Речник с възможност за редактиране на записите от страна на студентите


   Когато студентите участват в развитието на курса, търсейки идеи и дефинирането им  в общ , то броя на авторите на речника се увеличава от един човек  (учителя) до голямо съобщество.

    Това е един от модулите, който разкрива най-добре възможностите , чрез който Moodle може фундаментално да подобри техния опит и  знания, получени при традиционното обучение. Когато обучаемите имат възможност да изкажат на достъпно място своите идеи за курса, например в речника, техните идеи получават известна тежест, привличат вниманието, явяват се като тяхна гордост и позволяват те да бъдат привлечени, например,в разработването на задания на курса.

Статиите са групирани по теми;Участниците могат да коментират речниковите записи;Статиите могат да се оценяват според определена от преподавателя скала. Речниците могат лесно да се изнасят и внасят с помощта на xml-формат. Статиите на студентите могат да бъдат прегледани от преподавателя преди да се впишат в речника.Налице е пълнотекстово търсене в речниците. Речниците могат да бъдат структурирани и разглеждани в различни формати: Непрекъснат, без автор; Пълен, без указания за автора; Пълет с указания за автора; Списък от речникови записи; Тип Често задавани въпроси (ЧЗВ FAQ); Прост и др.
Използвайте този азбучен указател за да прегледате речника

Други | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ъ | Ь | Ю | Я | Всички
Няма дефиниции в този раздел