อภิธานศัพท์คำคม


ช่วยกันเพิ่มคำคมต่าง ๆ ไว้ในอภิธานศัพท์กันค่ะ
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
Currently sorted ชื่อ เรียงจากน้อยไปมาก เรียงโดย: นามสกุล | ชื่อ change to เรียงจากมากไปน้อย

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  4  5  6  7  8  9
  ทั้งหมด

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

Piriya Jennoppakarn

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:12PM
 

การอนุรักษ์ดิน ต้องดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ การอนุรักษ์ดินด้วยหญ้าแฝกต้องทำให้กว้างขวาง เพื่อป้องกันและรักษาหน้าดินไม่ให้สูญหาย

พระราชดำรัสพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ : 9 พฤษภาคม 2540

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:13PM
 

การเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชูตัวเองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการ ก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:58PM
 

ขอให้ทุกคน มีความปรารถนา ที่จะให้เมืองไทย พออยู่พอกิน
มีความสงบ และทำงานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้
ที่จะทำให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน
ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ
ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้
เราก็จะยอดยิ่งยวดได้

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2517

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:53PM
 

คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย
เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย
ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ
มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง
หมาวความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง
ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคร 2541

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:16PM
 

คำว่าพอเพียงมีความหมายอีกอย่างหนึ่ง มีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้เองเท่านั้น แต่มีความหมายว่า พอมีพอกิน พอมีพอกินนี้ก็แปลว่าเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ดอกไม้

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 29 กรกฎาคม 2007, 4:47PM
 

The flower that blooms in adversity is the most rare and beautiful of all. You don't meet a girl like that every dynasty.

ดอกไม้ที่บานในยามยาก เป็นดอกไม้ที่เลิศและสวยกว่าดอกไม้ทั้งปวง ผู้หญิงแบบนี้หาไม่ได้ในทุกราชวงศ์

(จากภาพยนตร์เรื่อง Mulan)

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:01PM
 

ท่านจะทำงานอะไรก็ตาม ขอให้ระลึกไว้ว่า งานเกษตรกรรมนี้กว้างขวางมาก
ตั้งแต่การผลิต รวมทั้งการค้นคว้าเพื่อการผลิต การจัดกิจกรรม จนกระทั่งการจำหน่ายผลผลิต
แต่ละคนจงพยายามทำงานให้สุดความสามารถ ความรู้ ความชำนาญของตัว
และร่วมมือกันทุก ๆ ฝ่าย การเกษตรจึงจะก้าวหน้า เป็นผลดีถึงส่วนรวมได้

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : 9 กรกฏาคม 2507

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:59PM
 

สหกรณ์ แปลว่า การทำงานร่วมกัน การทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมาก
เพราะว่าต้องร่วมมือกันในทุกด้าน ทั้งในด้านงานที่ทำด้วยร่างกาย
ทั้งในด้านงานการที่ทำด้วยสมอง และงานการที่ทำด้วยใจ
ทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อม

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ ณ ศาลาดุสิดาลัย : 11 พฤษภาคม 2526

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 7:56PM
 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเสมือนรากฐานของชีวิต
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือน
ตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม
และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้ำไป

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากวารสารชัยพัฒนา ประจำเดือนสิงหาคม 2542

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียง ใครต่อใครก็ต่อว่า

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:11PM
 

ทั้งหมดนี้ พูดอย่างนี้ก็คือ เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ย้ำแล้วย้ำอีกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า SUFFICIENCY ECONOMY ใครต่อใครก็ต่อว่า ว่าไม่มี SUFFICIENCY ECONOMY แต่ว่าเป็นคำใหม่ของเราก็ได้ ก็หมายความว่า ประหยัด แต่ไม่ใช่ขี้เหนียว ทำอะไรด้วยความอะลุ้มอล่วยกัน ทำอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทุกคนจะมีความสุขแต่พอเพียง

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2543

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 8:15PM
 

เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียว คือไม่ต้องทั้งหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนามาช้านานแล้ว มาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก แล้วก็เข้าใจว่าปฏิบัติเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น หมายความว่า ถ้าทำได้เศษหนึ่งส่วนสี่ของประเทศก็จะพอ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้เพียงเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอนั้น ไม่ได้แปลว่า เศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่ แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำ

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2541

 

รูปภาพของPiriya Jennoppakarn

เศรษฐกิจพอเพียงไม่มีในตำรา

โดย Piriya Jennoppakarn - อาทิตย์, 4 มีนาคม 2007, 11:08PM
 

เศรษฐกิจพอเพียงแปลว่า SUFFICIENCY ECONOMY SUFFICIENCY ECONOMY นั้น ไม่มีในตำรา เพราะความหมายว่า เรามีความคิดใหม่และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความว่า เราก็สามารถที่จะคิดอะไรได้จะถูกจะผิดก็ช่าง ถ้าเขาสนใจเขาก็จะสามารถที่จะไปปรับปรุง หรือไปใช้หลักการเพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลกพัฒนาดีขึ้น

พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 23 ธันวาคม 2542

 

รูปภาพของSukhum Phansri

Sukhum Phansri

รูปภาพของSukhum Phansri

ทุกสิ่งที่ได้ยิน ทุกสิ่งที่ได้เห็น ทุกสิ่งที่ได้ทำ ล้วนเป็นครูสอนเราทั้งสิ้น จงพยายามต่อไป

โดย Sukhum Phansri - เสาร์, 10 ธันวาคม 2005, 4:59PM
 

ทุกสิ่งที่ได้ยิน ทุกสิ่งที่ได้เห็น ทุกสิ่งที่ได้ทำ ล้วนเป็นครูสอนเราทั้งสิ้น จงพยายามต่อไป

 

รูปภาพของนุ้ย นุ้ย

นุ้ย นุ้ย

รูปภาพของนุ้ย นุ้ย

ปาฏิหาริย์

โดย นุ้ย นุ้ย - พุธ, 9 พฤษภาคม 2007, 12:11PM
 
คุณไม่สามารถเป็นคนกล้าได้ ถ้ามัวรอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้น
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  4  5  6  7  8  9
  ทั้งหมด