Речник от тип Често Задавани Въпроси (ЧЗВ или FAQ = Frequently Asked Questions)


Речник от тип "Често Задавани Въпроси" (ЧЗВ или FAQ = Frequently Asked Questions)

Тук сa представени някои от най-често задаваните въпроси (Frequently Asked Questions) относно дистанционното обучение и техните отговори. (Изтегляне...)


Сега подредени по По дата на създаване намаляващ Подреждане: По дата на създаване променяне на нарастващ | По дата на обновяване

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  51  (Още)

Въпрос:

Как да си ПРЕХВЪРЛИМ курс от стария Moodle

(Последно редактирано: понеделник, 7 септември 2009, 17:48)
Отговор:

ВНИМАНИЕ! Курсовете не могат да бъдат прехвърлени напълно автоматизирано!

Общи положения

1. Прикачените файлове се прехвърлят по начина, описан в т. 4 – 25 от настоящата инструкция.

2. Текстовете, въвеждани в курса чрез опцията “Създаване на web страница”, се прехвърлят както е описано в т. 26 – 41 от настоящата инструкция.

3. Не се препоръчва да се прехвърлят: задания, тестове, форуми, чатове и профили на студенти! При прехвърлянето им, в новия Moodle се създава копие на курса, в което кирилицата не се чете и до което студентите ви нямат достъп.

Прехвърляне на прикачени файлове

4. Влезте в стария Moodle с преподавателския си профил и отворете курса, от който искате да прехвърляте.

5. В блока “Администриране” (в лявата част на екрана), кликнете с мишката върху “ иконка-папка Файлове”.

Отваря се основната папка на вашия курс, в която се виждат имената на файловете, които сте качили в Moodle. Ако сте създавали подпапки, за да организирате по-добре файловете в основната папка, те също се виждат.

6. Кликнете с мишката в квадратчето пред всеки файл (и/или папка), който искате да пренесете в новия Moodle.

7. Кликнете върху текста “С избраните файлове”, който се намира под списъка с вашите файлове (и папки).

8. От падащото меню изберете опцията “Създаване на zip архив”.
Moodle ще ви покаже списъка на файловете (и папките), които сте избрали за пренасяне, и ще ви попита как искате да наречете zip файла. Препоръчително е да го кръстите на сигнатурата или името на курса, но можете и да го оставите да се казва “new.zip”.

9. Кликнете с мишката върху бутона “Създаване на zip архив”. Moodle ще ви върне в основната папка на курса ви, където ще видите, че е добавил новосъздадения zip файл.

10. Кликнете с десен клавиш на мишката върху името на zip файла и от падащото меню изберете “Save Target As”.

11. В отворилия се прозорец изберете къде да запишете файла (на компютъра, на дискета, на флаш памет или др.)

12. Отворете още един прозорец на браузера, с който работите в интернет (Inernet Explorer, Netscape, Mozilla или др.)

13. В новия прозорец въведете e-edu.eu (без “www” отпред) и натиснете клавиша “Enter”. Ще ви се зареди началната страница на новия Moodle.

14. Регистрирайте се с преподавателския си профил в системата.
Ако влизате за първи път в новия Moodle, прочетете внимателно инструкциите в средата и в лявата част на екрана и ги изпълнете.

15. След като Moodle ви покаже списъка с вашите курсове, кликнете с мишката върху името на този курс, в който ще прехвърляте.

16. В блока “Администриране” (в лявата част на екрана), кликнете с мишката върху “ Иконка-папка Файлове”. Отваря се основната папка на вашия курс.

17. Кликнете с мишката върху сивия бутон “Качване на файл”.

18. В новия прозорец кликнете с мишката върху сивия бутон “Browse…” (“Преглед…”)

19. Чрез новия прозорец потърсете мястото, където преди малко записахте zip файла. С падащото меню “Look in:” (“Търси в…”) можете да намерите мястото, където се намира файлът, който ви трябва.

20. След като намерите файла в компютъра си (или друго устройство), кликнете с мишката веднъж върху него и след това – върху сивия бутон “Open” (долу вдясно). Прозорецът ще се затвори и ще виждате отново предишния.

21. Кликнете с мишката върху сивия бутон “Качване на файла”. След като го направите, този прозорец също ще се затвори и ще виждате отново папката на вашия курс, в която трябва да се е появило и името на файла.

22. Кликнете с мишката върху думата “Разархивиране” (вдясно от името на zip файла). Moodle ще ви покаже имената на файловете (и папките), които се намират в архивния zip файл.

23. Кликнете върху сивия бутон “Да”. Moodle ще ви върне в основната папка на курса, където ще видите всички файлове (и папки), които сте архивирали от курса си в стария Moodle.

24. Върнете се обратно в курса, като кликнете върху краткото му наименование в пътеката, която се намира в горната лява част на екрана (точно под логото “Moodle”).

25. Ако искате материалите ви да се виждат от студентите чрез линкове в съответните теми на курса, изпълнете стъпките от инструкцията “Как да прикачим файл в Moodle”, която се намира на началната страница на новия Moodle.

Прехвърляне на текстове, въвеждани в курса чрез опцията “Създаване на web страница”

26. Влезте в стария Moodle с преподавателския си профил и отворете курса, от който искате да вземете текст(ове).

27. Кликнете с мишката върху линка на текста, който искате да прехвърлите. В Moodle ще се зареди съответния текст.

28. Маркирайте с мишката текста и натиснете клавишната комбинация “Ctrl+C”.
Можете и да натиснете десния клавиш на мишката някъде върху маркирания текст и от падащото меню да кликнете върху “Copy”.

29. Отворете още един прозорец на браузера, с който работите в интернет (Inernet Explorer, Netscape, Mozilla или др.)

30. В новия прозорец въведете e-edu.nbu.bg и натиснете клавиша “Enter”. Ще ви се зареди началната страница на новия Moodle.

31. Регистрирайте се с преподавателския си профил в системата. Ако влизате за първи път в новия Moodle, прочетете внимателно инструкциите в средата и в лявата част на екрана и ги изпълнете.

32. Влезте в курса, в който искате да качвате текста.

33. Кликнете върху сивия бутон „Редактиране” (горе вдясно).

34. Изберете мястото (реда), където искате да качите текста.

35. В избрания от вас ред кликнете върху текста „Добавяне на ресурс…” (Add resource)

36. От падащото меню изберете „Създаване на web страница”. На екрана ще се зареди бланката за качване на текст в курса.

37. Въведете име на линка (връзката), чрез който ще се отваря текста от потребителите. Можете да го копирате от линка в стария Moodle по същия начин, по който маркирахте и копирахте самия текст.

38. В големият бял правоъгълник под надписа “Пълен текст” кликнете с десния клавиш на мишката и изберете от падащото меню опцията “Paste”. Можете и да кликнете в правоъгълника с левия бутон на мишката и след това да натиснете клавишната комбинация “Ctrl + V”.

39. Вашият текст вече е в бланката за качване на текстове в Moodle. Можете да пропуснете следващите две групи от настройки: “Прозорец” и “Common Module Settings”.

40. Накрая кликнете с мишката върху единия от двата сиви бутона в дъното на бланката – “Запис на промените и показване” или “Save changes and return to course”. И двата бутона извършват едно и също: при натискането им се записва вашият текст в Moodle, затваря се шаблона и вие сте отново във вашия курс.

41. Ако искате да редактирате текста, да добавите таблица, схема, картинка, звуков или видео файл към него, ползвайте инструкцията “Как да качим текст в Moodle”, която се намира на началната страница на новия Moodle.Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  51  (Още)