Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary


Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary


Сега подредени по По дата на създаване нарастващ Подреждане: По дата на създаване променяне на намаляващ | По дата на обновяване

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Content Management System (CMS)

от Daniel Denev - четвъртък, 16 юли 2009, 03:49
 

   Система за управление на съдържанието. Създадени са с цел да се публикува и управлява по-лесно огромен обем ресурси. Те са проектирани по такъв начин, че потребители с по-малък технически опит да не срещат затруднения при редактирането на базите данни с материали за обучение.


Strong Developer and Project Manager

Learning Management System (LMS)

от Daniel Denev - четвъртък, 16 юли 2009, 03:50
 
Софтуер, който позволява доставянето и управлението на учебни материали до големи групи студенти. По принцип такива системи са уеббазирани и  достъпни “навсякъде и по всяко време”.


Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)