Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary


Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  36  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

Content Management System (CMS)

от Daniel Denev - четвъртък, 16 юли 2009, 03:49
 

   Система за управление на съдържанието. Създадени са с цел да се публикува и управлява по-лесно огромен обем ресурси. Те са проектирани по такъв начин, че потребители с по-малък технически опит да не срещат затруднения при редактирането на базите данни с материали за обучение.


Strong Developer and Project Manager

COSE

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:24
 
COSE e СВО, която предоставя възможности за обучение посредством създаване на учебни ресурси (в и извън системата) и оценяване на получените знания. Това позволява на обучаващия се да вижда връзката между оценяването и останалите учебни дейности, да преглежда учебните обекти, да комбинира традиционното обучение с виртуалното в контекста на специфичните възможности на виртуалното обучение. COSE е проектирана за обучение посредством обхождане на курсове, при което обучаемият трябва да бъде активната страна в процеса на обучение. Важно място в този процес заема комуникацията и съвместната работа между всички студенти, които се обучават по даден курс. COSE позволява учебните ресурси да бъдат стабилни и многократно използвани. Всички обекти в системата COSE се описват с ключови думи. Преподавателите и обучаемите могат да търсят отделни обекти в COSE сървъра и да включват тези обекти в собствените си разработки, без да се прави физическо копие на обекта. COSE позволява избрано съдържание или учебни ресурси да бъдат съхранени на CD-ROM за offline търсене и разглеждане. Тези възможности помагат на потребителя да развие своите умения много по-бързо. COSE учебни ресурси могат да бъдат пакетирани в IMS формат и експортирани. Преподавателят може да създава задачи за оценяване. Преподавателите могат да съхраняват курса на CD-ROM за автономно разглеждане [COSE 2.051].


Страница: (Обратно)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  36  (Още)