Hỏi đáp về Moodle (tiếng Việt)


Giới thiệu về Moodle và một vài kinh nghiệm quản trị Moodle (đang xây dựng)