Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

F

fi (lletra grega minúscula)

$$$\phi$$$ dóna com a resultat $$\phi$$

Fi (lletra grega majúscula)

$$$\Phi$$$ dóna com a resultat $$\Phi$$

fraccions

 • Sintaxi: \frac{numerador}{denominador}
 • Useu el comandament de mida de lletra per especificar la mida en cas que no vulgueu la mida predefinida.
 • Exemple (de mida predefinida): $$$f(x,y)=\frac{2a}{x+y}$$$ dóna com a resultat

$$f(x,y)=\frac{2a}{x+y}$$

 • Exemple (de mida especificada): $$$f(x,y)=\frac{\fs{2}2a}{\fs{2}x+y}$$$ dóna com a  resultat

$$f(x,y)=\frac{\fs{2}2a}{\fs{2}x+y}$$

 • Es poden reunir tantes fraccions som es vulgui:

  Exemple: $$$\frac{\frac{a}{x-y}+\frac{b}{x+y}}{1+\frac{a-b}{a+b}}$$$ dóna com a resultat

$$\frac{\frac{a}{x-y}+\frac{b}{x+y}}{1+\frac{a-b}{a+b}}$$

 • Ús com a factors de conversió:

  Exemple:$$$\frac{1\quad mol\quad CO_{2}}{48\quad gr}$$$ dóna com a resultat:

  $$\frac{1\quad mol\quad CO_{2}}{48\quad gr}$$

funcions

mimeTeX té predefinides les funcions més corrents i les formata de manera diferent al text.

Compareu $$sin^2 \alpha$$ amb $$\sin^2 \alpha$$

comandament
resultat
$$$\sin \alpha$$$
$$\sin \alpha$$
$$$\cos \beta$$$
$$\cos \beta$$
$$$\tan \gamma$$$
$$\tan \gamma$$
$$$\arcsin 30$$$
$$\arcsin 30$$
$$$\lim_{0\to 1} \frac{1}{x}$$$
$$\lim_{0\to 1} \frac{1}{x}$$
$$$\log_{10} 2$$$
$$\log_{10} 2$$
$$$\ln$$$
$$\ln$$