Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Següent)
  TOTES

P

psi (lletra grega minúscula)

$$$\psi$$$ dóna com a resultat $$\psi$$

punt volat (cdot)

$$$a\cdot~b$$$ dóna com a resultat $$a\cdot~b$$

punts suspensius

$$\TeX$$ permet escriure punts suspensius en diferents direccions:

expressió
resultat
$$$\ldots$$$
$$\ldots$$
$$$\cdots$$$
$$\cdots$$
$$$\vdots$$$
$$\vdots$$
$$$\ddots$$$
$$\ddots$$

R

Requadre a fórmula

$$$\fbox{x=\frac{1}{2}}$$$ dóna com a resultat $$\fbox{x=\frac{1}{2}}$$


ro

$$$\rho$$$ dóna com a resultat $$\rho$$

S

senyaladors

A vegades,per alguna demostració o aclariment, ens interessa senyalar diferents elements d'una sèrie. Ho podem aconseguir amb els comandaments brace.

Sintaxi: senyalador superior: \overbrace{ }^{ }, senyalador inferior \underbrace{ }_{ }

Exemple 1: $$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \overbrace{3\cdot 3}^{2 vegades}\ \cdot \overbrace{3\cdots 3}^{4 vegades}\ =\ \overbrace{3\cdots 3}^{6 vegades}\ =\ 3^6$$$ dóna com a resultat
$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \overbrace{3\cdot 3}^{2 vegades}\ \cdot \overbrace{3\cdots 3}^{4 vegades}\ =\ \overbrace{3\cdots 3}^{6 vegades}\ =\ 3^6$$

Exemple 2: $$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \underbrace{3\cdot 3}_{2 vegades}\ \cdot \underbrace{3\cdots 3}_{4 vegades}\ =\ \underbrace{3\cdots 3}_{6 vegades}\ =\ 3^6$$$ dóna com a resultat
$$3^2\ \cdot\ 3^4\ =\ \underbrace{3\cdot 3}_{2 vegades}\ \cdot \underbrace{3\cdots 3}_{4 vegades}\ =\ \underbrace{3\cdots 3}_{6 vegades}\ =\ 3^6$$

Sigma (lletra grega majúscula)

$$$\Sigma$$$ dóna com a resultat $$\Sigma$$

sigma (lletra grega minúscula)

$$$\sigma$$$ dóna com a resultat $$\sigma$$

sistema d'equacions

Recomanació: utilitzeu l'entorn eqnarray per aconseguir que se centrin les equacions pel signe "=" amb l'ajut del caràcter & davant i darrera: "&=&"

Sintaxi: \begin{eqnarray}
                equació 1\
                equació 2\
                equació n\
            \end{array}

Exemples:
Obserceu que el canvi en la posició esquerra o dreta del claudàtor ve determinada per la posició del caràcter { o } i del punt després de left o rigth:

expressió
resultat
\Large\left{\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z
\end{eqnarray}\right.
$$\Large\left{\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z\end{eqnarray}\right.$$
\Large\left.\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z
\end{eqnarray}\right\}
$$\Large\left.\begin{eqnarray}    x+y+z&=&3\\2y&=&x+z\\2x+y&=&z\end{eqnarray}\right\}$$


Somriure

$$$~\unitlength{.6}~\picture(100){~~(50,50){\circle(99)}~ ~(20,55;50,0;2){+1$\hat\bullet}~~(50,40){\bullet}~~(50,35){\circle(50,25;34)}~ ~(50,35){\circle(50,45;34)}}$$$ dóna com a resultat

 $$~\unitlength{.6}~\picture(100){~~(50,50){\circle(99)}~ ~(20,55;50,0;2){+1$\hat\bullet}~~(50,40){\bullet}~~(50,35){\circle(50,25;34)}~ ~(50,35){\circle(50,45;34)}}$$


Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Següent)
  TOTES