อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

T

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thoughts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.

Aristotle

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Time is what we want most, but what we use worst.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 13 กันยายน 2008, 1:17PM
 

เวลา เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด แต่มนุษย์ก็ใช้เวลาได้แย่ที่สุด

William Penn

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Tolerance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The highest result of education is tolerance.

Helen Keller

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

Tyranny

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พุธ, 2 สิงหาคม 2006, 12:01PM
 

Tyranny  comes from  no other form of government but democracy.

plato,Greek philosopher. smile

 

U

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Understand

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucious (551 BC - 479 BC)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Understanding

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

That is what learning is. You suddenly understand something you've understood all your life, but in a new way.

Doris Lessing

 

V

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Vitality

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves.

Joseph Campbell

 

W

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Weak?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
We are born weak, we need strength; helpless, we need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we come to man's estate, is the gift of education

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Wrong Road?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If someone is going down the wrong road, he doesn't need motivation to speed him up. What he needs is education to turn him around.

Jim Rohn

 

Y

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

You don't need fancy highbrow traditions or money to really learn. You just need people with the desire to better themselves.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:04PM
 

คุณไม่ต้องทำอะไรให้เริดหรูหรือใช้เงินหลอกล่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คุณแค่ต้องหาคนที่อยากพัฒนาตัวเองเท่านั้น

Adam Cooper และ Bill Collage

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

การนอนหลับ

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:51AM
 

การนอนหลับ บอกเราว่า เราอาจจะติ่นขึ้นในวันรุ่งขึ้น หรืออาจจะไม่!

เพราะชีวิตไม่จิรัง...............ช้า เร็ว ไม่มีใครตอบได้

เร่งทำความดีเสียแต่บัดนี้

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:14PM
 

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น : 20 ธันวาคม 2516

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:12PM
 

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำให้กว้างขวาง เพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหาย

พระราชดำรัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ : 9 พฤษภาคม 2540

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

การเดินทาง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:18PM
 

การหาเพื่อนร่วมทางสักคน ง่ายกว่าการกำจัดออกไปมากนัก

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:13PM
 

การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540

 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด