อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

R

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Remember

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is what survives when what has been learnt has been forgotten.

B. F. Skinner

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Replace

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Responsibility

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the responsibility of every adult... to make sure that children hear what we have learned from the lessons of life and to hear over and over that we love them and that they are not alone

Marian Wright Edelman

 

S

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Seeds...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It's not what is poured into a student, but what is planted.

Linda Conway

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

She sacrificed herself for you, and that kind of act leaves a mark

โดย Piriya Jennoppakarn - จันทร์, 5 มีนาคม 2007, 1:11PM
 

Dumbledore: Harry, do you know why it is that Professor Quirrell could not bear to have you touch him?

[Harry shakes his head]

Dumbledore: It was because of your mother. She sacrificed herself for you, and that kind of act leaves a mark.

[Harry reaches up to touch his scar]

Dumbledore: No no, this kind of mark cannot be seen. It lives in your very skin.

Harry: And what is that?

Dumbledore: Love, Harry. Love.

ดัมเบิ้ลดอร์: แฮรี่ รู้ไหมว่าทำไมศาสตราจารย์ไควเรลไม่สามารถสู้เธอได้?

[แฮรี่ส่ายหัว]

ดัมเบิ้ลดอร์: เพราะแม่ของเธอได้เสียสละตัวเอง และทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้

[แฮรี่จับรอยแผลเป็นบนหน้าผาก]

ดัมเบิ้ลดอร์: ไม่ สัญลักษณ์นี้มองไม่เห็น มันอยู่ในผิวหนังของเธอ

แฮรี่: มันคืออะไรเหรอ?

ดัมเบิ้ลดอร์: ความรัก

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Silliness

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If people did not do silly things, nothing intelligent would ever get done.

Ludwig Wittgenstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Sport

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning is not a spectator sport.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Success

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life. Remember that fear always lurks behind perfectionism.

David M. Burns

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Superman

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Label on a child's Superman costume: Wearing of this garment does not enable you to fly.

Unknown

 

T

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Temper, Temper

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.

Robert Frost

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Best

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We're going to have the best-educated American people in the world.

Dan Quayle

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

The great aim of education is not knowledge but action.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:21PM
 

การศึกษาที่ดีไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้ แต่เป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ

Herbert Spencer

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Object

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

The strength of the United States is not the gold at Fort Knox or the weapons of mass destruction that we have, but the sum total of the education and the character of our people.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:11PM
 

ความแข็งแกร่งของสหรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองที่ Fort Knox หรืออาวุธทำลายล้างที่เรามี แต่ขึ้นอยู่กับการศึกษาและบุคลิกของทุกคน

Claiborne Pell

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thought

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous.

Confucius

 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด