อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

หน้า:  1  2  3  4  5  6  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dr. Prin Singhanart

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Affects

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry B. Adams

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Amuse the mind

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Do not train children to learning by force and harshness, but direct them to it by what amuses their minds, so that you may be better able to discover with accuracy the peculiar bent of the genius of each.

Plato

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Apply

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Apply yourself. Get all the education you can, but then...do something. Don't just stand there, make it happen.

Lee Iacocca

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Autograph

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Every job is a self-portrait of the person who did it. Autograph your work with excellence.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Awakening

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge.

Albert Einstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Be nice

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If you can't say something nice, don't say anything at all.

Thumper's father (Bambi 1942)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Be Ready

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
I am always ready to learn, but I do not always like being taught.

Sir Winston Churchill

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Bigger than ...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning to teach is a bigger job than universities, schools, experience, or personal disposition alone can accomplish.

Sharon Feiman-Nemser

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Brilliance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

There is a brilliant child locked inside every student.

Marva Collins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Challenge

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

What is important is to keep learning, to enjoy challenge, and to tolerate ambiguity. In the end there are no certain answers.

Martina Horner

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Common sense

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Common sense is the collection of prejudices acquired by age eighteen.

Albert Einstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dare to teach!

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
He who dares to teach must never cease to learn.

Richard Henry Dann

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Destiny?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Poverty, race, ethnicity and immigration status are not in themselves determinative of student achievement. Demography is not destiny ...

Justice Leland DeGrasse -- NY

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Discover

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is a progressive discovery of our own ignorance.

Will Durant

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Discoverers

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A professor can never better distinguish himself in his work than by encouraging a clever pupil, for the true discoverers are among them, as comets amongst the stars.

Linnaeus

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Diversity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Good schools, like good societies and good families, celebrate and cherish diversity.

Deborah Meiers

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Effects

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A teacher effects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry Adams

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Empower

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is not a form of entertainment, but a means of empowering people to take control of their lives.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Empowerment

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The education and empowerment of women throughout the world cannot fail to result in a more caring, tolerant, just and peaceful life for all.

Aung San Suu Kyi
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Enthusiasm

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Nothing is ever achieved without enthusiasm.

Ralph Waldo Emerson

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ethics

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
A man's ethical behavior should be based effectually on sympathy, education, and social ties; no religious basis is necessary. Man would indeed be in a poor way if he had to be restrained by fear of punishment and hope of reward after death.

Albert Einstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Exercise

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The test and the use of man's education is that he finds pleasure in the exercise of his mind.

Jacques Martin Barzun

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Facts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Feelings

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

They may forget what you said but they will never forget how you made them feel.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Fine Print

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is when you read the fine print. Experience is what you get if you don't.

Pete Seeger

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Fire

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire.

William Butler Yeats

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Grades

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If I were asked to enumerate ten educational stupidities, the giving of grades would head the list... If I can't give a child a better reason for studying than a grade on a report card, I ought to lock my desk and go home and stay there.

Dorothy De Zouche

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Greatness

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great.

Mark Twain

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Hearts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Your heart is slightly bigger than the average human heart, but that's because you're a teacher.

Aaron Bacall

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Honest Abe

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Upon the subject of education, not presuming to dictate any plan or system respecting it, I can only say that I view it as the most important subject which we as a people may be engaged in.

Abraham Lincoln

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ignorance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There is a time in every man's education when he arrives at the conviction that envy is ignorance; that imitation is suicide; that he must take himself for better, for worse, as his portion; that though the wide universe is full of good, no kernel of nourishing corn can come to him but through his toil bestowed on that plot of ground which is given to him to till.

Ralph Waldo Emerson

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imitation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The function of education is to help you from childhood not to imitate anybody, but be yourself all the time.

Jiddu Krishnamurti

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

In the end

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

That is the difference between good teachers and great teachers: good teachers make the best of a pupil's means; great teachers foresee a pupil's ends.

Maria Callas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Information

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Information cannot replace education.

Earl Kiole

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Inspiration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We all need someone who inspires us to do better than we know how.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Instruction

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Instruction begins when you, the teacher, learn from the learner; put yourself in his place so that you may understand

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Kids

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The kids in our classroom are infinitely more significant than the subject matter we teach.

Meladee McCarty

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learn to think

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It must be remembered that the purpose of education is not to fill the minds of students with facts... it is to teach them to think, if that is possible, and always to think for themselves.

Robert Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Learning

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Every student can learn, just not on the same day, or the same way.

George Evans

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Lessons

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

You can teach a student a lesson for a day; but if you can teach him to learn by creating curiosity, he will continue the learning process as long as he lives.

Clay P. Bedford

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
There are two types of education... One should teach us how to make a living, And the other how to live.

John Adams

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Life Skills

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The objective of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Love

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

A word as to the education of the heart. We don't believe that this can be imparted through books; it can only be imparted through the loving touch of the teacher.

Cesar Chavez

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Manners

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Good manners will open doors that the best education cannot.

Clarence Thomas

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Miracles

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

My heart is singing for joy this morning. A miracle has happened! The light of understanding has shone upon my little pupil's mild, and behold, all things are changed.

Anne Sullivan

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Moms

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education commences at the mother's knee, and every word spoken within the hearing of little children tends towards the formation of character.

Hosea Ballou

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Needs

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Children need models rather than critics.

Joseph Joubert

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

No interference

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
I have never let my schooling interfere with my education

Mark Twain

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Not really hard

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Do not worry about your difficulties in Mathematics. I can assure you mine are still greater.

Albert Einstein
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

One step at a time

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Take a deep breath, count to ten, and tackle each task one step at a time.

Linda Shalaway

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Opportunity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Your biggest opportunity probably lies under your own feet, in your current job, industry, education, experience or interests.

Brian Tracy

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Our role...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

As a teacher I feel I have a moral obligation to help the children in my classroom grow toward becoming full human beings and to feel successful. Teaching cognitive skills is not enough...

Jean Medick

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Passion

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Teaching is not a profession; it's a passion.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Perfection

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Pleasure in the job puts perfection in the work.

Aristotle

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pleasure

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
It has always seemed strange to me that in our endless discussions about education so little stress is laid on the pleasure of becoming an educated person, the enormous interest it adds to life. To be able to be caught up into the world of thought--that is to be educated.

Edith Hamilton

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Prepare

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
A good education is not so much one which prepares a man to succeed in the world, as one which enables him to sustain a failure.

Bernard Iddings Bell Chaplain, University of Chicago

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Press on

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Nothing in the world can take the place of persistence. Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men with talent. Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb. Education will not the world is full of educated derelicts. Persistence and determination alone are omnipotent. The slogan, 'Press on,' has solved and always will solve the problems of the human race.

Calvin Coolidge

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Prosperity

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If I were asked ... to what the singular prosperity and growing strength of Americans ought mainly to be attributed, I should reply: To the superiority of their women.

Alexis de Tocqueville

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Proverb

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If you are planning for a year, sow rice; if you are planning for a decade, plant trees; if you are planning for a lifetime, educate people.

Chinese proverb

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Provisions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Education is the best provision for old age.

Aristotle

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Questioning

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The important thing is not to stop questioning.

Albert Einstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Questions

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Education is more than filling a child with facts. It starts with posing questions.

D.T. Max

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Rational Societies

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

In a completely rational society, the best of us would aspire to be teachers and the rest of us would have to settle for something less, because passing civilization along from one generation to the next ought to be the highest honor and the highest responsibility anyone could have.

Lee Iacocca

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reading

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is books that are the key to the wide world; if you can't do anything else, read all that you can.

Jane Hamilton

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Reality?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
As far as the laws of mathematics refer to reality, they are not certain; and as far as they are certain, they do not refer to reality.

Albert Einstein
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Remember

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is what survives when what has been learnt has been forgotten.

B. F. Skinner

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Replace

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Responsibility

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the responsibility of every adult... to make sure that children hear what we have learned from the lessons of life and to hear over and over that we love them and that they are not alone

Marian Wright Edelman

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Seeds...

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It's not what is poured into a student, but what is planted.

Linda Conway

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Silliness

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

If people did not do silly things, nothing intelligent would ever get done.

Ludwig Wittgenstein

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Sport

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning is not a spectator sport.

Anonymous

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Success

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Aim for success, not perfection. Never give up your right to be wrong, because then you will lose the ability to learn new things and move forward with your life. Remember that fear always lurks behind perfectionism.

David M. Burns

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Superman

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Label on a child's Superman costume: Wearing of this garment does not enable you to fly.

Unknown

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Temper, Temper

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence.

Robert Frost

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Best

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

We're going to have the best-educated American people in the world.

Dan Quayle

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

The Object

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
The object of education is to prepare the young to educate themselves throughout their lives.

Robert Maynard Hutchins

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thought

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

Learning without thought is labor lost; thought without learning is perilous.

Confucius

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Thoughts

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

It is the mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it.

Aristotle

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Tolerance

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The highest result of education is tolerance.

Helen Keller

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Understand

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand.

Confucious (551 BC - 479 BC)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Understanding

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

That is what learning is. You suddenly understand something you've understood all your life, but in a new way.

Doris Lessing

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Vitality

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 

The job of an educator is to teach students to see vitality in themselves.

Joseph Campbell

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Weak?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
We are born weak, we need strength; helpless, we need aid; foolish, we need reason. All that we lack at birth, all that we need when we come to man's estate, is the gift of education

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Wrong Road?

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:44PM
 
If someone is going down the wrong road, he doesn't need motivation to speed him up. What he needs is education to turn him around.

Jim Rohn

 


หน้า:  1  2  3  4  5  6  (ต่อไป)
  ทั้งหมด