อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

การเมือง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:13PM
 

จะมีการปฏิรูปกันอย่างยิ่งใหญ่ในวงการเมืองได้ หากปัญญาสามารถแพร่กระจายได้เร็วเท่าความเขลา

เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:58PM
 

ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน
มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้
ที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2517

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

คณะกรรมการ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:27PM
 

คณะกรรมการ คือกลุ่มคนที่ไม่เหมาะสมที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยไม่ตั้งใจเพื่อให้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็น

คาณีล ซี ไบเออร์

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:53PM
 

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมาวความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคร 2541

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ความจำ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:24PM
 

การมีความจำดีอาจเป็นเรื่องเยี่ยม แต่ความสามารถที่จะลืมเป็นคุณลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

เอลเบร์ต ฮับบาร์ด

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

ความยึดมั่น

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:19AM
 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

ความอิ่ม

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:42AM
 

มนุษย์กินอาหารได้มากที่สุด แค่อิ่ม เท่ากัน

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ความเงียบ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:31PM
 

ความเงียบ คือคำโต้แย้งที่ยากจะเอาชนะ

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:16PM
 

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

คูหาเลือกตั้ง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:17PM
 

คูหาเลือกตั้ง คือที่ที่คุณเข้าไปยืนเพื่อตัดสินใจว่าใครจะมาใช้เงินของคุณ

ไม่ทราบผู้แต่ง

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ชนะ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:46PM
 
Often the way to
win is to forgot to
keep score.
บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะชนะคือ
การลืมที่จะนับแต้ม
ไม่ทราบที่มา
 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ชีวิต

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:29PM
 

ชีวิต คือโรคติดต่อทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง

กราฟิฟโต

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ดอกไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 29 กรกฎาคม 2007, 4:47PM
 

The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. You don't meet a girl like that every dynasty.

ดอกไม้ที่บานในยามยาก เป็นดอกไม้ที่เลิศและสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง ผู้หญิงแบบนี้หาไม่ได้ในทุกราชวงศ์

(จากภาพยนตร์เรื่อง Mulan)

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:01PM
 

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก
ตั้งแต่การผลิต รวมทั้งการค้นคว้าเพื่อการผลิต การจัดกิจกรรม จนกระทั่งการจำหน่ายผลผลิต
แต่ละคนจงพยายามทำงานให้สุดความสามารถ ความรู้ ความชำนาญของตัว
และร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย การเกษตรจึงจะก้าวหน้า เป็นผลดีถึงส่วนรวมได้

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 9 กรกฏาคม 2507

 

รูปภาพของSukhum Phansri

ทุกสิ่งที่ได้ยิน ทุกสิ่งที่ได้เห็น ทุกสิ่งที่ได้ทำ ล้วนเป็นครูสอนเราทั้งสิ้น จงพยายามต่อไป

โดย Sukhum Phansri - เสาร์, 10 ธันวาคม 2005, 4:59PM
 

ทุกสิ่งที่ได้ยิน ทุกสิ่งที่ได้เห็น ทุกสิ่งที่ได้ทำ ล้วนเป็นครูสอนเราทั้งสิ้น จงพยายามต่อไป

 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด