Λεξικό Ελληνικών Όρων (παλιό)


Εδώ μπορούμε να δώσουμε βασικές μεταφράσεις και εξηγήσεις των ελληνικών όρων καθώς και να τοποθετήσουμε σχόλια ή εναλλακτικές μεταφράσεις για τον κάθε όρο. Επίσης καλό θα ήταν να ψηφίζουμε κάθε φορά που υπάρχει όρος για τον οποίο υπάρχει διχογνωμία.  
Browse the glossary using this index

Special | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ALL

J

Journal

Με τα journals, οι καθηγητές μπορούν να παρουσιάσουν στους σπουδαστές ερωτήσεις και θέματα τα οποία πρέπει να έχουν υπόψη τους. Οι σπουδαστές μπορούν να σκεφτούν και έπειτα να γράψουν και να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους σε βάθος χρόνου.