อภิธานศัพท์ภาษิต (อีสาน)


ผญา" หมายถึง ปัญญา, ปรัชญา, ความฉลาด, คำภาษิตที่มีความหมายลึกซึ้ง ผะหยา หรือ ผญา เป็นคำภาษาอีสาน สันนิษฐานกันว่าน่าจะมาจากคำว่า ปรัชญา เพราะภาษาอีสานออกเสียงควบ "ปร" ไปเป็น
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

เจ้า - เป๋นหยัง - คือ - เทียว - หาบ - ฟืน - หลาย - แถ่ - แม่ตู้

เจ้า - เป๋นหยัง - คื๊อ - เทียว - หาบ - ฟืน - หลาย - แถ่ - แม่ตู้

= คำแปล เป็นภาษาไทย = :-

เจ้า = ท่าน

เป๋นหยัง = เพราะอะไร

คื๊อ = ถึง

เที่ยว = เดิน,ขยัน

หาบ = หาบ

ฟืน = ฟืน

หลาย = หลาย

แถ่ = คำวิเศษณ์ที่ขยายคำก่อนหน้านี้ ในความหมายว่า "ทำไมถึงทำขนาดนั้น....."

แม่ตู้ = ยาย

= ยาย ทำไมขยันหาบฟืนจังอ่ะ ?


เชื้อชาติแฮ้ง เหม็นสาบกันเอง ปูสอนปูให้ย่างตรง ห่อนฤสิทำได้

ตัวอย่างที่เลวหรือจะทำให้ผู้อื่นทำดีได้


แฮ้ง = แร้ง,


โหงย

หมายถึง