Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary


Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  36  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

DeLC

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:39
 

Системата DeLCе разработена от Лабораторията по електронна търговия към Пловдивския университет в партньорство с Хумболдтовия университет в Берлин (Германия) иУниверситетa в Лимерик (Ирландия). Това е разпределенаWeb-базирана система за електронно обучение, която се състои от един информационен център (InformationeLearning Center) и множествосамостоятелни центрове за обучение, наречени възли за обучение (eLearningNodes). Потребителят на център за обучение се идентифицира пред системата спотребителско име и парола, които определят неговата роля и група. С ролята сеасоциират права за достъп до различни услуги, а групата допълнително прецизира достъпа до услугата. За конфигуриране на центрове за обучение се разработва стандартизиран модел на възел за обучение, който включва възможности катодефиниране на роли и групи потребители, с което се определят права за достъп доразличните услуги и поддръжка на профили, което дава възможност за персонализиранена работното пространство. С цел споделяне на услуги между два възела, евъзможно осъществяването на сложни временни взаимоотношения. Дефинирани са двавида виртуални структури:

  • VirtualFaculty – виртуална структура за обучение, компонентите, на която организационнопринадлежат към една и съща реално функционираща административна единица (напр.факултет);
  • eLearningCluster – виртуална структура за обучение, компонентите накоято са в състава на различни административни единици

Strong Developer and Project Manager

Desire2Learn

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:25
 

Средата Desire2Learn е платформа за обучение, която комбинира система за управление на обучението, портал и оценяваща система. Поради тази причина Desire2Learn се характеризира със следните особености:

  •  My Home – персонализирано, централизирано място за всички участници в курса на обучение, което се определя от самия потребител (подобно на портала);

  •  My Settings – потребителят може да направи, така че системата да изглежда и функционира както на него му е удобно посредством избор на предоставените им възможности за настройка;

  •  My Calendar – осигурява лесен достъп на потребителите до всички курсове и лични събития;

  •  My Notes – включва пространство, където студентите могат да създават и организират бележки, свързани с лични страници със съдържание;

  •  My Bookmarks – представлява връзка, която позволява на потребителя да се върне бързо към определена точка в учебния курс;

  •  My Locker/Briefcase – позволява на потребителя да съхранява лични файлове или документи в едно точно определено място, което ще осигури достъп отвсякъде;

  •  My Updates and News – администраторите могат да изпращат известия, които ще бъдат видими в “My Home”;

  •  Document Sharing – позволява споделяне на документи с всички останали, които са от същия клас.

Преподавателите имат възможност за записване на учебни курсове на CD-ROM с цел offline разглеждане. Студентите могат да съхраняват курсове в подходящ за печат формат на собствения си компютър [D2L].Страница: (Обратно)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  36  (Още)