อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

T

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Temper, Temper

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.

Robert Frost

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Best

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We're going to have the best-educated American people in the world.

Dan Quayle

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

The great aim of education is not knowledge but action.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:21PM
 

การศึกษาที่ดีไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้ แต่เป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ

Herbert Spencer

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Object

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

The strength of the United States is not the gold at Fort Knox or the weapons of mass destruction that we have, but the sum total of the education and the character of our people.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:11PM
 

ความแข็งแกร่งของสหรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองที่ Fort Knox หรืออาวุธทำลายล้างที่เรามี แต่ขึ้นอยู่กับการศึกษาและบุคลิกของทุกคน

Claiborne Pell

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thought

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous.

Confucius

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thoughts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.

Aristotle

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Time is what we want most, but what we use worst.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 13 กันยายน 2008, 1:17PM
 

เวลา เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด แต่มนุษย์ก็ใช้เวลาได้แย่ที่สุด

William Penn

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Tolerance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The highest result of education is tolerance.

Helen Keller

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

Tyranny

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พุธ, 2 สิงหาคม 2006, 12:01PM
 

Tyranny  comes from  no other form of government but democracy.

plato,Greek philosopher. smile