Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

L

Lambda (lletra grega majúscula)

$$$\Lambda$$$ dóna com a resultat $$\Lambda$$

lambda (lletra grega minúscula)

$$$\lambda$$$ dóna com a resultat $$\lambda$$

Línia vertical (valor absolut, determinants,...etc.)

  • Sintaxi: \left|...\right|
  • Exemple 1: $$$\left|b-a\right|$$$ dóna com a resultat $$\left|b-a\right|$$
  • Exemple 2: $$${\rm~det}\left|\begin{array}{cc}a&b\c&d \end{array}\right|$$$ dóna com a resultat: $${\rm~det}\left|\begin{array}{cc}a&b\c&d \end{array}\right|$$


(\rm~algunacosa dóna com a resultat "algunacosa" en format de lletra roman)


Lletres Gregues (Descripció)

Simplement escriviu \lletragrega per a lletra minúscula i \Lletragrega per a lletra majúscula.

A continuació presentem una llista de totes les lletres gregues (Nota: no hi ha totes les lletres gregues majúscules, només les més usuals):

Lletres Gregues Minúscules:

Comandament Filtre per l'expressió Resultat
\alpha $$$\alpha$$$ $$\alpha$$
\beta $$$\beta$$$ $$\beta$$
\gamma $$$\gamma$$$ $$\gamma$$
\delta $$$\delta$$$ $$\delta$$
\epsilon $$$\epsilon$$$ $$\epsilon$$
\varepsilon $$$\varepsilon$$$ $$\varepsilon$$
\zeta $$$\zeta$$$ $$\zeta$$
\eta $$$\eta$$$ $$\eta$$
\theta $$$\theta$$$ $$\theta$$
\vartheta $$$\vartheta$$$ $$\vartheta$$
\iota $$$\iota$$$ $$\iota$$
\kappa $$$\kappa$$$ $$\kappa$$
\lambda $$$\lambda$$$ $$\lambda$$
\mu $$$\mu$$$ $$\mu$$
\nu $$$\nu$$$ $$\nu$$
\xi $$$\xi$$$ $$\xi$$
o (!) $$$o$$$ $$o$$
\pi $$$\pi$$$ $$\pi$$
\varpi $$$\varpi$$$ $$\varpi$$
\rho $$$\rho$$$ $$\rho$$
\varrho $$$\varrho$$$ $$\varrho$$
\sigma $$$\sigma$$$ $$\sigma$$
\varsigma $$$\varsima$$$ $$\varsigma$$
\tau $$$\tau$$$ $$\tau$$
\upsilon $$$\upsilon$$$ $$\upsilon$$
\phi $$$\phi$$$ $$\phi$$
\varphi $$$\varphi$$$ $$\varphi$$
\chi $$$\chi$$$ $$\chi$$
\psi $$$\psi$$$ $$\psi$$
\omega $$$\omega$$$ $$\omega$$Lletres Gregues Majúscules:

Comandament Filtre per l'expressió Resultat
\Gamma $$$\Gamma$$$ $$\Gamma$$
\Delta $$$\Delta$$$ $$\Delta$$
\Theta $$$\Theta$$$ $$\Theta$$
\Lambda $$$\Lambda$$$ $$\Lambda$$
\Xi $$$\Xi$$$ $$\Xi$$
\Pi $$$\Pi$$$ $$\Pi$$
\Sigma $$$\Sigma$$$ $$\Sigma$$
\Upsilon $$$\Upsilon$$$ $$\Upsilon$$
\Phi $$$\Phi$$$ $$\Phi$$
\Psi $$$\Psi$$$ $$\Psi$$
\Omega $$$\Omega$$$ $$\Omega$$