Нормативни актове


Нормативни актове- Стратегии | Закони | ПМС | Наредби | Правилници | Учебни програми | Учебно-изпитни програми | Други


Сега подредени по По дата на обновяване нарастващ Подреждане: По дата на създаване | По дата на обновяване променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  2

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ (УЦЖ) за периода 2008 – 2013 година

На 15 декември 2008 г. беше проведена заключителната конференция по проект  „Популяризиране на ученето през целия живот в България" 2007-3865/001-001.
Проектът се реализира съвместно от МОМН и Министерството на труда и социалната политика и с финансовата подкрепа на Европейската комисия.В рамките на проекта е разработена Интернет страница с адрес: http://www.learning-bg.com.


НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ за продължаващо професионално обучение за периода 2005-2010 година


З А К О Н за развитието на академичния състав в Република България

41-то Народно Събрание прие нов закон за развитието на академичния състав в Република България - 15 април 2010 г.


Страница: (Обратно)   1  2