อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

M

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Manners

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Good manners will open doors that the best education cannot.

Clarence Thomas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Miracles

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

My heart is singing for joy this morning. A miracle has happened! The light of understanding has shone upon my little pupil's mild, and behold, all things are changed.

Anne Sullivan

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Moms

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education commences at the mother's knee, and every word spoken within the hearing of little children tends towards the formation of character.

Hosea Ballou