อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

P

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pacific Rim

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The countries that border the Pacific Ocean, specifically, the countries of East Asia, considered as an economic unit.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

pagoda

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A multistoried building with the corners of the roof curved up that were used as a temple.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pahlavi, Muhammad Reza

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1919-1980), Dictator ruler of Iran from 1941 to 1979. He was supported by the United States throughout most of the Cold War due to his anti communist stance. Overthrown during the Iranian Revolution in 1979.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Paleolithic Age

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(750,000 BCE - 10,000 B.C.E.) Old Stone Age. A period of time in human history characterized by the use of stone tools and the use of hunting and gathering as a food source.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Palestinian Liberation Organization (PLO)

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
One time terrorist organization, now considered to be a legitimate political body whose goals have been to create a nation-state for the displaced Palestinians. The PLO is lead by Yasir Arafat.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pan Africanism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic movement which emphasized the unity of all Africans, and sought to end foreign control.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pan Slavism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic movement which emphasized the unity of all Slavic peoples, and sought to end foreign control of various Slavic nations.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Panama Canal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A canal that crosses the isthmus of Panama connecting the Atlantic and Pacific Oceans. Built by the United States between 1904 and 1914.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pantheon

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A domed temple in Rome that was completed in 27 BCE, and still stands today.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

papyrus scrolls

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Paper like material made from the reeds of the papyrus plant. It was used by the Egyptians for the writing and storing of documents.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

parliament

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

parliamentary democracy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of government where the citizens elect members to represent them in a parliament, or legislative assembly.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Parthenon

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A large temple dedicated to the goddess Athena on the Acropolis in Athens, Greece. It was built in the 5th century BCE, during the Athenian golden age.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

partnership

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The cooperative relationship between two or more people who are involved in the same activity.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pasteur, Louis

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1822-1895) French scientist who discovered the link between germs and disease. He also showed that killing germs, often prevented the spread of certain diseases.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

patrician

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A member of the upper class of ancient Roman society.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

patrilineal

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Relating to, based on, or tracing ancestral descent through the paternal line.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

patron

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Someone who provides support to a specific cause and/or person/people.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pax Mongolia

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Also known as the Mongol Peace. A time when global trade expanded due to the political stability provided by Mongol rulers.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Pax Romana

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A 200 hundred year period of relative peace throughout the Roman Empire. Occurs during the first two centuries C.E..
 


หน้า:  1  2  3  4  (ต่อไป)
  ทั้งหมด