อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

A

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

A rose is a rose is a rose.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:00PM
 

กุหลาบก็คือกุหลาบ มองยังไงก็คือกุหลาบ

Gertrude Stein เขียนบทกวีนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 2456 โดยคำว่า Rose หมายถึง ชื่อของผู้หญิง เพื่อสื่อความหมายว่าสิ่งต่าง ๆ จะเป็นตัวของตัวเอง เช่น กุหลาบก็คือกุหลาบ ไม่ใช่ดอกไม้ที่ไร้ค่า หรือดอกไม้ที่มีค่าสูง มันคือกุหลาบ

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Affects

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry B. Adams

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

America believes in education: the average professor earns more money in a year than a professional athlete earns in a whole week.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:15PM
 

อเมริกาเชื่อในเรื่องการศึกษา ดูได้จากรายได้ของศาสตราจารย์ทั้งปีจะมากกว่ารายได้ของนักกีฬาอาชีพต่อสัปดาห์

Evan Esar

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Amuse the mind

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Do not train children to learning by force and harshness, but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.

Plato

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Apply

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Apply yourself. Get all the education you can, but then...do something. Don't just stand there, make it happen.

Lee Iacocca

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Autograph

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Every job is a self-portrait of the person who did it. Autograph your work with excellence.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Awakening

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

Albert Einstein

 

B

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Be nice

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If you can't say something nice, don't say anything at all.

Thumper's father (Bambi 1942)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Be Ready

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
I am always ready to learn, but I do not always like being taught.

Sir Winston Churchill

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Bigger than ...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning to teach is a bigger job than universities, schools, experience, or personal disposition alone can accomplish.

Sharon Feiman-Nemser

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Brilliance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

There is a brilliant child locked inside every student.

Marva Collins

 

C

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Challenge

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

What is important is to keep learning, to enjoy challenge, and to tolerate ambiguity. In the end there are no certain answers.

Martina Horner

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Common sense

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Albert Einstein

 

D

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dare to teach!

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
He who dares to teach must never cease to learn.

Richard Henry Dann

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Destiny?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Poverty, race, ethnicity and immigration status are not in themselves determinative of student achievement. Demography is not destiny ...

Justice Leland DeGrasse -- NY

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Discover

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is a progressive discovery of our own ignorance.

Will Durant

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Discoverers

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A professor can never better distinguish himself in his work than by encouraging a clever pupil, for the true discoverers are among them, as comets amongst the stars.

Linnaeus

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Diversity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Good schools, like good societies and good families, celebrate and cherish diversity.

Deborah Meiers

 

E

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Education's purpose is to replace an empty mind with an open one.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:24PM
 

เป้าหมายของการศึกษาคือการเปลี่ยนจิตใจที่ว่างเปล่าให้เป็นการเปิดกว้าง

Malcolm Forbes

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Effects

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A teacher effects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry Adams

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Empower

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is not a form of entertainment, but a means of empowering people to take control of their lives.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Empowerment

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The education and empowerment of women throughout the world cannot fail to result in a more caring, tolerant, just and peaceful life for all.

Aung San Suu Kyi
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Enthusiasm

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Nothing is ever achieved without enthusiasm.

Ralph Waldo Emerson

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ethics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.

Albert Einstein

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Everyone has a right to a university degree in America, even if it's in Hamburger Technology.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:12PM
 

ในอเมริกา ทุกคนมีสิทธิได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัย แม้จะเรียนในสาขาเทคโนโลยีแฮมเบอร์เกอร์ก็ตาม

Clive James

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Exercise

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The test and the use of man's education is that he finds pleasure in the exercise of his mind.

Jacques Martin Barzun

 

F

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Facts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Feelings

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

They may forget what you said but they will never forget how you made them feel.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Fine Print

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is when you read the fine print. Experience is what you get if you don't.

Pete Seeger

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Fire

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.

William Butler Yeats

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

Friendship

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:02PM
 

Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.

Auther by : Unknown

 

G

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Good teaching is one-fourth preparation and three-fourths theater.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:18PM
 

การเตรียมตัวที่ดีช่วยให้เป็นครูที่ดีได้ 25% ที่เหลืออีก 75% เป็นเรื่องการสอน

Gail Godwin

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Grades

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If I were asked to enumerate ten educational stupidities, the giving of grades would head the list... If I can't give a child a better reason for studying than a grade on a report card, I ought to lock my desk and go home and stay there.

Dorothy De Zouche

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Greatness

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

Mark Twain

 

H

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

He's much better off growing up away from all of that... until he is ready

โดย Piriya Jennoppakarn - จันทร์, 5 มีนาคม 2007, 1:05PM
 

Professor McGonagall: Albus, do you really think it wise, leaving him here with these people? I've watched them all day, they're the worst sort of Muggles imaginable. They really are...

Dumbledore: The only family he has.

Professor McGonagall: This boy will be famous. There won't be a child in our world who doesn't know his name.

Dumbledore: Exactly. He's much better off growing up away from all of that... until he is ready.

แมคโกนาเกล: คุณคิดว่าการปล่อยให้เขาอยู่กับคนพวกนี้จะดีเหรอ? ฉันดูพวกเขาทั้งวัน พวกเขาเป็นมักเกิ้ลที่เลวร้ายที่สุด พวกเขาเป็น...

ดัมเบิ้ลดอร์: ครอบเดียวที่มี

แมคโกนาเกล: เด็กคนนี้จะดัง เขาไม่ควรอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้จักชื่อเขา

ดัมเบิ้ลดอร์: ใช่แล้ว เขาจะเติบโตกว่านี้อีกมาก ... เมื่อเขาพร้อม

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Hearts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Your heart is slightly bigger than the average human heart, but that's because you're a teacher.

Aaron Bacall

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Honest Abe

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Upon the subject of education, not presuming to dictate any plan or system respecting it, I can only say that I view it as the most important subject which we as a people may be engaged in.

Abraham Lincoln

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Human history becomes more and more a race between education and catastrophe.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:20PM
 

ประวัติศาสตร์เป็นการแข่งขันระหว่างการศึกษากับการทำลายล้าง

H.G.Well

 

I

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ignorance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that envy is ignorance; that imitation is suicide; that he must take himself for better, for worse, as his portion; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till.

Ralph Waldo Emerson

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imitation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The function of education is to help you from childhood not to imitate anybody, but be yourself all the time.

Jiddu Krishnamurti

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

In the end

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

That is the difference between good teachers and great teachers: good teachers make the best of a pupil's means; great teachers foresee a pupil's ends.

Maria Callas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Information

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Information cannot replace education.

Earl Kiole

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Inspiration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We all need someone who inspires us to do better than we know how.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Instruction

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner; put yourself in his place so that you may understand

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

It does not do to dwell on dreams, Harry, and forget to live.

โดย Piriya Jennoppakarn - จันทร์, 5 มีนาคม 2007, 12:57PM
 

ดัมเบอดอร์: แฮรี่ อย่าอยู่กับความฝันจนลืมใช้ชีวิต

Harry Potter: ศิลาอาถรรพ์

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

It is possible to store the mind with a million facts and still be entirely uneducated.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:06PM
 

คนเราแม้จะสามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้เยอะ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการศึกษา

Alec Bourne

 

K

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kids

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The kids in our classroom are infinitely more significant than the subject matter we teach.

Meladee McCarty

 

L

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learn to think

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It must be remembered that the purpose of education is not to fill the minds of students with facts... it is to teach them to think, if that is possible, and always to think for themselves.

Robert Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learning

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Every student can learn, just not on the same day, or the same way.

George Evans

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lessons

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.

Clay P. Bedford

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There are two types of education... One should teach us how to make a living, And the other how to live.

John Adams

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life Skills

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The objective of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Love

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A word as to the education of the heart. We don't believe that this can be imparted through books; it can only be imparted through the loving touch of the teacher.

Cesar Chavez

 

M

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Manners

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Good manners will open doors that the best education cannot.

Clarence Thomas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Miracles

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

My heart is singing for joy this morning. A miracle has happened! The light of understanding has shone upon my little pupil's mild, and behold, all things are changed.

Anne Sullivan

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Moms

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education commences at the mother's knee, and every word spoken within the hearing of little children tends towards the formation of character.

Hosea Ballou

 

N

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Needs

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Children need models rather than critics.

Joseph Joubert

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

No interference

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
I have never let my schooling interfere with my education

Mark Twain

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Not really hard

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.

Albert Einstein
 

O

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

One step at a time

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Take a deep breath, count to ten, and tackle each task one step at a time.

Linda Shalaway

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Opportunity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Your biggest opportunity probably lies under your own feet, in your current job, industry, education, experience or interests.

Brian Tracy

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Our role...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

As a teacher I feel I have a moral obligation to help the children in my classroom grow toward becoming full human beings and to feel successful. Teaching cognitive skills is not enough...

Jean Medick

 

P

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Passion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Teaching is not a profession; it's a passion.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Perfection

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Pleasure in the job puts perfection in the work.

Aristotle

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pleasure

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
It has always seemed strange to me that in our endless discussions about education so little stress is laid on the pleasure of becoming an educated person, the enormous interest it adds to life. To be able to be caught up into the world of thought--that is to be educated.

Edith Hamilton

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Prepare

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
A good education is not so much one which prepares a man to succeed in the world, as one which enables him to sustain a failure.

Bernard Iddings Bell Chaplain, University of Chicago

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Press on

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan, 'Press on,' has solved and always will solve the problems of the human race.

Calvin Coolidge

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Prosperity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If I were asked ... to what the singular prosperity and growing strength of Americans ought mainly to be attributed, I should reply: To the superiority of their women.

Alexis de Tocqueville

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Proverb

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people.

Chinese proverb

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Provisions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle

 

Q

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Questioning

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Questions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Education is more than filling a child with facts. It starts with posing questions.

D.T. Max

 

R

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Rational Societies

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

In a completely rational society, the best of us would aspire to be teachers and the rest of us would have to settle for something less, because passing civilization along from one generation to the next ought to be the highest honor and the highest responsibility anyone could have.

Lee Iacocca

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reading

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is books that are the key to the wide world; if you can't do anything else, read all that you can.

Jane Hamilton

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reality?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality.

Albert Einstein
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Remember

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is what survives when what has been learnt has been forgotten.

B. F. Skinner

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Replace

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Responsibility

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the responsibility of every adult... to make sure that children hear what we have learned from the lessons of life and to hear over and over that we love them and that they are not alone

Marian Wright Edelman

 

S

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Seeds...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It's not what is poured into a student, but what is planted.

Linda Conway

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

She sacrificed herself for you, and that kind of act leaves a mark

โดย Piriya Jennoppakarn - จันทร์, 5 มีนาคม 2007, 1:11PM
 

Dumbledore: Harry, do you know why it is that Professor Quirrell could not bear to have you touch him?

[Harry shakes his head]

Dumbledore: It was because of your mother. She sacrificed herself for you, and that kind of act leaves a mark.

[Harry reaches up to touch his scar]

Dumbledore: No no, this kind of mark cannot be seen. It lives in your very skin.

Harry: And what is that?

Dumbledore: Love, Harry. Love.

ดัมเบิ้ลดอร์: แฮรี่ รู้ไหมว่าทำไมศาสตราจารย์ไควเรลไม่สามารถสู้เธอได้?

[แฮรี่ส่ายหัว]

ดัมเบิ้ลดอร์: เพราะแม่ของเธอได้เสียสละตัวเอง และทิ้งสัญลักษณ์เอาไว้

[แฮรี่จับรอยแผลเป็นบนหน้าผาก]

ดัมเบิ้ลดอร์: ไม่ สัญลักษณ์นี้มองไม่เห็น มันอยู่ในผิวหนังของเธอ

แฮรี่: มันคืออะไรเหรอ?

ดัมเบิ้ลดอร์: ความรัก

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Silliness

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If people did not do silly things, nothing intelligent would ever get done.

Ludwig Wittgenstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Sport

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning is not a spectator sport.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Success

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life. Remember that fear always lurks behind perfectionism.

David M. Burns

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Superman

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Label on a child's Superman costume: Wearing of this garment does not enable you to fly.

Unknown

 

T

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Temper, Temper

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.

Robert Frost

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Best

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We're going to have the best-educated American people in the world.

Dan Quayle

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

The great aim of education is not knowledge but action.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:21PM
 

การศึกษาที่ดีไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้ แต่เป็นเรื่องของการลงมือปฏิบัติ

Herbert Spencer

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Object

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

The strength of the United States is not the gold at Fort Knox or the weapons of mass destruction that we have, but the sum total of the education and the character of our people.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:11PM
 

ความแข็งแกร่งของสหรัฐไม่ได้ขึ้นอยู่กับทองที่ Fort Knox หรืออาวุธทำลายล้างที่เรามี แต่ขึ้นอยู่กับการศึกษาและบุคลิกของทุกคน

Claiborne Pell

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thought

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous.

Confucius

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thoughts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.

Aristotle

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Time is what we want most, but what we use worst.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 13 กันยายน 2008, 1:17PM
 

เวลา เป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุด แต่มนุษย์ก็ใช้เวลาได้แย่ที่สุด

William Penn

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Tolerance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The highest result of education is tolerance.

Helen Keller

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

Tyranny

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พุธ, 2 สิงหาคม 2006, 12:01PM
 

Tyranny  comes from  no other form of government but democracy.

plato,Greek philosopher. smile

 

U

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Understand

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucious (551 BC - 479 BC)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Understanding

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

That is what learning is. You suddenly understand something you've understood all your life, but in a new way.

Doris Lessing

 

V

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Vitality

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves.

Joseph Campbell

 

W

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Weak?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
We are born weak, we need strength; helpless, we need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we come to man's estate, is the gift of education

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Wrong Road?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If someone is going down the wrong road, he doesn't need motivation to speed him up. What he needs is education to turn him around.

Jim Rohn

 

Y

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

You don't need fancy highbrow traditions or money to really learn. You just need people with the desire to better themselves.

โดย Piriya Jennoppakarn - เสาร์, 3 มีนาคม 2007, 10:04PM
 

คุณไม่ต้องทำอะไรให้เริดหรูหรือใช้เงินหลอกล่อเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คุณแค่ต้องหาคนที่อยากพัฒนาตัวเองเท่านั้น

Adam Cooper และ Bill Collage

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

การนอนหลับ

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:51AM
 

การนอนหลับ บอกเราว่า เราอาจจะติ่นขึ้นในวันรุ่งขึ้น หรืออาจจะไม่!

เพราะชีวิตไม่จิรัง...............ช้า เร็ว ไม่มีใครตอบได้

เร่งทำความดีเสียแต่บัดนี้

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:14PM
 

การพัฒนาประเทศจำเป็นต้องทำตามลำดับขั้น ต้องสร้างพื้นฐานคือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่สูงขึ้นโดยลำดับต่อไป

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น : 20 ธันวาคม 2516

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:12PM
 

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำให้กว้างขวาง เพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหาย

พระราชดำรัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ : 9 พฤษภาคม 2540

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

การเดินทาง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:18PM
 

การหาเพื่อนร่วมทางสักคน ง่ายกว่าการกำจัดออกไปมากนัก

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:13PM
 

การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

การเมือง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:13PM
 

จะมีการปฏิรูปกันอย่างยิ่งใหญ่ในวงการเมืองได้ หากปัญญาสามารถแพร่กระจายได้เร็วเท่าความเขลา

เซอร์ วินสตัน เชอร์ชิล

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:58PM
 

ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน
มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้
ที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2517

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

คณะกรรมการ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:27PM
 

คณะกรรมการ คือกลุ่มคนที่ไม่เหมาะสมที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยไม่ตั้งใจเพื่อให้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็น

คาณีล ซี ไบเออร์

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:53PM
 

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมาวความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคร 2541

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ความจำ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:24PM
 

การมีความจำดีอาจเป็นเรื่องเยี่ยม แต่ความสามารถที่จะลืมเป็นคุณลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

เอลเบร์ต ฮับบาร์ด

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

ความยึดมั่น

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:19AM
 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

ความอิ่ม

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:42AM
 

มนุษย์กินอาหารได้มากที่สุด แค่อิ่ม เท่ากัน

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ความเงียบ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:31PM
 

ความเงียบ คือคำโต้แย้งที่ยากจะเอาชนะ

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:16PM
 

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

คูหาเลือกตั้ง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:17PM
 

คูหาเลือกตั้ง คือที่ที่คุณเข้าไปยืนเพื่อตัดสินใจว่าใครจะมาใช้เงินของคุณ

ไม่ทราบผู้แต่ง

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ชนะ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:46PM
 
Often the way to
win is to forgot to
keep score.
บ่อยครั้งวิธีที่ดีที่สุด
ที่จะชนะคือ
การลืมที่จะนับแต้ม
ไม่ทราบที่มา
 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ชีวิต

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:29PM
 

ชีวิต คือโรคติดต่อทางพันธุกรรมอย่างหนึ่ง

กราฟิฟโต

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ดอกไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 29 กรกฎาคม 2007, 4:47PM
 

The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. You don't meet a girl like that every dynasty.

ดอกไม้ที่บานในยามยาก เป็นดอกไม้ที่เลิศและสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง ผู้หญิงแบบนี้หาไม่ได้ในทุกราชวงศ์

(จากภาพยนตร์เรื่อง Mulan)

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:01PM
 

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก
ตั้งแต่การผลิต รวมทั้งการค้นคว้าเพื่อการผลิต การจัดกิจกรรม จนกระทั่งการจำหน่ายผลผลิต
แต่ละคนจงพยายามทำงานให้สุดความสามารถ ความรู้ ความชำนาญของตัว
และร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย การเกษตรจึงจะก้าวหน้า เป็นผลดีถึงส่วนรวมได้

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 9 กรกฏาคม 2507

 

รูปภาพของSukhum Phansri

ทุกสิ่งที่ได้ยิน ทุกสิ่งที่ได้เห็น ทุกสิ่งที่ได้ทำ ล้วนเป็นครูสอนเราทั้งสิ้น จงพยายามต่อไป

โดย Sukhum Phansri - เสาร์, 10 ธันวาคม 2005, 4:59PM
 

ทุกสิ่งที่ได้ยิน ทุกสิ่งที่ได้เห็น ทุกสิ่งที่ได้ทำ ล้วนเป็นครูสอนเราทั้งสิ้น จงพยายามต่อไป

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

นักการฑูต

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:22PM
 

นักการฑูต คือคนที่คิดแล้วคิดอีกก่อนที่จะไม่พูดอะไร thoughtful

เฟรดเดอริค ซอว์เยอร์

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

นักการเมือง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:12PM
 

เนื่องจากนักการเมืองไม่เคยเชื่อในสิ่งที่ตนพูดเลย เขาจึงประหลาดใจมากเมื่อคนอื่นเชื่อเขา

ชาร์ล เดอ โกลล์

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

นักวิจารณ์

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:33PM
 
การถามนักเขียนว่ารู้สึกอย่างไรกับนักวิจารณ์ ก็เหมือนกับไปถามเสาไฟฟ้าว่ารู้สึกอย่างไรกับหมา

จอห์น ออสบอร์น

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ประชาธิปไตย

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:20PM
 

ประชาธิปไตย หมายถึงการปกครองด้วยการอภิปรายโต้แย้งกัน แต่มันจะมีประสิทธิภาพได้ก็ต่อเมื่อคุณสามารถทำให้คนอื่นๆ หยุดพูดได้ท่านั้น

 

รูปภาพของนุ้ย นุ้ย

ปาฏิหาริย์

โดย นุ้ย นุ้ย - พุธ, 9 พฤษภาคม 2007, 12:11PM
 
คุณไม่สามารถเป็นคนกล้าได้ ถ้ามัวรอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น
 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

พายุกับหินผา

โดย Jongchai janehutthakarnkij - อังคาร, 17 มกราคม 2006, 12:31PM
 

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

สงคราม

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:42PM
 

War would end
if the dead could return.

สงครามคงจะหมดไป
หากคนตายฟื้นขึ้นมาได้

ไม่ทราบที่มา

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

สมอง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:23PM
 

สมองเป็นอวัยวะที่มหัศจรรย์ มันจะเริ่มต้นทำงานในทันทีที่คุณตื่นขึ้นตอนเช้า และก็ไม่หยุดทำงานเลยจนกระทั่งคุณไปถึงออฟฟิศ wink

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:59PM
 

สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก
เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ทำด้วยร่างกาย
ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ
ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย : 11 พฤษภาคม 2526

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

เงา

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:45PM
 
Never fear shadow.
They simply mean
there's a light shining
some where near by.
อย่ากลัวเงา เพราะเงา
หมายความว่ามีแสงสว่าง
ส่องอยู่ใกล้ ๆ สักแห่ง
ไม่ทราบที่มา
 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:56PM
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน
ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2542

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียง ใครต่อใครก็ต่อว่า

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:11PM
 

ทั้งหมดนี้ พูดอย่างนี้ก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย้ำแล้วย้ำอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า SUFFICIENCY ECONOMY ใครต่อใครก็ต่อว่า ว่าไม่มี SUFFICIENCY ECONOMY แต่ว่าเป็นคำใหม่ของเราก็ได้ ก็หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ทำอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2543

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:15PM
 

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น หมายความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่า เศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีในตำรา

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:08PM
 

เศรษฐกิจพอเพียงแปลว่า SUFFICIENCY ECONOMY SUFFICIENCY ECONOMY นั้น ไม่มีในตำรา เพราะความหมายว่า เรามีความคิดใหม่และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้จะถูกจะผิดก็ช่าง ถ้าเขาสนใจเขาก็จะสามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 23 ธันวาคม 2542

 


หน้า:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ต่อไป)
  ทั้งหมด