Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary


Речник на Средите за електронно Обучение (СеО) - eLearning Glossary

Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я |
Сега подредени по Име нарастващ Нареждане по: Фамилия | Име променяне на намаляващ

Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)

Strong Developer and Project Manager

Daniel Denev

Strong Developer and Project Manager

ARIADNE

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:10
 
Alliance of RemoteInstructional Authoring&Distribution Networks for Europe

Strong Developer and Project Manager

ATutor

от Daniel Denev - вторник, 4 август 2009, 15:22
 

ATutor е Web-базирана система с отворен код за управление на обучението, проектирана за осигуряване на достъпност и адаптивност на учебния процес. Преподавателите могат бързо и лесно да разработят, пакетират и предоставят на обучаемите Web-базирани учебни ресурси, да възстановят и импортират пакетираните учебни ресурси и да направляват online собствените си курсове. Студентите се обучават в една адаптивна среда за обучение. ATutor е първата СВО, която спазва спецификациите за достъпност W3C WCAG 1.0, позволяваща достъп на потенциалните обучаеми, преподаватели и администратори, включително и тези, които използват помощни технологии. Съгласуването с W3C XHTML 1.0 спецификация помага на системата ATutor да работи съвместно с всички технологии, използващи стандарти. ATutor спазва също IMS / SCORM Content Packaging спецификациите, позволяващи на разработчиците на учебни обекти да създават многократно използваеми единици, които могат да бъдат обменяни с други СВО. Учебни ресурси, създадени съгласно IMS или SCORM могат да бъдат импортирани в ATutor. Студентите могат да конвертират курса в подходяща за offline разглеждане версия [ATutor 1.4.3].Страница: (Обратно)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  36  (Още)