Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary


Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

ATutor - от ATutor®Learning Content Management System

от Daniel Denev - четвъртък, 16 юли 2009, 03:56
 

      ATutor е отворена уеб базирана система за управление на учебното съдържание изработена с идея за достъпност и адаптираемост. Администраторите могат да осъвременят или инсталират ATutor за минути и да разработят произволни темплейти, които да предадат на ATutor нов вид. Преподавателите могат бързо да съберат, групират и разпределят уеб базираното учебно съдържание, да връщат и да прегрупират съдържанието и да провеждат занятията си онлайн. Обучаемите се занимават в адаптивна среда за обучение.


Strong Developer and Project Manager

BEST - разработена от Даниел Денев като форк на Moodle

от Daniel Denev - четвъртък, 16 юли 2009, 04:16
 

BEST (Bulgarian Educational Site [1] ) е софтуерна система за създаване, редактиране, споделяне, съхраняване, визуализиране и многократно използване на проекти за е-обучение, разработвани от различни образователни институции. BEST осигурява поддръжка през целия жизнен цикъл на виртуалния процес на обучение – от дефиниране на целите на обучение, конструиране на електронни курсове и виртуални общества за познание чрез споделяне на опит и комуникация, и съпровождане с редици от учебни дейности (учене, тестване, изпитване, консултиране, работа в екип, и др.), до оценяване на резултатите и качеството на преподаване, усвояване и работа в екип. BEST обединява достойнствата на две от най-популярните системи за е-обучение Moodle и LAMS, и следва българска традиция в тази област [2] .

Основни функционални възможности на BEST са:

· моделиране на процеси на обучение в различни области, базирани на широк спектър от учебни дейности и ресурси;

· администриране и интерпретиране на създадените модели , и едновременно (паралелно) динамично поддържане на виртуално обучение и учене за множество потребители (обучавани, преподаватели, администратори, гости и др.);

· поддържане на динамично виртуално взаимодействие между субектите и ресурсите на системата, осигурявано от модел на съответния процес на обучение;

· виртуална комуникация чрез дейности и събития, свързани с обучението (създаване на учебно съдържание, обмен на информация, съвместна работа по усвояване на знания и др.) и с използване на различни технологии и средства (форуми, е-съобщения, стаи за разговори, видеоконференции, и др.);

· прилагане на различни педагогически стратегии за обучение (в зависимост от специфичните потребителски нужди и с възможности за автоматично адаптиране на стратегиите на базата на модел на оценяване на знанията и уменията);

· динамично генериране на е-тестове с адаптиране към обучаваните (в зависимост от прогреса и историята на обучение);

· интерактивно взаимодействие (асинхронно и синхронно) между преподавател и студент при провеждане и контрол на обучението;

· осигурена преносимост [3] (импорт/експорт в стандарти IMS и SCORM) на е-курсове и е-задачи, и др.

За първи път в българска система за електронно обучение ще бъдат вградени и технологии, средства и лексикални ресурси за автоматизирана обработка на текст (вкл. синтез на реч, оценяване на свободен отговор, и др.).[1] Bulgarian Educational Site (Български образователен портал)

[2] Става въпрос за предишна разработка PeU ( Plovdiv e - University ), получила награда на Експо’2002.

[3] Вкл. и на е-курсове във формат на Moodle и LAMS .Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)