อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

D

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Da Gama, Vasco

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1469?-1524) Portuguese explorer who, in 1498, established an all water route to India
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Da Vinci, Leonardo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1452-1519) An Italian painter, sculptor, engineer, and inventor. Famous works include paintings Mona Lisa and The Last Supper. Also left a variety of sketches showing flying machines and underwater boats centuries before the invention of planes and submarines.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Daimler, Gottlieb

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1834-1900) German inventor. He is best know for his work in the development of the gasoline internal combustion engine.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

daimyo

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Land owning feudal lords in Japan.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dalai Lama

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The spiritual leader of the Tibetan sect of Buddhism, and is considered to be the reincarnation of the bodhisattva, or "buddha-to-be."
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

dam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A structure built to hold water in place.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dante

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1265-1321) Italian poet and Renaissance writer. His greatest work is The Divine Comedy.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Darius I

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(558?BCE
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

de Cervantes, Miguel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1547-1616) Spanish Renaissance writer. His greatest work is the comedic tale Don Quixote.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

de Klerk, F. W.

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1936 - ) The white South African president who ended Apartheid in the early 1990s.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

de San Martํn, Jos้

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1778-1850) Latin American revolutionary. He is one of the main leaders of the Latin American independence movement.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

de Santa Anna, Antonio L๓pez

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1794-1876) Mexican general and dictator who controlled Mexico for more than 25 years. Lost war against the United States which cost Mexico present day California, Nevada, and New Mexico.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

decimal system

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Numeric system based on ten. Created by mathematicians during the Gupta golden age in India.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Declaration of the Rights of Man

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Revolutionary document of the French Revolution. Written in 1789, it spelled out certain rights believed to be universal to all mankind. Patterned on the American Declaration of Independence.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

deforestation

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The widespread destruction of the world's forests. One of the largest areas of destruction are the tropical rainforests. These forest are cut down for the hardwood lumber, to clear space for farming, for building settlements, and for grazing animals.land bridge
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Democracy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Government by people exercised either directly or through elected representstives.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

democratic republic

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A political system in which a country is ruled by law, has representative government, and is democratic in nature.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Deng Xiaoping

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1904-1997) Chinese Communist leader. Ruled from 1978 until 1997.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Descartes, Rene

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1596-1650) French intellectual who challenged traditional ideas. He said that human reason was capable of discovering and explaining the laws of nature and man. The idea of human reason being superior to tradition led to the beginning of the Enlightenment, a time of political awakening that became revolution.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

desertification

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The process in which land slowly dries out until little or no vegetation exists becoming a desert.
 


หน้า:  1  2  3  (ต่อไป)
  ทั้งหมด