อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

คณะกรรมการ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:27PM
 

คณะกรรมการ คือกลุ่มคนที่ไม่เหมาะสมที่ถูกแต่งตั้งขึ้นโดยไม่ตั้งใจเพื่อให้ทำสิ่งที่ไม่จำเป็น

คาณีล ซี ไบเออร์

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:53PM
 

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมาวความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคร 2541

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ความจำ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:24PM
 

การมีความจำดีอาจเป็นเรื่องเยี่ยม แต่ความสามารถที่จะลืมเป็นคุณลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

เอลเบร์ต ฮับบาร์ด

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

ความยึดมั่น

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:19AM
 

สิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น

 

รูปภาพของJongchai janehutthakarnkij

ความอิ่ม

โดย Jongchai janehutthakarnkij - พฤหัสบดี, 29 ธันวาคม 2005, 9:42AM
 

มนุษย์กินอาหารได้มากที่สุด แค่อิ่ม เท่ากัน

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

ความเงียบ

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:31PM
 

ความเงียบ คือคำโต้แย้งที่ยากจะเอาชนะ

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:16PM
 

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541

 

รูปภาพของJao Kaew Ko Soom

คูหาเลือกตั้ง

โดย Jao Kaew Ko Soom - อังคาร, 2 สิงหาคม 2005, 7:17PM
 

คูหาเลือกตั้ง คือที่ที่คุณเข้าไปยืนเพื่อตัดสินใจว่าใครจะมาใช้เงินของคุณ

ไม่ทราบผู้แต่ง