Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

O

Omega (lletra grega majúscula)

$$$\Omega$$$ dóna com a resultat $$\Omega$$

omega (lletra grega minúscula)

$$$\omega$$$ dóna com a resultat $$\omega$$

Ò

òmicron (lletra grega minúscula)

$$$o$$$ dóna com a resultat $$o$$

Nota: aquesta es una sintaxis excepcional respecte a altres lletres gregues.


O

operacions aritmètiques

  • Sintaxi: escriviu les operacions aritmètiques i el signe "=" com de costum.
  • Exemple: $$$f(x)=x-2b+(3a/c)$$$ dóna com a resultat
$$f(x)=x-2b+(3a/c)$$
  • Vegeu també l'entrada "fraccions" per a més informació.