อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dr. Prin Singhanart

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Questioning

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Questions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Education is more than filling a child with facts. It starts with posing questions.

D.T. Max

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Rational Societies

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

In a completely rational society, the best of us would aspire to be teachers and the rest of us would have to settle for something less, because passing civilization along from one generation to the next ought to be the highest honor and the highest responsibility anyone could have.

Lee Iacocca

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reading

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is books that are the key to the wide world; if you can't do anything else, read all that you can.

Jane Hamilton

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reality?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality.

Albert Einstein
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Remember

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is what survives when what has been learnt has been forgotten.

B. F. Skinner

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Replace

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Responsibility

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the responsibility of every adult... to make sure that children hear what we have learned from the lessons of life and to hear over and over that we love them and that they are not alone

Marian Wright Edelman

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Seeds...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It's not what is poured into a student, but what is planted.

Linda Conway

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Silliness

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If people did not do silly things, nothing intelligent would ever get done.

Ludwig Wittgenstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Sport

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning is not a spectator sport.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Success

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life. Remember that fear always lurks behind perfectionism.

David M. Burns

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Superman

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Label on a child's Superman costume: Wearing of this garment does not enable you to fly.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Temper, Temper

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.

Robert Frost

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Best

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We're going to have the best-educated American people in the world.

Dan Quayle

 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  2  3  4  5  6  (ต่อไป)
  ทั้งหมด