Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Següent)
  TOTES

O

operacions aritmètiques

 • Sintaxi: escriviu les operacions aritmètiques i el signe "=" com de costum.
 • Exemple: $$$f(x)=x-2b+(3a/c)$$$ dóna com a resultat
$$f(x)=x-2b+(3a/c)$$
 • Vegeu també l'entrada "fraccions" per a més informació.

P

parèntesi d'angle

 • Sintaxi: \left<...\right>
 • Exemple: $$$\left<f,g\right>$$$ dóna com a  resultat $$\left<f,g\right>$$

Parèntesi Dret

 • Sintaxi: \left.{...\right} (Fixeu-vos en el punt després de la t de left)
 • Exemple: $$$\left.{{\rm~term1\atop\rm~term2}\right}=y$$$ dóna com a resultat

$$\left.{{\rm~term1\atop\rm~term2}\right}=y$$

Nota: \rm~ canvia el format de lletra a Roman.


Parèntesi Esquerre

 • Sintaxi: \left{...\right. (Fixeu-vos en el punt després de la t de right)
 • Exemple: $$$f(x)=\left{{x^2, \rm~six>-1\atop~0, \rm~altrament}\right.$$$ dóna com a resultat

$$f(x)=\left{{x^2, \rm~si x>-1\atop~0, \rm~altrament}\right.$$

Nota: \rm~ canvia el format de lletra a Roman.


Parèntesis

 • Sintaxi: \left(...\right) o \(...\)
 • Exemple: $$$2a\left(b+c\right)$$$ dóna com a resultat

$$2a\left(b+c\right)$$


pertany

Sintaxi: per indicar que un element pertany a un conjunt utilitzem el comandament \in. Per indicar que no pertany usem la negació \not davant.

Exemple 1: $$$\frac{1}{3}\in \mathbb{Q}$$$ dóna com a resultat $$\frac{1}{3}\in \mathbb{Q}$$

Exemple 2: $$$\pi\not\in \mathbb{N}$$$ dóna com a resultat $$\pi\not\in \mathbb{N}$$


Pi (lletra grega majúscula)

$$$\Pi$$$ dóna com a resultat $$\Pi$$

pi (lletra grega minúscula)

$$$\pi$$$ dóna com a resultat $$\pi$$

producte

 • Sintaxi general per als símbols amb algun tipus de límits inferior i superior:

\NomSímbol_{ExpressióInferior}^{ExpresióSuperior}

 • En general, hi ha dues maneres de posar aquestes expressions inferiors i superiors: centrades a sota i sobre del símbol, o bé com a subíndex o superíndex. En el primer cas, quan volem les expressions centrades, haurem de prefixar el nom del símbol amb "big".

 • Sintaxi per al símbol de Producte

Exemple 1: $$$\bigprod_{i=k}^{n}$$$ dóna com a resultat

$$\bigprod_{i=k}^{n}$$

Exemple 2: $$$\prod_{i=k}^{n}$$$ dóna com a resultat

$$\prod_{i=k}^{n}$$

 • Si utilitzem els comandaments de mida de lletra obtindrem més claredat:

Exemple 1: $$$\LARGE\bigprod_{\tiny{i=k}}^{\tiny{n}}$$$ dóna com a resultat

$$\LARGE\bigprod_{\tiny{i=k}}^{\tiny{n}}$$

Exemple 2: $$$\large\prod_{\small{i=k}}^{\small{n}}$$$ dóna com a resultat

$$\large\prod_{\small{i=k}}^{\small{n}}$$


Psi (lletra grega majúscula)

$$$\Psi$$$ dóna com a resultat $$\Psi$$


Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Següent)
  TOTES