Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Següent)
  TOTES

M

més petit o igual que

  • Sintaxi: $$$\le~$$$
  • Exemple: $$$x\le~y$$$ o $$$x\leq~y$$$ dóna com a resultat $$x\le~y$$

mida de la lletra

MimeTeX permet 8 mides de lletra numerades del 0 al 7, essent la mida 3 per defecte:


Mida de la lletra
Mida Comandament Exemple Resultat
0 \tiny $$$\tiny 3x$$$ $$\tiny 3x$$
1 \small $$$\small 3x$$$ $$\small 3x$$
2 \normalsize (per defecte) $$$\normalsize 3x$$$$$$3x$$$ $$\normalsize 3x$$
3 \large $$$\large 3x$$$ $$\large 3x$$
4 \Large $$$\Large 3x$$$ $$\Large 3x$$
5 \LARGE $$$\LARGE 3x$$$ $$\LARGE 3x$$
6 \huge $$$\huge 3x$$$ $$\huge 3x$$
7

\Huge 

$$$\Huge 3x$$$ $$\Huge 3x$$

És possible que, si el vostre servidor no té actualitzat mimeTeX, no es visualitzin les dues darreres mides, la 6 i la 7. Per tant, la mida més gran que es visualitzarà serà la 5, o \LARGE.


mimeTeX

mimeTeX és el programa de codi obert que transforma les expressions escrites en llenguatge TeX en imatges.
Manual de mimeTeX

mu (lletra grega minúscula )

$$$\mu$$$ dóna com a resultat $$\mu$$

multiplicació (amb punt volat)

$$$a\cdot~b$$$ dóna com a resultat $$a\cdot~b$$

multiplicació (signe per)

$$$a\times~b$$$ dóna com a resultat $$a\times~b$$

N

nu (lletra grega minúscula)

$$$\nu$$$ dóna com a resultat $$\nu$$

O

Omega (lletra grega majúscula)

$$$\Omega$$$ dóna com a resultat $$\Omega$$

omega (lletra grega minúscula)

$$$\omega$$$ dóna com a resultat $$\omega$$

Ò

òmicron (lletra grega minúscula)

$$$o$$$ dóna com a resultat $$o$$

Nota: aquesta es una sintaxis excepcional respecte a altres lletres gregues.Pàgina: (Anterior)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  (Següent)
  TOTES