Filtre TeX


Traducció catalana del Glossari de termes del filtre TeX que originàriament es publicà en anglès.

A més de la traducció de l'original s'ha fet una adaptació, actualització i ampliació.

Es pot descarregar per importar-lo a qualsevol Moodle des d'aquí.
Navegueu pel glossari utilitzant aquest índex

Especial | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | TOTES

Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Següent)
  TOTES

G

Gamma (lletra grega majúscula)

$$$\Gamma$$$ dóna com a resultat $$\Gamma$$

gamma (lletra grega minúscula)

$$$\gamma$$$ dóna com a resultat $$\gamma$$

I

infinit

$$$\infty$$$ dóna com a resultat $$\infty$$


integral

  • Sintaxi general per als símbols amb algun tipus de límits inferior i superior:

\NomSímbol_{ExpressióInferior}^{ExpressióSuperior}

exemple: amb $$$\int_{a=1}^{b}$$$ obtenim: $$\int_{a=1}^{b}$$

  • En general, hi ha dues maneres de posar aquestes expressions inferiors i superiors: centrades a sota i sobre del símbol, o bé com a subíndex o superíndex. En el primer cas, quan volem les expressions centrades, haurem de prefixar el nom del símbol amb "big".
exemple1: amb $$$\bigint_{a=1}^{b}$$$ obtenim les expressions centrades sobre el símbol:
$$\bigint_{a=1}^{b}$$
exemple2: amb $$$\int_{a=1}^{b}$$$ obtenim les expressions com a subíndex i superíndex del símbol:
$$\int_{a=1}^{b}$$
  • Sintaxi per al símbol de la integral: $$$\int_{ExpressióInferior}^{ExpressióSuperior}$$$

exemple 1: $$$\bigint_{0}^{\infty}$$$ dóna com a resultat $$\bigint_{0}^{\infty}$$

exemple 2: $$$\int_{0}^{\infty}$$$ dóna com a resultat $$\int_{0}^{\infty}$$

  • Si utilitzem els comandaments de mida de lletra obtindrem més claredat:

exemple 1: $$$\LARGE\bigint_{\small0}^{\small\infty}$$$ dóna com a resultat
$$\LARGE\bigint_{\small0}^{\small\infty}$$

exemple 2: $$$\large\int_{\small0}^{\small\infty}$$$ da como resultado

$$\large\int_{\small0}^{\small\infty}$$


integral contour

  • Sintaxi general per als símbols amb límits superior i inferior:

\NomdelSímbol_{ExpresióInferior}^{ExpressióSuperior}

  • En general, hi ha dues maneres de posar aquestes expressions inferiors i superiors: centrades a sota i sobre del símbol, o bé com a subíndex o superíndex. En el primer cas, quan volem les expressions centrades, haurem de prefixar el nom del símbol amb "big".

  • Sintaxi per a símbols  integral contour:

$$$\bigoint_{0}^{\infty}$$$ dóna com a resultat

$$\bigoint_{0}^{\infty}$$

i

$$$\oint_{0}^{\infty}$$$ dóna com a resultat

$$\oint_{0}^{\infty}$$

  • Es poden usar els comandaments de mida de tipus de lletra per a millorar la presentació:

$$$\LARGE\bigoint_{\small0}^{\small\infty}$$$ dóna com a resultat

$$\LARGE\bigoint_{\small0}^{\small\infty}$$

i

$$$\large\oint_{\small0}^{\small\infty}$$$ dóna com a resultat

$$\large\oint_{\small0}^{\small\infty}$$


iota (lletra grega minúscula)

$$$\iota$$$ dóna com a resultat $$\iota$$

Í

Ípsilon (lletra grega majúscula)

$$$\Upsilon$$$ dóna com a resultat $$\Upsilon$$

ípsilon (lletra grega minúscula)

$$$\upsilon$$$ dóna com a resultat $$\upsilon$$

K

kappa

$$$\kappa$$$ dóna com a resultat $$\kappa$$

khi (lletra grega minúscula)

$$$\chi$$$ dóna com a resultat $$\chi$$


Pàgina: (Anterior)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  12  (Següent)
  TOTES