อภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์


ช่วยกันสร้างอภิธานศัพท์ประวัติศาสตร์โลกและภูมิศาสตร์ เพิ่มศัพท์คนละตัวสองตัวก็ทำให้ได้อภิธานศัพท์ไปใช้งานกันได้
เลือกดูโดยใช้ดัชนีคำศัพท์

พิเศษ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด

หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด

D

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

developing nations

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Nations that are economically and technologically less developed than industrialized nations.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

dharma

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The act of fulfilling one's duty in life. Associated with Hinduism and Buddhism.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dias, Bartholomeu

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(1450?-1500) Portuguese explorer who, in 1488, was the first person to round the Cape of Good Hope at the southern tip of Africa.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

diaspora

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The enforced spreading out of a group of people. In history, there has been both a Jewish Diaspora and an African Diaspora.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

dictatorship

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
the office or
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Diocletian

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
(245-313) Emperor of Rome who was responsible for dividing Rome into different provinces and districts. Eventually, the eastern portions of the Empire became known as the Byzantine Empire.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

discrimination

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To treat unfairly due to a persons ethnic background, gender, religion, or age
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

divine

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Godlike, or coming from, or having to do with a god.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Divine Comedy, The

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
An epic poem written by Dante during the Renaissance.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

divine right

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The justification of monarchy through the word of God.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

divorce

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The legal act of ending a marriage.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

dome

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A hemispherical roof.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dome of the Rock

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
First Islamic religious shrine. It was built in 687 C.E., and is located in present day Jerusalem, Israel.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

domesticate

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
To tame an animal to live with, or close to humans.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

domino theory

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
The idea that countries bordering communist countries were in more danger of falling to communism unless the United States and other western nations worked to prevent it.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Don Quixote

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A comedic book written by Miguel de Cervantes during the Renaissance. The title character is now used to refer to idealists that champion hopeless or fanciful causes.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

d้tente

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A policy during the Cold War which was aimed at relaxing tensions between the United States and the Soviet Union. The policy calls for increase diplomatic and commercial activity.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Duma

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
Name of the Russia Parliament.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

Dutch East Indies

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A group of islands in South East Asia claimed by the Dutch during Imperialism.
 

รูปภาพของDr. Prin Singhanart

dyke

โดย Dr. Prin Singhanart - พฤหัสบดี, 28 กรกฎาคม 2005, 4:27PM
 
A drainage ditch used to help control flooding.
 


หน้า: (หน้าก่อน)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  42  (ต่อไป)
  ทั้งหมด