อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

H

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

human rights

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The rights that are considered by most societies to belong automatically to all people, including the rights to justice, freedom, and equality.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Humanism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A system of thought that centers on humans and their values, capacities, and worth; A cultural and intellectual movement of the Renaissance that emphasized secular concerns as a result of the rediscovery and study of the literature, art, and civilization of ancient Greece and Rome.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

hunting and gathering

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
System of food production for prehistoric peoples. Involves hunting animals and gathering foods grown in the wild.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Hussein, Saddam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1937- ) President of Iraq since 1979. He has led his control into two devastating wars, one against Iran in 1980 to 1988, and the Persian Gulf War in 1990
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Hutus and Tutsis

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Tribes in Rwanda responsible for decades of warfare.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

hydroelectric power

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Power that is derived from a moving body of water, such as a river or waterfall.
 

I

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Ibn Sina

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Islamic physician, wrote a book called Canon on Medicine, which was an encyclopedia of Greek, Arabic, and his own knowledge of medicine. This book became the standard medical text in Europe for over five hundred years.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

idealized realism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Art form practiced by the Greeks during the 5th century BCE. Portrays the human form very realistically, but in its perfect form.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

ideographs

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Writing system that uses pictures of ideas.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

ideology

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An organized system of beliefs, values, and ideas. They form the basis of a political, social, and economic philosophy.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imam

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In Islam, the leader of prayers and religious scholar.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

immigration

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The movement of people from one nation to another.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Imperialism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The complete control of a weaker nation
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

import

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The bringing in of goods from another country for sale or trade.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Inca

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A Mesoamerican civilization of South America, centered in Peru. The Inca ruled a large empire and had many cultural and scientific achievements including an elaborate road system, architecture, and terrace farming. The arrival of the Spanish Conquistadores ended their empire in the 15th century.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Indian National Congress

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalistic organization in India with the purpose of ending British control. Prominent members include Mohandas Gandhi and Jawaharlal Nehru.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Indian Nationalist Movement

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nationalist movement to end British control of India.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

individualism

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A social philosophy which stresses the importance of the individual above society.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

indulgence

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Letters of forgiveness for one's sins provided by the medieval Church, and one of the causes of the Reformation.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Industrial Revolution

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
In the second half of the 19th century, it was the fundamental change in the way goods were produced through the use of machines, capital, and the centralization of work forces in factories. It completely altered the social, economic, and political structure of most of Europe, Japan, and the United States.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด