อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

Y

Yeltsin, Boris

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1931- ) President of Russia. He was elected before the breakup of the Soviet Union in 1991. He served until 1999. Yeltsin was instrumental in keeping a cout d
 

Yin and Yang

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Symbol used to illlustrate the natural harmony that exists in the world. Everything must have an opposing force that allows the harmonious universe to exist.
 

Yom Kippur War

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1973) War between Israel and Egypt and Syria in which Israel defeated the two capturing land from each.
 

Young Italy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic movement that wanted to end foreign control of Italy. Started in 1831 by Guiseppe Mazzini.