RFC

autor David Mudrák - Pátek, 15. prosinec 2006, 00.29
 
RFC - Request for Comments

Na těchto stránkách se nejčastěji jedná o označení příspěvku s návrhem řešení nějakého problému či situace s požadavkem na komentáře ostatních členů zainteresované komunity zveřejněný předtím, než dojde k samotné implementaci návrhu.
Podobným procesem vznikla celá řada Internetových protokolů, více viz např. na http://cs.wikipedia.org/wiki/RFC

S

Obrázek: David Mudrák

Site

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.07
 

Site, Sites - Stránky

Stránky ve smyslu celé intalace Moodle. "Stránka" v jednotném čísle používám pro právě zobrazovanou "Page".


Obrázek: David Mudrák

Social

autor David Mudrák - Čtvrtek, 15. červenec 2004, 23.18
 

Social - Společné

Social format - Diskusní uspořádání

V Moodle překládáme toto slovo většinou jako Společné. Označují se tak kurzy nebo činnosti v kurzech, u nichž se předpokládá zapojení většího množství studentů.

Diskusní fórum označované jako Social forum proto překládáme jako Společné fórum.

V dřívějších verzích (před R1.3.2) existoval rovněž překlad Společenské, který byl však shledán nevhodným (srov. Společná diskuse x Společenská diskuse).

Uspořádání kurzu Social format je překládáno jako Diskusní uspořádání (viz Course format).

Obrázek: David Mudrák

Submit

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.18
 

Submit, Submission - Odevzdat, Odeslat, Odevzdaný úkol

Překlad tohoto termínu zdá se mi býti dosti komplikovaný. Většinou vystihuje buď proces odesílání či odevzdávání něčeho, typicky úkolu k hodnocení. V podobě podstatného jména "Submission" pak většinou obecný výsledek tohoto odevzdání. Nabízí se pak možný jednoslovný překlad "Řešení", ale je třeba ještě zvážit, zda bude opravdu vhodný.

Obrázek: David Mudrák

Subscribe

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.15
 

Subscribe forum - Odebírat nové příspěvky emailem
Unsubscribe - Neodebírat


Obrázek: David Mudrák

Survey

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.08
 

Survey - Průzkum

Jeden z modulů činností v Moodle. Před verzí R1.4 byl překládán jako Dotazník, toto slovo je však nyní vyhrazeno pro vyvíjený modul Questionnaire.
Modul Průzkum umožuje vložit do vašeho kurzu jeden ze standardních (rozuměj v Tichomoří běžnějším než u nás) dotazníků, které zjišují například postoje vašich studentů k myšlení a učení (ATTLS) nebo jejich pocity z online výuky (COLLES).


T

Obrázek: David Mudrák

Tag

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.45
 

Tag - Nálepka

Tagy jsou nálepky, štítky, značky či visačky, kterými je možno označovat obsah na webu, typicky příspěvky v blogu. V dalších verzích Moodlu (2.0) se počítá s možností takto značkovat studijní materiály, diskuse, testové úlohy, celé kurzy apod.


Obrázek: David Mudrák

Theme

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 05.06
 

Theme - Motiv

Kvůli podobnosti s motivy pracovní plochy ve Windows a dále proto, že "Téma" používám pro překlad slova "Topic".


Obrázek: David Mudrák

Track

autor David Mudrák - Pondělí, 13. červen 2005, 06.06
 

Track

Označovat nepřečtené příspěvky v diskusních fórech


Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE