Terminologický slovník


Tento slovník obsahuje seznam klíčových českých termínů, které byly použity při překladu Moodle do češtiny (té češtiny, která je součástí distribuce). Je možné (a velice pravděpodobné), že s překladem některých pojmů nebudete souhlasit a svou vlastní instalaci Moodle si proto přizpůsobíte svým vlastním představám a zvyklostem vaší instituce (zeptejte se na podrobnosti vašeho místního správce Moodlu). Budeme rádi, když se o svou verzi překladu či o své názory a připomínky podělíte prostřednictvím tohoto kurzu - přesně podle principů svobodně sdíleného softwaru.
Procházet slovníkem pomocí tohoto rejstříku

Speciální | A | Á | B | C | Č | D | Ď | E | É | Ě | F | G | H | CH | I | Í | J | K | L | M | N | Ň | O | Ó | P | Q | R | Ř | S | Š | T | Ť | U | Ú | Ů | V | W | X | Y | Ý | Z | Ž | VŠE

Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE

A

Obrázek: Petr Skoda

Activity

autor Petr Skoda - Neděle, 1. červen 2008, 03.40
 

Activity - Činnost, Aktivita

Každý Moodle kurz sestává z řady činností studentů (například čtení studijních materiálů, brainstorming, samostatná písemná práce, kritické posouzení prací spolužáků apod.). Pro podporu těchto činností existuje v Moodle řada tzv. modulů aktivit (Activity Modules). Sem patří například Studijní materiály, Diskusní fóra, Chaty, Písemné práce a mnoho dalších.

Vyučující skládá z těchto modulů obsah svého kurzu a studenti postupně plní úkoly, které jim modul ukládá.

Hovoříme-li o uživatelích, používáme překlad činnost, která se zaznamenává v protokolech (Logs). Aktivitou rozumíme instanci některého z modulů aktivit.

pozn. precizní rozlišování mezi činností a aktivitou by mělo být zahrnuto v překladu verze 1.6

pozn. precizní rozlišování mezi činností a aktivitou se nikdy nepodařilo dodržet úsměv

Obrázek: David Mudrák

AFAIK

autor David Mudrák - Čtvrtek, 24. květen 2007, 17.38
 

AFAIK (As Far As I Know) - Pokud vím, Kam až sahají mé znalosti


V diskusích používané uvození dalšího textu

Obrázek: David Mudrák

Aggregation

autor David Mudrák - Neděle, 1. červen 2008, 03.36
 

Aggregation - Souhrnná známka


Od verze 1.9 lze známky "agregovat", tedy vypočítávat jednu souhrnnou známku z několika jiných. Metod výpočtu souhrnné známky je celá řada.


C

Obrázek: David Mudrák

Choice

autor David Mudrák - Středa, 8. září 2004, 03.12
 

Choice - Anketa

Jeden z modulů v Moodle. Před verzí R1.4 překládán jako Hlasování, poté změněno na Anketa (tento termín je na českých WWW stránkách běžnější).
Anketa umožuje vložit do vašeho kurzu jednoduchou anketní otázku s předdefinovanými odpověďmi. Výsledky ankety je možno utajit, zveřejnit anonymně nebo zveřejnit včetně jmen studentů.


Obrázek: David Mudrák

Comment Bank

autor David Mudrák - Čtvrtek, 30. červen 2005, 21.13
 

Comment Bank - Zásobárna komentářů

Funkce modulu Workshop, která umožňuje předdefinovat si sadu často používaných slovních komentářů ke studentským pracem a jednoduše je vkládat.


Obrázek: Petr Skoda

Course format

autor Petr Skoda - Čtvrtek, 15. červenec 2004, 23.03
 

Course format - Upořádání kurzu

Určuje uspořádání kurzu, definuje se pro každý kurz v jeho Nastavení. Současná verze Moodle umožňuje tři možné způsoby uspořádání kurzu:

Týdenní uspořádání (Weekly format)

  • Kurz je uspořádán v týdnech jdoucích po sobě s jasným datem začátku a konce. V každém z nich jsou určeny činnosti studentů v daném týdnu. Některé z těchto činností, například "písemná práce", mohou mít určenu dobu, řekněme dva týdny, po které se stanou nepřístupnými.

Tématické uspořádání (Topics format)

  • Je velmi podobné týdennímu uspořádání, pouze "týdnu" říkáme "téma". Tato témata nejsou vázána žádným časovým limitem, proto nemusíte určovat žádné datumy.

Diskusní uspořádání (Social format)

  • Toto uspořádání je zaměřeno na jedno hlavní diskusní fórum - "Společné fórum" (Social forum), které se objevuje v seznamu na hlavní stránce. Toto uspořádání je vhodné pro volnější kurzy bez pevné organizace. Dokonce se nemusí jednat ani o kurzy, ale například o školní či třídní nástěnku.

Obrázek: David Mudrák

Curve to

autor David Mudrák - Středa, 8. červen 2005, 23.17
 

Curve to - Přepočítat na

V Klasifikaci je možno nastavit jakoby jiný maximální dosažitelný počet bodů:

Curve To: Allows you to curve grades. Set this item to what you would like the particular graded item graded out of. So if the max grade was 30 and curve to was set at 28 students grades and percents would be calculated against a possible 28 points rather than 30.


D

Obrázek: David Mudrák

Delete

autor David Mudrák - Neděle, 18. červenec 2004, 20.21
 

Delete - Odstranit

I když se pro překlad nabízí více termínů (typicky Smazat), téměř všude používám pro překlad slovo Odstranit.E

Obrázek: David Mudrák

Enrol

autor David Mudrák - Pátek, 30. duben 2004, 22.22
 

Enrol - Zapsat do kurzu
Enrolment key - Klíč k zápisu
Unenrol - Vyškrtnout z kurzu

Zapsáním do kurzu se rozumí proces, kdy se (již zaregistrovaný a přihlášený) uživatel stává studentem v daném kurzu. To se děje většinou tak, že se poprvé pokusí otevřít stránky žádaného kurzu a souhlasí s tím, že se stává účastníkem vybraného kurzu.
Je-li kurz uzamčen a chráněn klíčem k zípisu, je uživatel vyzván k jeho vložení.

Srov. terminologii: Registration (registrace uživatele), Login (přihlášení na stránky), Enrol (zápis do kurzů), Logout (odhlášení ze stránek), Unenrol (vyškrtnout ze seznamu účastníků kurzu).
Pozor na míchání těchto pojmů (např. "odhlásit se z kurzu").


Obrázek: David Mudrák

eXe

autor David Mudrák - Středa, 6. únor 2008, 18.32
 

eXe - e-learning XML editor


V rámci projektu eXe je vyvíjen volně dostupný editor, který má učitelům a dalším tvůrcům webového obsahu pomáhat s přípravou vzdělávacích objektů. Není nutná znalost HTML/XML. Editor umožňuje exportovat vzdělávací objekt do podoby samonosné webové stránky, SCORM 1.2 balíčku nebo IMS Content balíčku. Všechny tyto formáty je možno přidávat do Moodle kurzů.

Více na http://www.exelearning.org/


Stránka:  1  2  3  4  (Další)
  VŠE