Нормативни актове


Нормативни актове- Стратегии | Закони | ПМС | Наредби | Правилници | Учебни програми | Учебно-изпитни програми | Други


Сега подредени по По дата на обновяване намаляващ Подреждане: По дата на създаване | По дата на обновяване променяне на нарастващ

Страница: (Обратно)   1  2

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

Law on Vocational Education and Training in Bulgaria


ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

LAW on the educational degrees, General Education Minimum and Curriculum


ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за народната просвета (Legislation of Education in Bulgaria)Страница: (Обратно)   1  2