อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า:  1  2  3  4  5  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

C

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Cabinet System

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Collection of people who run various departments in government. Usually report to the chief executive, such as the prime Minister, or the President.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Caesar, Julius

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(100-44 BCE), Roman general and statesman. He is responsible for setting up the imperial system in Rome which placed his grandnephew, Augustus, on the throne.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

calendar

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system for keeping track of time.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Caliph

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Islam, the successor to the Prophet Mohammed.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

calligraphy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A form of fine handwriting.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Calvin, John

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1509-1564) Theologian and church reformer who developed a form of Protestantism during the Reformation. His church is known for the idea of predestination, which states certain people are predestined for heaven.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

cannon

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A weapon which uses an iron ball as a projectile and gunpowder as the blasting agent.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Canon on Medicine

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A book written by Ibn Sina, a famous Islamic physician, which was an encyclopedia of Greek, Arabic, and his own knowledge of medicine. This book became the standard medical text in Europe for over five hundred years.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Cape of Good Hope

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Southern tip of the African continent.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

capital

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Money that is used for investment.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

capitalism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic system based on the private ownership of the means of production and distribution of goods. Also promotes a free market regulated by supply and demand.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

caravel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Portuguese ship that had a large cargo area and used two orthree masts.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Carbon-14 Dating

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Cardinal Richelieu

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1585-1642) French Cardinal and politician responsible for instituting absolutist practices in France.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

cartography

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The skill of making maps.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Cash Crop Economy

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An economic system based on the exportation of certain crops such as sugar, cotton, and coffee.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Cashed Crops

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A readily salable crop that is grown and gethered for the market.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Caste System

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Castro, Fidel

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1926?- ) Leader of the Cuban Revolution and communist dictator of Cuba. He is responsible for making Cuba a socialist country which has often been at odds with the United States. Notably, the bay of Pigs invasion and the Cuban Missile Crisis.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Catherine the Great

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An enlightened despot who ruled over Russia. She is responsible for many positive changes in Russia, as well as securing the country a warm water port.
 


หน้า:  1  2  3  4  5  (ต่อไป)
  ทั้งหมด