Проекти на документи


Проекти на документи
Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |

П

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
 

Приложение ГРАФИК  на дейностите по приемането на ученици в държавни и в общински училища за учебната 2010-2011 г. съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г.
Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани в МОН, дирекция „Политика в общото образование", до 7 септември 2009 г. (включително), на адрес e.kostadinova@mon.bg.


ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

ПРОЕКТ на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

Бележки, становища и предложения по проектите могат да бъдат изпращани в МОН, дирекция „Политика в общото образование", до 14 септември 2009 г. (включително), на електронен адрес:  r.rangelova@mon.bg.